ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, tel. +48 22 593 18 87, e-mail: wilw@wilw.waw.pl

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Przerwa w sprzedaży paszportów

Z uwagi na brak ciągłości dostaw z drukarni, w okresie 10-14 sierpnia druki paszportów nie będą sprzedawane.

 
Komunikat Prezesa Rady WILW

Szanowni Państwo

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego zwracam się z prośbą o ograniczenie wizyt w Biurze Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej do niezbędnych oraz załatwianie wszelkich formalności drogą telefoniczną: 22 593 18 87 lub mailową: wilw@wilw.waw.pl

Jednocześnie informuję, że do odwołania,
Biuro Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej przyjmuje interesantów wyłącznie w dniach: wtorek, środa, czwartek,
w godzinach: 10.00-14.00.

Liczę na Państwa wyrozumiałość.

Prezes Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
lek. wet. Marek Mastalerek

 
Zmiana numeru telefonu

Informujemy o zmianie numeru telefonu z 22 853 09 28 na
22 593 18 87

Zachęcamy również do kontaktu drogą e-mailową: wilw@wilw.waw.pl

 
Zmiana godzin pracy Biura WILW

Informujemy,

że 14 sierpnia 2020 r. (piątek)

Biuro Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

będzie nieczynne

Aktualności

Pismo Prezydenta Miasta Pruszkowa

Email Drukuj PDF

Odpowiedź Prezydenta Miasta Pruszkowa na pismo Prezesa Rady Warszawskiej Izby lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie udzielenia wsparcia dla zakładów leczniczych dla zwierząt ze względu na nadzwyczajne okoliczności spowodowane wystąpieniem epidemii koronawirusa - plik w formacie PDF

Poprawiony: środa, 10 czerwca 2020 09:36
 

Pismo Prezydenta Miasta Otwocka

Email Drukuj PDF

Odpowiedź Prezydenta Miasta Otwocka na pismo Prezesa Rady Warszawskiej Izby lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie udzielenia wsparcia dla zakładów leczniczych dla zwierząt ze względu na nadzwyczajne okoliczności spowodowane wystąpieniem epidemii koronawirusa - plik w formacie PDF

 

Procedura pobierania próbek do badań w kierunku wykrywania wirusa SARS-CoV-2

Email Drukuj PDF

Pismo Głównego Lekarza Weterynarii Bogdana Konopki - plik w formacie PDF

Poprawiony: czwartek, 28 maja 2020 06:56
 

Pismo do Wojewody Mazowieckiego w sprawie wsparcia IW w dobie pandemii COVID-19

Email Drukuj PDF

Pismo Prezesa Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej lek. wet. Marka Mastalerka do Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła w sprawie wsparcia IW.

plik w formacie PDF

Załącznik do ww. pisma - plik w formacie PDF

Poprawiony: czwartek, 14 maja 2020 07:06
 

Pisma Prezesa Rady WILW do włodarzy miast woj. mazowieckiego w sprawie udzielenia wsparcia dla zakładów leczniczych dla zwierząt

Email Drukuj PDF

Pisma w sprawie udzielenia wsparcia dla zakładów leczniczych dla zwierząt ze względu na nadzwyczajne okoliczności spowodowane wystąpieniem epidemii koronawirusa skierowane w przez Prezesa Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej lek. wet. Marka Mastalerka do:

Załącznik do ww. pism - plik w formacie PDF
Poprawiony: środa, 10 czerwca 2020 09:24
 

Tarcza Antykryzysowa 2.0

Email Drukuj PDF

Pomoc dla przedsiębiorców

 

W związku z wejściem w życie tzw. Tarczy Antykryzysowej 2.0 ponownie zachęcamy prowadzących zakłady lecznicze dla zwierząt do ubiegania się o wsparcie w ramach przyjętych rozwiązań. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych rodzajów wsparcia w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej (uaktualnione w związku z wejściem w życie wspomnianych rozwiązań) można uzyskać przede wszystkim na poświęconej tej kwestii internetowej stronie rządowej:

https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/wyszukaj-wsparcie-dla-swojej-firmy

i na stronie ZUS:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/3264398

 

Informacje sprofilowane pod kątem pracodawców można uzyskać:

https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

 

Na temat nowych rozwiązań przewidzianych w ustawie o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 tzw. Tarcza Antykryzysowa zob. również:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/nowe-rozwiazania-przewidziane-w-ustawie-o-szczegolnych-instrumentach-wsparcia-w-zwiazku-z-rozprzestrzenianiem-sie-wirusa-sars-cov-2-tzw_-tarcza-antykryzysowa-2_0/3361085

 

https://www.gov.pl/web/rodzina/tarcza-20-swiadczenie-postojowe-zwolnienie-ze-skladek-wyjasniamy-co-sie-zmienia

 

Maseczki w zakładach leczniczych dla zwierząt

Email Drukuj PDF

Szanowni Państwo!

I. Zwracamy uwagę, że zgodnie z § 18 ust. 1 pkt b i pkt c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 658 i poz. 673: dalej jako: rozporządzenie) od dnia 16 kwietnia 2020 r. do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych, w tym: w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby m.in.: administracji publicznej, handlu, usług; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny; w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych. Jednocześnie zgodnie z § 18 ust. ust. 2 pkt 4 rozporządzenia obowiązku określonego w § 18 ust. 1 rozporządzenia nie stosuje się m.in. w przypadku: osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b i c rozporządzenia, z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów.

II. W nawiązaniu do wymienionych przepisów  zwracamy uwagę, że wyżej wskazany obowiązek zakrywania ust i nosa odnosi się również do zakładów leczniczych dla zwierząt. Jednocześnie obowiązku nie stosuje się do osób wykonujących czynności zawodowe w tych zakładach, z wyjątkiem wszystkich osób wykonujących bezpośrednią obsługę klientów lub interesantów.

Ponadto przypominamy, że - zgodnie z § 9 ust. 7 pkt 3 rozporządzenia - zakłady lecznicze dla zwierząt będące zakładami pracy nadal mają obowiązek zapewnienia:

a) osobom zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk,

b) odległości pomiędzy stanowiskami pracy wynoszącej co najmniej 1,5 m. III. W nawiązaniu do wymienionych przepisów  zwracamy również uwagę, że obowiązek zakrywania ust i nosa odnosi się wszystkich interesantów chcących   osobiście  załatwić sprawę w Biurze Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Jednocześnie ponownie zachęcamy do załatwiania niezbędnych spraw drogą telefoniczną lub mailową.

 

Informacja z Krajowej ILW dotycząca "ozusowania" umów zleceń zawieranych z powiatowymi lekarzami weterynarii

Email Drukuj PDF

Informacja dotycząca "ozusowania" umów zleceń zawieranych
z powiatowymi lekarzami weterynarii w celu realizacji zadań z wyznaczenia w związku z przewidzianym w ramach tzw. "tarczy antykryzysowej" zwolnieniem z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec - maj 2020 r."

 

Mając na uwadze liczne zapytania kierowane do izb lekarsko-weterynaryjnych dotyczące wpływu  przewidzianego w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej” zwolnienia z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec - maj 2020 r. na „ozusowanie” umów zlecenia zawieranych z powiatowymi lekarzami weterynarii w celu realizacji zadań
z wyznaczenia, Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna pragnie wskazać co następuje:

 

 1. Samorząd lekarzy weterynarii od dawna wskazywał na nieprawidłowość polegającą na uzależnianiu podjęcia decyzji o wyznaczeniu danego lekarza weterynarii do wykonywania określonych zadań Inspekcji od posiadania przez tego lekarza weterynarii innego tytułu ubezpieczenia. Jedynym kryterium winien być tutaj poziom kwalifikacji zawodowych. Tego typu praktyki, wynikające z ciągłego szukania oszczędności koniecznego ze względu na stan permanentnego niedofinansowywania Inspekcji, nie tylko budzą wątpliwości pod względem prawnym, ale prowadzą w wielu wypadkach do konieczności uzyskiwania dodatkowych tytułów ubezpieczeń (często na granicy fikcyjności) przez lekarzy weterynarii chcących uzyskać wyznaczenie.
 2. Brak jest podstaw do żądania przez organy Inspekcji od lekarzy weterynarii posiadających umowy zlecenia zawarte w związku z wyznaczeniem dodatkowych oświadczeń lub dokumentów z powodu wejścia w życie przepisów tzw. „tarczy antykryzysowej” w tym przewidzianej w niej możliwości uzyskania zwolnienia
  z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec - maj 2020 r.
 3. Należy przypomnieć i podkreślić, a być może niektóre podmioty uświadomić,
  iż zgodnie z art. 31zr ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) „Informacja o składkach na ubezpieczenie emerytalne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących
  oraz duchownych, zwolnionych z obowiązku ich opłacania, ewidencjonowana jest
  na koncie ubezpieczonego
  , o którym mowa w art. 40 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, jako składka wpłacona.” Dodatkowo art. 31zs ust. 1 przywołanej wyżej ustawy wskazuje, iż „W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących oraz duchownych, jeżeli przepisy uzależniają prawo lub wysokość świadczeń
  z ubezpieczeń społecznych od opłacenia składek, składki na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 31zo, zwolnione z obowiązku ich opłacania traktuje się jak składki opłacone.”

Co za tym idzie składki za okres marzec - maj 2020 r., pomimo zwolnienia z obowiązku ich uiszczania należy traktować jako opłacone a tytuł podlegania ubezpieczeniom, czyli prowadzenie pozarolniczej działalności, pozostaje bez zmian.

Poprawiony: wtorek, 14 kwietnia 2020 10:32
 

Apel Prezydium KRLW

Email Drukuj PDF

Apel Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie objęcia zakładów leczniczych dla zwierząt zakresem szczególnego wsparcia i uznania ich działalności za usługi o kluczowym znaczeniu dla państwa.

Plik w formacie PDF

Poprawiony: środa, 08 kwietnia 2020 14:32
 

Stanowisko Prezydium KRL-W w sprawie tzw. telemedycyny

Email Drukuj PDF

Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej stoi na stanowisku, że, co do zasady, w aktualnym stanie prawnym nie dopuszczalne jest świadczenia usług weterynaryjnych za pośrednictwem środków umożliwiających komunikację na odległość, w tym za pośrednictwem Internetu. Pełna treść stanowiska.

 

Pomoc rządowa dla przedsiębiorców wynikająca z tzw. tarczy antykryzysowej

Email Drukuj PDF

Pomoc rządowa dla przedsiębiorców wynikająca z tzw. tarczy antykryzysowej

 

W związku z wejściem z życie tzw. tarczy antykryzysowej przypominamy o możliwości uzyskania wsparcia przez przedsiębiorców, w tym przedsiębiorców prowadzących zakłady lecznicze dla zwierząt. Kryteria poszczególnych rodzajów wparcia dla przedsiębiorców są zróżnicowane, dlatego zachęcamy prowadzących zakładały lecznicze dla zwierząt do zapoznania się z informacjami na ten temat znajdującymi się pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/wyszukaj-wsparcie-dla-swojej-firmy

Więcej informacji na stronie Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej - czytaj

Poprawiony: wtorek, 07 kwietnia 2020 11:53
 


Strona 2 z 39