ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, tel. +48 22 593 18 87, e-mail: wilw@wilw.waw.pl

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Przerwa w sprzedaży paszportów

Z uwagi na brak ciągłości dostaw z drukarni, w okresie 10-14 sierpnia druki paszportów nie będą sprzedawane.

 
Komunikat Prezesa Rady WILW

Szanowni Państwo

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego zwracam się z prośbą o ograniczenie wizyt w Biurze Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej do niezbędnych oraz załatwianie wszelkich formalności drogą telefoniczną: 22 593 18 87 lub mailową: wilw@wilw.waw.pl

Jednocześnie informuję, że do odwołania,
Biuro Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej przyjmuje interesantów wyłącznie w dniach: wtorek, środa, czwartek,
w godzinach: 10.00-14.00.

Liczę na Państwa wyrozumiałość.

Prezes Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
lek. wet. Marek Mastalerek

 
Zmiana numeru telefonu

Informujemy o zmianie numeru telefonu z 22 853 09 28 na
22 593 18 87

Zachęcamy również do kontaktu drogą e-mailową: wilw@wilw.waw.pl

 
Zmiana godzin pracy Biura WILW

Informujemy,

że 14 sierpnia 2020 r. (piątek)

Biuro Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

będzie nieczynne

Aktualności

Informacje wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 566)

Email Drukuj PDF

Przypominamy właścicielom i kierownikom zakładów leczniczych dla zwierząt, że zgodnie z § 9 ust. 7 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (dalej jako: rozporządzenie) zakłady lecznicze dla zwierząt będące zakładami pracy mają obowiązek zapewnienia:

a) osobom zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk,

b) odległości pomiędzy stanowiskami pracy wynoszącej co najmniej 1,5 m.

Z uwagi na trudności z uzyskaniem informacji poniżej zwracamy również uwagę na następujące ograniczenia i obowiązki, które co do zasady nie dotyczą zakładów leczniczych dla zwierząt.

 

  1. Usługi lekarsko-weterynaryjne w zakładach leczniczych dla zwierząt nie zostały wymienione wśród działalności czasowo ograniczanych, o których mowa w § 8 ust. 1 rozporządzenia.
  2. Czasowe ograniczenia w działalności, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia odnoszą się do działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, polegającej na handlu detalicznym i prowadzeniu działalności usługowej (z wyłączeniem handlu określonymi towarami i wyłączeniem określonych typów działalności usługowej).
  3. Zgonie z § 9 ust. 5 pkt 1 rozporządzenia w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. może przebywać w obiektach handlowych lub usługowych, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia, oraz w placówkach handlowych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. z 2019 r. poz. 466), w tym samym czasie, nie więcej niż 3 osoby na jedno stanowisko kasowe, z tym że w godzinach 10.00 – 12.00 mogą to być wyłącznie osoby powyżej 65. roku życia.
  4. Zgodnie z § 9 ust. 7 pkt 1 ww. rozporządzenia w okresie od dnia 2 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. obiekty handlowe lub usługowe, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia, placówki handlowe w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, oraz zarządzający targowiskami (straganami) są obowiązane zapewnić rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk.
  5. Zgodnie z § 9 ust. 7 pkt 2 rozporządzenia w okresie od dnia 2 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r.  obiekty handlowe lub usługowe, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia, oraz placówki handlowe w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, są obowiązane dokonywać po każdym kliencie dezynfekcji stanowiska obsługi lub stanowiska kasowego.
 

ANKIETA

Email Drukuj PDF

Szanowni Państwo!

W związku z pismem Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej o sygnaturze KILW/0280/03/20 z dnia 31 marca br. zwracam się z prośbą o uzupełnienie załączonej ANKIETY.

 

 

Z poważaniem,

Prezes Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
lek. wet. Marek Mastalerek

Poprawiony: środa, 01 kwietnia 2020 12:25
 

Komunikat Prezesa Rady WILW (2)

Email Drukuj PDF

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy Lekarze Weterynarii, Szanowni Państwo,

z uwagi na obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego chciałbym przypomnieć o szczególnej potrzebie kierowania się wiedzą lekarsko-weterynaryjną na temat zabezpieczenia przed chorobą zakaźną w zakładach leczniczych dla zwierząt. Konieczne jest rygorystyczne przestrzeganie zasad ochrony przed zakażeniem wirusem, które nam lekarzom weterynarii są dobrze znane, a także informowanie o tych zasadach klientów - właścicieli zwierząt oraz wymaganie od nich ich przestrzegania. Obowiązek ten ciąży w równej mierze na wszystkich lekarzach weterynarii bez względu na to, czy są pracownikami zakładów leczniczych dla zwierząt, czy pracodawcami. Sposób jego realizacji powinien być dostosowany do konkretnych uwarunkowań lokalowych i organizacyjnych, a także specyfiki działania danego zakładu leczniczego dla zwierząt. Jednocześnie przypominam podmiotom prowadzącym zakłady lecznicze dla zwierząt i kierownikom tych zakładów o konieczności podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 pracowników i klientów zakładu leczniczego dla zwierząt.

lek. wet. Marak Mastalerek
Prezes Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Poprawiony: czwartek, 19 marca 2020 13:56
 

Koronavirus SARS-Cov-2

Email Drukuj PDF

W związku pojawieniem się w Polsce koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19, poniżej umieszczamy informację o najważniejszych zasadach ochrony przed wirusem, które nam lekarzom są dobrze znane. Jednocześnie prosimy o zachowanie rozsądku i dzielenie się niezbędną wiedzą z właścicielami zwierząt oraz klientami, by nie prowadzić do nieuzasadnionej paniki. Zamieszczone poniżej ulotki i informacje można umieścić w poczekalniach zakładów leczniczych dla zwierząt lub inspektoracie weterynarii.

Plakat ogólny.

Jak zapobiegać zakażeniu.

Dezynfekcja rąk.

Poprawiony: wtorek, 17 marca 2020 11:23
 

Nie ma eutanazji na życzenie!

Email Drukuj PDF

Poniżej publikujemy komunikat Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

NIE MA EUTANAZJI NA ŻYCZENIE
Informacje o masowym oddawaniu psów i innych zwierząt towarzyszących do eutanazji z powodu epidemii koronawirusa w Polsce to typowy fake news. Nie zaobserwowaliśmy takiego zjawiska w zakładach leczniczych dla zwierząt. Jednocześnie zapewniamy, że zgodnie z wiedzą Światowej Organizacji Zdrowia i Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt właściciele zwierząt mogą być spokojni – ich podopieczni nie przenoszą koronawirusa.
Przez media społecznościowe w ostatnim czasie przetoczyły się informacje dotyczące rzekomo masowego przyprowadzenia psów do zakładów leczniczych dla zwierząt z prośbą o dokonanie eutanazji. Powodem miała być rozprzestrzeniająca się epidemia COVID-19. Z całą stanowczością zaprzeczamy tym informacjom. Od rana przeprowadziliśmy rozmowy z kilkudziesięcioma lecznicami dla zwierząt z całej Polski. Wielu właścicieli słyszało o tej plotce, ale nikt nie potwierdził, żeby takie sytuacje miały miejsce. Również hurtownie leków weterynaryjnych nie odnotowały zwiększonego zapotrzebowania na środki używane do eutanazji zwierząt.
Jednocześnie przypominamy, że polskie prawo nie przewiduje przeprowadzenia eutanazji na życzenie. Zwierzę towarzyszące możemy poddać takiemu zabiegowi w ostateczności, gdy jego stan zdrowia jest bardzo zły, prowadzący do cierpienia przy braku możliwości jego wyleczenia lub poprawy komfortu życia. Prawo zezwala też na eutanazję zwierzęcia bardzo agresywnego zagrażającego ludziom. Każdy przypadek lekarz weterynarii rozpatruje indywidualnie.
Podkreślamy, że zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia i Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt nie ma obecnie dowodów, iż człowiek może się zarazić koronawirusem od zwierzęcia domowego. Zawsze jednak dobrze jest umyć ręce mydłem i wodą po kontakcie ze zwierzętami. Chroni to przed innymi patogenami, które mogą się przenosić ze zwierząt domowych na ludzi.
Naszym zdaniem w sytuacji kiedy właściciel zwierzęcia poddany jest przymusowej dwutygodniowej kwarantannie w związku podejrzeniem wystąpienia koronawirusa, obowiązki wyprowadzania psów na spacery powinny być elementem pomocy sąsiedzkiej lub pomocy ze strony towarzystw opieki nad zwierzętami. A taka pomoc jest całkowicie bezpieczna i nie grozi zakażeniem. Nie jest rozwiązaniem eutanazja lub porzucanie zwierząt.

Pismo z KILW - plik PDF

Poprawiony: wtorek, 17 marca 2020 09:44
 

Nekrolog

Email Drukuj PDF

Poprawiony: piątek, 13 marca 2020 10:44
 

Komunikat Prezesa Rady WILW

Email Drukuj PDF

Szanowni Państwo

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego zwracam się z prośbą o ograniczenie wizyt w Biurze Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej do niezbędnych oraz załatwianie wszelkich formalności drogą telefoniczną: 22 593 18 87 lub mailową: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Jednocześnie informuję, że do odwołania,
Biuro Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej przyjmuje interesantów wyłącznie w dniach: wtorek, środa, czwartek,
w godzinach: 10.00-14.00.

Liczę na Państwa wyrozumiałość.

Prezes Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
lek. wet. Marek Mastalerek

Poprawiony: środa, 18 marca 2020 13:56
 

Szczecineckie Warsztaty Weterynaryjne, 2020

Email Drukuj PDF

Szanowni Państwo!

W dniach 28-29 marca 2020r. w Silnowie w ramach Cyklicznych Szczecineckich Warsztatów Weterynaryjnych planowana  jest kolejna już  edycja  warsztatów weterynaryjnych.  Warsztaty jak ich poprzednia  edycja odbędą się   w "Domu nad Jeziorem" w Silnowie nr 65. Chętnych proszę o zgłaszanie Swojego udziału do Biura Izby na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w terminie do  28 lutego 2020r.   wraz z potwierdzeniem wpłaty za uczestnictwo. Opłata dla członków naszej Izby wynosi 460 złotych,  dla członków z innych  Izb weterynaryjnych opłata za uczestnictwo wynosi 600 zł. Liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń. Koordynatorem z ramienia Rady jest lek. wet. Marzena Madej-Szklany . Warsztaty odbywają się zgodnie z planem załączonej agendy.  Proszę uważnie zapoznać się z załączoną  agendą.  W ramach warsztatów zgodnie z agendą  przewidziane są zajęcia praktyczne z ortopedii  w których  maksymalnie może  uczestniczyć  25 osób. W sobotę zajęcia odbywają się bez podziału na grupy. W niedzielę osoby, które uczestniczą w warsztatach praktycznych  z ortopedii nie biorą udziału  w innych zajęciach. Agenda oraz regulamin szkoleń wraz z klauzulą Rodo w załączeniu.

Poniżej informacja dot. tematyki warsztatów.

1.dr n. wet. Agnieszka Sikorska-Kopyłowicz- tematy związane z zaburzeniami pracy układu moczowego u psów i kotów - również jako manifestacja chorób „nienerkowych”. Między innymi poruszony będzie  temat przewlekłej niewydolności nerek u kotów oraz jak unikać błędów w rozpoznaniu i leczeniu idiopatycznego zapalenia pęcherza moczowego. Studium przypadków klinicznych.

2. dr n. wet. Igor Bissenik- tematyka drugiego bloku będzie obejmowała zagadnienie związane z ortopedią. Zastosowaniem TPLO w leczeniu uszkodzeń więzadła krzyżowego doczaszkowego oraz zwichnięcia rzepki. Po wykładzie odbędą się zajęcia praktyczne z zabiegu TPLO na fantomach z drukarki 3D. Ilość miejsc na ćwiczenia ograniczona- max 25 uczestników na zajęcia praktyczne z ortopedii.  W najnowsze zagadnienie i trendy z dziedziny ortopedii wprowadzi uczestników wykład dr n. wet. Jacka Mederskiego.

3. dr n wet. Patrycja Bednarz-Hebel - zagadnienia ściśle związane z kardiologią psów i kotów na podstawie przypadków klinicznych.

4. dr n. wet. Paula Dziubińska-Bartylak- zagadnienia  związane z chorobami, profilaktyką oraz prawidłowym leczeniem. Gastroenterologia, choroby kanalika nosowo-łzowego, otologia królików. Chomicze ABC i Medycyna szczurów.”

 

Program

Klauzula informacyjna

Regulamin szkoleń

 

Uwaga! Ubezpieczenie OC

Email Drukuj PDF

Szanowni Państwo!

Przypominamy o zbliżającym się terminie zawierania przez Warszawską Izbę Lekarsko-Weterynaryjną polisy ubezpieczenia OC.
Na liście ubezpieczonych znajdą się osoby nie zalegające z opłatą składki członkowskiej lub których zaległość z tego tytułu nie przekroczy 120,00 zł w dniu 26 lutego 2020 r. (data zaksięgowania wpłaty).

Poprawiony: czwartek, 26 marca 2020 08:38
 

Zawodowe i społeczne konsekwencje obcowania z cierpieniem i śmiercią w zawodzie lekarza weterynarii

Email Drukuj PDF

Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych
Oddział w Warszawie

http://warszawa.ptnw.pl/
https://www.facebook.com/ptnwwarszawa/


zaprasza na zebranie naukowe, które odbędzie się  
w środę, 4 marca 2020 r. o godz. 10:15  
w dawnej Sali Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
budynek nr 24 im. prof. Wiesława Bareja,
02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159

Referat:
„Zawodowe i społeczne
konsekwencje obcowania z cierpieniem i śmiercią w zawodzie lekarza weterynarii”


wygłosi


dr Michał Piotr Pręgowski
Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej

Poprawiony: czwartek, 30 stycznia 2020 11:15
 

Praca dla lekarza weterynarii

Email Drukuj PDF

Praca dla lekarza weterynarii na terenie Republiki Federalnej Niemiec!
Więcej informacji:

 

Poprawiony: środa, 29 stycznia 2020 14:50
 


Strona 3 z 39