ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, tel. i fax: +48 22 853 09 28, e-mail: wilw@wilw.waw.pl

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Zmiana numeru telefonu

Informujemy o zmianie numeru telefonu z 22 853 09 28 na
22 593 18 87

Zachęcamy również do kontaktu drogą e-mailową: wilw@wilw.waw.pl

Aktualności

VII Mistrzostwa Polski Lekarzy Weterynarii w Narciarstwie Alpejskim

Email Drukuj PDF

VII Mistrzostwa Polski Lekarzy Weterynarii w Narciarstwie Alpejskim

12.03.2011r. (sobota)

Dolnośląska Izba Lekarsko - Weterynaryjna

zaprasza wszystkich chętnych lekarzy weterynarii wraz z rodzinami.

Mistrzostwa odbędą się

12 marca (sobota) 2011 w kompleksie narciarskim Czarna Góra

(www.czarnagora.pl)

w Masywie Śnieżnika, w Kotlinie Kłodzkiej

Konkurencją będzie SLALOM GIGANT

ustawiany i sędziowany przez profesjonalistów.

Stok przeznaczony będzie wyłącznie dla zawodników i ich rodzin.

Zapewniamy bezpłatny parking dla wszystkich zmotoryzowanych.

W zawodach biorą udział tylko lekarze weterynarii i ich dzieci w wieku do 18 lat.

Przewidujemy tworzenie drużyn składających się z 4 zawodników.

Dla dzieci prawdziwy konny kulig!

Do 15 roku życia KASKI OBOWIĄZKOWE ! Dla wszystkich ZALECANE !

Zawody odbędą się w godzinach 9.00 – 14.00

Około godz. 19.00 rozdanie nagród i impreza integracyjna.

Koszt uczestnictwa w zawodach to 50 zł od osoby (cena obejmuje udział w zawodach, i ubezpieczenie). Zakup karnetów narciarskich we własnym zakresie.

Dzieci i młodzież do 18 roku życia pokrywają jedynie koszty karnetu narciarskiego.

W trakcie zawodów organizatorzy zapraszają tradycyjnie na

wojskową grochówkę z kotła.

Koszt imprezy integracyjnej to

40 zł od osoby (dzieci i młodzież do 18 roku życia mają wstęp bezpłatny).

Organizacja noclegów we własnym zakresie – informacje pomocnicze na stronie www.dilwet.pl oraz www.czarnagora.pl

Wpłat można dokonywać na konto Dolnośląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

koniecznie z dopiskiem „SLALOM”

Konto: PeKaO S.A. I O. we Wrocławiu 48124019941111000024959016

lub bezpośrednio u organizatorów w dniu zawodów

Zgłoszenia przyjmuje (tylko elektronicznie) i informacji udziela

komitet organizacyjny:

Wojciech Hildebrand, tel. 601 786 433, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Robert Karczmarczyk, tel. 501 631 788, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Szczegółowy plan imprezy i regulamin zawodów zostanie przedstawiony na stronie www.dilwet.pl

 

 

Uwagi KRLW do projektów rozporządzeń o opłatach i wynagrodzeniach

Email Drukuj PDF

W odpowiedzi na pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 stycznia 2011 r. sygn. ŻWeo/PM/8500/1/11/136, przy którym przesłane zostały  projekty rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

- zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej,

- zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii,  icon po konsultacjach ze środowiskiem lekarzy weterynarii i uwzględnieniu ich opinii, Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna zgłasza następujące uwagi (308.27 kB)

 

 

Wyciąg z rozporządzenia 853/2004 PEiR z 29-04-2004

Email Drukuj PDF

ROZPORZĄDZENIE(WE) NR 853/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 29 kwietnia 2004 r.

ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego

(Dz.U. L 139 z 30.4.2004, str. 55) (2004R0853 — PL — 15.07.2010 — 008.001 — 2 wersja skonsolidowana)

Więcej: Wyciąg z rozporządzenia 853/2004 PEiR z 29-04-2004

 

Naukowa opinia ws choroby Auyeszkego

Email Drukuj PDF

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna icon 31 stycznia 2011 zwróciła się z prośbą o wydanie naukowej opinii przez ekspertów Państwowego Instytutu Weterynaryjnego (73.47 kB) w sprawie związanej z zaistniałą sytuacją jaka wynikła na skutek wprowadzenia zmian w programie zwalczania choroby Aujeszkyego poprzez wejście w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2010 r. o zmianie  rozporządzenia w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń (Dz. U. Nr 259 poz.1765). Dnia 8 lutego 2011 roku KILW otrzymała icon odpowiedź dr hab. Tadeusza Wijaszki, Dyrektora PIW-PIB. (60.18 kB)

   

Bal karnawałowy lekarzy weterynarii odwołany

Email Drukuj PDF

Ze względu na niską frekwencję ( 8 osób ) uczestników Balu a także na zaistniałą sytuację w zawodzie- Bal Karnawałowy Lekarzy Weterynarii w Wieliczce w dniu 26 lutego 2011 roku został odwołany. Wpłaty dokonane na konto Izby zostaną przelane wpłacającym.

 

Poprawiony: wtorek, 08 lutego 2011 13:56
 

Komunikat Prezesa KRL-W z dnia 1 lutego 2011 r.

Email Drukuj PDF

Komunikat Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 1 lutego 2011 r.

W związku z ukazaniem się na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi projektu ustawy z dnia 28 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawy o służbie cywilnej, który w zdecydowany sposób może zburzyć aktualny porządek prawny, w dniu dzisiejszym, tj. 1 lutego 2011 r. w celu dokonania analizy w/w projektu ustawy zbiera się Zespół Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej ds. higieny weterynaryjnej w składzie Krzysztof Matras, Piotr Żmuda, Artur Krakowiak, Andrzej Moskal. W dniu 9 lutego 2011 r. (środa) o godz. 12:00 w siedzibie Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, al. Przyjaciół 1 lok. 2 w Warszawie, celem opracowania stanowiska w sprawie w/w projektu odbędzie się spotkanie Zespołu Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej ds. higieny weterynaryjnej z przedstawicielami okręgowych rad lekarsko-weterynaryjnych, związanymi z problematyką funkcjonowania nadzoru weterynaryjnego w zakresie higieny. Spotkanie poprowadzi wiceprezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Krzysztof Matras - przewodniczący Komisji Prawno – Regulaminowej Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej. W dniu 21 lutego 2011 r. podczas XI posiedzenia Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej na podstawie wypracowanych przez zespoły stanowisk oraz napływających uwag, podejmie stanowisko na temat projektu w/w ustawy.

Z poważaniem,

dr Tadeusz Jakubowski

Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej: plik w formacie PDF

 

Paszporty-identyfikacja zwierząt

Email Drukuj PDF

Pismo Krzysztofa Jażdżewskiego, Zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii z dn. 13 stycznia 2011 r., wraz z notą wyjaśniającą  Komisji Europejskiej nr SANCO/D1/HK/cg(2010)d/981238) w odniesieniu do art. 4 rozporządzenia (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym, i zmieniającego dyrektywę Rady 95/65/EWG w zakresie identyfikacji psów, kotów i fretek.

Plik w formacie PDF

Poprawiony: środa, 26 stycznia 2011 09:30
 

PROTEST - podsumowujący komentarz Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej dr Tadeusza Jakubowskiego

Email Drukuj PDF

Protest lekarzy weterynarii i negocjacje z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi

Rozpoczęty 3 stycznia 2011 r. protest lekarzy weterynarii wywołany przez splot niekorzystnych dla naszego zawodu zdarzeń wykazał solidarność i determinację naszego środowiska. Lekarze weterynarii właściwie odczytali uchwały Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej i ponad 80% z nich nie podpisało umów z powiatowymi lekarzami weterynarii lub je wypowiedziało. W wyniku protestu minister rolnictwa podjął negocjacje z Zespołem Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej powołanym uchwałą nr 29/2010/V Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej.

Postulaty, które przedstawił Zespół Negocjacyjny wynikały z treści uchwał Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej. Największą trudność stanowiły problemy związane z przyszłością nadzoru weterynaryjnego w Polsce, w tym miejsce Inspekcji Weterynaryjnej w strukturach państwa oraz płace pracowników tej Inspekcji. Negocjacje nie były łatwe, tym bardziej, że często były zakłócane prowokacyjnymi wypowiedziami przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa. Trzeba jednak było osiągnąć kompromis. Wiadomo, że nie wszystko da się osiągnąć po pierwszych rozmowach i nie wszystkie oczekiwania mogą być spełnione. W zawartym porozumieniu znajduje się wiele od dawna postulowanych zmian w prawie. Nie zrywając negocjacji pozostawiamy otwarte drzwi do dalszych rozmów o przyszłości naszego zawodu.

29 grudnia 2010 r. minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki oraz wiceminister Tadeusz Nalewajk spotkali się z Zespołem Negocjacyjnym. Minister Sawicki złożył deklarację o wycofaniu od 1 stycznia 2011 r. świadectw zdrowia dla świń transportowanych bezpośrednio do rzeźni. Zapowiedź w sprawie świadectw stała się faktem. Uważamy, że była to bardzo zła decyzja Rady Ministrów, gdyż narusza spójność programu zwalczania choroby Aujeszkyego W trakcie spotkania omówiono postulaty zawarte w uchwale nr 28/2010/V Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej w sprawie odstąpienia lekarzy weterynarii od podpisywania umów z tytułu wyznaczenia przez powiatowego lekarza weterynarii.

4 stycznia 2011 r. Krajowa Rada Lekarsko – Weterynaryjna w związku z uchwaleniem przez Radę Ministrów rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń, według którego znosi się świadectwa zdrowia dla świń ze stad urzędowo wolnych od wirusa choroby Aujeszkyego przemieszczanych do uboju, podjęła uchwałę nr 30/2011/V w sprawie rozszerzenia katalogu czynności niewykonywanych przez lekarzy weterynarii na mocy Uchwały nr 28/2010/V i dalszego przebiegu protestu lekarzy weterynarii.

10 stycznia 2011 r. odbyły się rozmowy z Kazimierzem Plocke - sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Okazało się, że, podobnie jak Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna, minister jest przeciwny projektowi konsolidacji Inspekcji w ramach urzędu wojewody. Minister zaproponował oddzielne spotkanie uzgodnieniowe w sprawie połączenia Inspekcji Weterynaryjnej z innymi inspekcjami w obrębie resortu rolnictwa. W odniesieniu do regulacji płac lekarzy weterynarii zatrudnionych w Inspekcji Weterynaryjnej minister wyraził poparcie dla tej sprawy, ale nie wskazał możliwości finansowania. Widzi taką możliwość w projektowanej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii. Podczas drugiego spotkania negocjacyjnego Kazimierz Plocke zadeklarował w imieniu ministra regulację wynagrodzeń pracowników Inspekcji Weterynaryjnej tzw. starego portfela.

W wyniku przeprowadzonych rozmów minister Marek Sawicki złożył deklarację o przygotowaniu projektów rozporządzeń zmieniających rozporządzenia w sprawie opłat i wynagrodzeń lekarzy weterynarii, które będą zawierały następujące zmiany:

- część podstawowa wynagrodzenia lekarza weterynarii nie będzie przekraczała wysokości kwoty przychodu (opłaty) uzyskanego z wykonania danej czynności;

- podniesienie powyższych opłat za czynności wykonywane w godzinach 18:00 – 6:00 rano o 25 % , a w dni ustawowo wolne od pracy, soboty i święta o 50 %;

- rewaloryzację stawek opłat i wynagrodzeń za nadzór nad ubojem bydła, świń i drobiu o wskaźnik inflacji 16,8% za lata 2004 – 2009 ;

- osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii określone w pozycji 7-9 załącznika do rozporządzenia o wynagrodzeniach będą wynagradzane według stawek od zbadanej sztuki, przy czym gdy organizacja uboju świń uniemożliwia przeprowadzenia pełnego badania przed i poubojowego co najmniej 10 sztuk w ciągu 1 godziny – nadal pozostanie stawka godzinowa waloryzowana o stopień inflacji16,8% 2004 - 2009

- wynagrodzenie dla lekarzy weterynarii za czynności wymienione w pozycji 14, 15, 17, i 18 załącznika omawianego rozporządzenia zostaną zwiększone o wskaźnik inflacji 16,8% za lata 2004 - 2009

- waloryzacja wynagrodzeń za monitoringi o wskaźnik inflacji 11,2% za lata 2006-2009

Obserwacja w kierunku wścieklizny – kwota 250 złotych za obserwację „stacjonarną”. 132,50 za obserwację z doprowadzeniem psa do ZLZ.

Nie było zgody na urealnienie stawki za szczepienia przeciwko wściekliźnie. Zaproponowano rozmowę na ten temat w innym terminie, gdyż sprawa ta nie znalazła się postulatach zawartych w uchwale nr 28/2010/V. Szczegółowo omówiono problem wyodrębnienie stawki za badanie mięsa w kierunku włośni i ustalono, że minister uzgodni tę sprawę z głównym lekarzem weterynarii.

14 stycznia 2011 r. minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki osobiście przekazał Tadeuszowi Jakubowskiemu i Jackowi Łukaszewiczowi, przedstawicielom Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej tekst projektów dwóch rozporządzeń zmieniających rozporządzenia:

• w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej

• w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii

Minister zadeklarował, że rozporządzenia ukażą się w ciągu miesiąca.

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna kierując się troską i odpowiedzialnością za bezpieczeństwo zdrowia publicznego i wychodząc naprzeciw deklaracjom ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego zawartym w porozumieniu z Zespołem Negocjacyjnym ( komunikat z 10 stycznia 2010 r. po rozmowach ministra rolnictwa i rozwoju wsi z Zespołem Negocjacyjnym powołanym przez Krajową Radę Lekarsko - Weterynaryjną ) podjęła uchwałę o uchyleniu uchwał nr 28/2010/V i 30/2011/V.

Oczekiwania samorządu lekarzy weterynarii zawarte są w uchwałach Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej:

- nr 32/2011/V z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie akceptacji wyników negocjacji zespołu Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

oraz

- nr 33/2011/V z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie zagwarantowania ochrony protestującym lekarzom weterynarii.

Protest lekarzy weterynarii został zawieszony do 28 lutego 2011 r. Oczekujemy na spełnienie zobowiązań ministra Marka Sawickiego. 27 lutego br. odbędzie się Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii, na którym będziemy dyskutowali nad realizacją uchwał Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej związanych z protestem oraz nad przyszłością zawodu lekarza weterynarii.

20 stycznia 2011 r. u w wyniku wcześniejszych rozmów z posłami odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi poświęcone problemom weterynarii i bezpieczeństwa żywności. Posłowie z pełnym zrozumieniem ustosunkowali się do naszych problemów. Wielu z nich w sposób merytoryczny dyskutowało o przyczynach i skutkach naszego protestu. Jest to również wynik naszej wieloletniej współpracy z posłami i senatorami polegającej na przybliżaniu im problemów weterynarii. Podczas posiedzenie czterech przedstawicieli Krajowej Rady zabrało głos na temat ważnych spraw naszego zawodu. Warto zapoznać się z pełnym tekstem protokołu z tego posiedzenia.

Trwający od 9 grudnia 2010 r. protest lekarzy weterynarii spowodował duże zainteresowanie wszystkich mediów. Nigdy wcześniej tak dużo nie mówiło się o naszym zawodzie – o tym, że odpowiadamy za zdrowie ludzi i zwierząt oraz bezpieczeństwo żywności. Dziękujemy dziennikarzom za wyjątkowo rzetelne i obiektywne informowanie społeczeństwa o roli zawodu lekarza weterynarii w ochronie zdrowia publicznego i postulatach, jakie zgłaszał samorząd lekarzy weterynarii w trakcie trwania protestu.

W imieniu Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej dziękuję wszystkim lekarzom weterynarii za ich solidarną postawę w podejmowaniu trudnych i odpowiedzialnych decyzji wynikających z realizacji uchwał Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej.

Dr Tadeusz Jakubowski

Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

 

 

Poprawiony: wtorek, 25 stycznia 2011 13:01
 

Komunikat KRL-W z 17 stycznia 2011

Email Drukuj PDF

Komunikat Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej z dnia 17 stycznia 2011 roku.

 


 

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna kierując się troską i odpowiedzialnością za bezpieczeństwo zdrowia publicznego i wychodząc naprzeciw deklaracjom Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Marka Sawickiego zawartym w porozumieniu z Zespołem Negocjacyjnym (komunikat z 10 stycznia 2010 roku po rozmowach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Zespołem Negocjacyjnym powołanym przez Krajową Radę Lekarsko - Weterynaryjną) podjęła uchwałę o uchyleniu uchwał nr 28/2010/V i 30/2011/V.

Oczekiwania samorządu lekarzy weterynarii zawarte są w uchwałach Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej:

- nr 32/2011/V z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie akceptacji wyników negocjacji zespołu Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

oraz

- nr 33/2011/V z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie zagwarantowania ochrony protestującym lekarzom weterynarii.

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna dziękuje wszystkim lekarzom weterynarii za ich solidarną postawę w podejmowaniu trudnych i odpowiedzialnych decyzji wynikających z realizacji w/w uchwał Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej. Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna dziękuje dziennikarzom za wyjątkowo rzetelne i obiektywne informowanie społeczeństwa o roli zawodu lekarza weterynarii w ochronie zdrowia publicznego i postulatach, jakie zgłaszał samorząd lekarzy weterynarii w trakcie trwania protestu.

dr Tadeusz Jakubowski

Prezes Krajowej Rady Lekarsko - Weterynaryjnej

Uchwała KRL-W nr 32/2011/V: plik w formacie PDF

Uchwała KRL-W nr 33/2011/V: plik w formacie PDF

Komunikat biura prasowego MRiRW z 10 stycznia 2011r: plik w formacie PDF

 

Poprawiony: poniedziałek, 17 stycznia 2011 20:35
 

Komunikat Zespołu Negocjacyjnego z 14 stycznia 2011

Email Drukuj PDF

Komunikat Zespołu Krajowej Rady Lekarsko – Weterynaryjnej ds. Negocjacji z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2011 roku


W dniu 14 stycznia 2011 roku o godzinie 15:00 w Warszawie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dr Marek Sawicki osobiście przekazał dr Tadeuszowi Jakubowskiemu i Jackowi Łukaszewiczowi, przedstawicielom Krajowej Rady Lekarsko- Weterynaryjnej tekst projektów dwóch rozporządzeń zmieniających rozporządzenia:
• w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej
• w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii
W dniu 17 stycznia 2011 roku planowane jest podpisanie porozumienia między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Krajową Radą Lekarsko – Weterynaryjną w sprawach, które zawarte są w Komunikacie biura prasowego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 stycznia 2011 roku po rozmowach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Zespołem Negocjacyjnym powołanym prze Krajową Radę Lekarsko – Weterynaryjną z określeniem terminu ich realizacji.
W dniu 17 stycznia Krajowa Rada Lekarsko – Weterynaryjna po analizie efektów negocjacji podejmie decyzje w sprawie uchwał nr 28/2010/V i 30/2011/V.

W imieniu Zespołu,
dr Tadeusz Jakubowski
Prezes Krajowej Rady Lekarsko - Weterynaryjnej

Projekt rozporządzenia w sprawie wysokości opłat: plik w formacie PDF
Projekt rozporządzenia w sprawie wysokosci wynagrodzeń: plik w formacie PDF
Komunikat biura prasowego MRiRW: plik w formacie PDF

Poprawiony: sobota, 15 stycznia 2011 09:05
 


Strona 32 z 34