ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, tel. i fax: +48 22 853 09 28, e-mail: wilw@wilw.waw.pl

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Termin najbliższego posiedzenia Rady WIL-W

Informujemy, że najbliższe posiedzenie Rady Warszawskiej Izby-Lekarsko-Weterynaryjnej odbędzie się 18 grudnia2018 r. Wszelkie wnioski kierowane do Rady WIL-W winny być złożone w jej biurze do 13 grudnia 2018 r.

Start Aktualności Uchwały Uchwała 609/2005/IV ustalania przez lekarzy weterynarii na zebraniach środowiskowych rejonów, w których będą wykonywali szczepienia profilaktyczne przeciwko wściekliźnie

Uchwała 609/2005/IV ustalania przez lekarzy weterynarii na zebraniach środowiskowych rejonów, w których będą wykonywali szczepienia profilaktyczne przeciwko wściekliźnie

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

UCHWAŁA Nr 609/2005/IV Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Warszawie z dnia 15 grudnia 2005 r.

w sprawie: ustalania przez lekarzy weterynarii na zebraniach środowiskowych rejonów, w których będą wykonywali szczepienia profilaktyczne przeciwko wściekliźnie

Na podstawie art. 29 pkl 2 i 4 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 roku o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weierynaryjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr IS7. poz. 1567 z póz. zm.). w związku z uchwalą Nr 5 Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Lekarzy Weterynarii Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej uchwala co następuje:§1
Zobowiązuje lekarzy weterynarii w powiatach do organizowania każdego roku zebrań, na których w obecności członka Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii, ustalą między sobą rejony, na których będą wykonywali profilaktyczne szczepienie przeciwko wściekliźnie.

§2
Przy podejmowaniu ustaleń, co do rejonów szczepień należy brać pod uwagę sprawiedliwy rozdział wyznaczeń innych urzędowych czynności.

§3

Dane z rejestru szczepień zwierząt należy przekazać Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii.

§4
Uchwala została podjęta zwykłą większością głosów w obecności ponad połowy składu Rady, która wynosi 21 członków: obecnych na posiedzeniu 19


za podjęciem uchwały - 19
przeciw podjęciu uchwały - 0
wstrzvmało się - 0


§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Poprawiony: niedziela, 27 września 2009 16:40