ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, tel. i fax: +48 22 853 09 28, e-mail: wilw@wilw.waw.pl

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Usterka

Z uwagi na przerwę w dostawie usług telekomunikacyjnych, numer 22 853 09 28 jest tymczasowo nieczynny.

Proszę o korzystanie w tym czasie z awaryjnie uruchomionej linii
22 593 18 87

Zachęcamy również do kontaktu drogą e-mailową: wilw@wilw.waw.pl

 
Posiedzenie Rady WILW

Informujemy, że najbliższe posiedzenie Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej odbędzie się 28 marca 2019 r.
Wszelkie wnioski kierowane do Rady WIL-W winny trafić do biura WIL-W najpóźniej do 22 marca 2019 r.

Start Paszporty dla zwierząt Instrukcje Pobieranie, opracowywanie i przesyłanie materiału do badania serologicznego

Pobieranie, opracowywanie i przesyłanie materiału do badania serologicznego

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Materiałem do badania serologicznego jest surowica. Powstaje ona w wyniku krzepnięcia krwi i organizacji skrzepu, a od osocza różni się brakiem fibrynogenu.
Krew powinna być pobrana w sposób jałowy jak również w sposób jałowy powinna być opracowana przed wysłaniem do pracowni serologicznej laboratorium badającego poziom przeciwciał dla wirusa wścieklizny.


UWAGA!

Jeżeli czas transportu i temperatura w czasie transportu nie przekraczają kilkunastu godzin i 4-120C dopuszcza się przesłanie do badania skrzepu krwi z wydzieloną surowicą.

PREFEROWANA JEST JEDNAK SUROWICA.

 


Krew pobierana jest przez lekarza weterynarii, który przed jej pobraniem winien jest sprawdzić i zanotować numer identyfikacyjny zwierzęcia.

 

Pobieranie próbek krwi

Pobrać jałowo strzykawką krew (około 3-5 ml), tak by uzyskać nie mniej niż 1,5 ml surowicy.

Pobraną krew wtłoczyć delikatnie do jałowej probówki polistyrenowej lub polietylenowej tak by strumień pobranej krwi spływał skośnie po ścianie, co zapobiega hemolizie krwinek. 
Po wlaniu krwi do probówki należy ją zamknąć jałowym korkiem. Przy wykonywaniu tych czynności należy przestrzegać zasad aseptyki.


UWAGA! 
Niewskazane jest pobieranie krwi sama igłą z odbieraniem wypływającej krwi do przyłożonej niżej probówki, tak jak to jest niekiedy praktykowane przy uzyskiwaniu krwi do badań biochemicznych. W wyjątkowych przypadkach (trudności w pobieraniu, wielkość zwierzęcia) dopuszcza się takie pobieranie krwi. Należy jednak zwrócić uwagę, by krew powoli spływała  po ściance probówki. 
Nie należy stosować żadnych środków przeciwkrzepliwych (antykoagulantów) lub środków konserwujących.

 

Wstępne opracowanie próbki krwi

Pobraną próbkę krwi pozostawić w temperaturze pokojowej (2-3 godz.) lub lepiej w temperaturze 370C do czasu powstania skrzepu (30-45 minut).
W celu przyspieszenia organizacji skrzepu należy oddzielić go od ścian probówki przy użyciu jałowej cienkiej bagietki lub jałowej pipety pasteurowskiej.
Umieścić krew w lodówce w temperaturze 40C na okres  kilku do kilkunastu godzin do uzyskania całkowitej organizacji skrzepu.
Oddzielić surowice od skrzepu zlewając ja ostrożnie do nowej, jałowej probówki.


UWAGA!

Jeżeli przy zlewaniu surowicy lub odciąganiu dostanie się do niej nawet niewielka ilość krwinek czerwonych, surowice należy odwirować i ponownie odciągnąć. Wirować należy przez 10-15 minut przy sile nie przekraczającej 1000xg (1200-1700 obr./min. w zależności od typu wirówki), gdyż przy większej sile wirowania może dojść do hemolizy krwinek. Przy przechowywaniu w lodówce należy chronić krew przed przypadkowym zamrożeniem prowadzącym do hemolizy krwinek.

Surowice należy oddzielić od skrzepu i krwinek przed upływem 48 h od pobrania próbki krwi.
Nie wystawiać próbki krwi do skrzepnięcia na działanie promieni słonecznych.

 

Przechowywanie próbek surowicy

Jeśli nie przewiduje się natychmiastowego przesłania próbki surowicy do laboratorium serologicznego, należy ją przechowywać w warunkach zabezpieczających aktywność przeciwciał. Przy krótkotrwałym przechowywaniu (do 5 dni) dopuszczalne jest umieszczenie próbki w lodówce (40C), pod warunkiem szczelnego zamknięcia probówki. Niedopuszczalne jest zamykanie pojemników z surowicą korkami z waty, ligniny  gdyż takie postępowanie nie zabezpiecza próbki przed wysychaniem, a więc zagęszczeniem jej, uniemożliwiającym dokładne określenie pierwotnej zawartości przeciwciał w surowicy. Niedopuszczalne jest również umieszczenie surowicy w zamrażalniku zwykłej chłodni, gdzie temperatura wynosi –10 do –180C, co wpływa uszkadzająco na przeciwciała, głównie klasy IgM.

 

UWAGA!

Optymalnym sposobem przechowywania surowic przez długi okres czasu (do kilkunastu lat) jest przetrzymywanie ich w stanie zamrożenia w temp. Od –21 do –700C. Do przechowywania surowicy w takich warunkach wykorzystuje się probówki ze szkła lub tworzyw sztucznych.

 

Przesyłanie próbek

Probówkę zawierająca próbkę surowicy należy dokładnie oznaczyć nazwiskiem właściciela, imieniem zwierzęcia i numerem identyfikacyjnym (tatuaż/mikroczip).

Do przesyłania nadaje się wyłącznie jałowa surowica przelana do probówek z tworzywa sztucznego szczelnie zakręcanych. Probówka z surowicą zabezpieczona powinna być ligniną, watą  lub ręcznikiem papierowym włożona w szczelny woreczek foliowy i umieszczone w opakowaniu chroniącym przed zgnieceniem.

Zapakowaną, jak wyżej, próbkę surowicy umieścić w pudełku styropianowym. Pudełko powinno być na tyle duże, by wraz z próbka zmieściły się  2 chłodziki, które uprzednio mrozimy w zamrażarce przez całą noc.

Jeśli próbka zostanie tak zapakowana nie ulegnie ona zamrożeniu.

Wniosek o badanie włożyć do oddzielnego woreczka foliowego i zakleić tak by nie uległ zamoczeniu.

Pudełko zapakować i wysłać poczta kurierską do laboratorium badającego poziom przeciwciał dla wirusa wścieklizny.

 

UWAGA!

Nie stosować kostek lodu ani suchego lodu. Nie zamrażać surowicy!

Poprawiony: środa, 21 października 2009 18:42