ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, tel. i fax: +48 22 853 09 28, e-mail: wilw@wilw.waw.pl

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Szkolenia dla lekarzy weterynarii

Zarządzanie komunikacją kryzysową w weterynarii?

Marketing i PR zakładu leczniczego dla zwierząt w ramach obowiązujących przepisów?

Zarządzanie sobą w czasie?

Zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety, której celem jest pozyskanie informacji na temat najbardziej interesujących Państwa obszarów tematycznych. Szkolenia planujemy na wiosnę tego roku.
Odpowiedzi posłużą do wybrania tematyki warsztatów, a także przygotowania ich programów. Państwa aktywność w tej ankiecie jest dla nas bardzo ważna, a każda uwaga bardzo cenna. To od tego zależy, które szkolenia i w jakiej skali zostaną przeprowadzone.

Informacje na temat szkoleń:

>> zarządzanie sobą w czasie: szkolenie, podczas którego uczestnicy – lekarze weterynarii, którzy bardzo często w jednym tygodniu realizują wiele zajęć w różnych lokalizacjach – uczą się wyznaczać priorytety, godzić ze sobą różne aktywności, rozdzielać życie zawodowe od prywatnego,

>> zarządzanie komunikacją kryzysową w weterynarii: w trakcie szkolenia uczestnicy uzyskują umiejętność konstruktywnego i efektywnego sposobu komunikowania o sytuacjach kryzysowych, takich jak np. pojawiające się groźne epizoocje; tworzenia scenariuszy informowania o sytuacjach kryzysowych, ułatwiających sprawne, bieżące działanie,

>> obsługa klienta, marketing i PR zakładu leczniczego: szkolenie uczy zarządzania komunikacją marketingową i promocją zakładów leczniczych dla zwierząt w sposób efektywny, a jednocześnie dopasowany do szczególnych realiów prawnych i obostrzeń, którym podlegają; podczas szkolenia uczestnicy dowiadują się, jak budować wizerunek zakładu, poznają odpowiednie dla swojej branży narzędzia i sposoby efektywnego informowania o marce

ANKIETA

Odpowiedzi gromadzimy do 30 stycznia!

Start Zakłady lecznicze dla zwierząt Rejestracja Wpisywanie zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

Wpisywanie zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Podmiot prowadzący zakład leczniczy dla zwierząt jest obowiązany zgłosić Radzie WIL-W zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do zakładu, w terminie 30 dni od dnia dokonania zmiany.


1.  Powiadomienie Rady WIL-W zawierać powinno następujące dane:

•    informację jakiego zakładu leczniczego zmiana dotyczy

-    nazwa, adres, nr ewidencyjny
-    podmiot prowadzący zakład (właściciel)

•    dokładny opis dokonanej zmiany

-    którego działu i punktu regulaminu dotyczy zmiana
-    na czym polega zmiana

•    Podpis podmiotu prowadzącego zakład leczniczy lub osoby upoważnionej.

 

2.  Do powiadomienia o zmianie regulaminu dołącza się:

•    regulamin zakładu w nowym brzmieniu - plik w formacie PDF, DOC
•    dowód opłaty za dokonanie zmiany w ewidencji

Poprawiony: czwartek, 14 stycznia 2010 13:10