ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, tel. +48 22 593 18 87, e-mail: wilw@wilw.waw.pl

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Komunikat Prezesa Rady WILW

Szanowni Państwo

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego zwracam się z prośbą o ograniczenie wizyt w Biurze Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej do niezbędnych oraz załatwianie wszelkich formalności drogą telefoniczną: 22 593 18 87 lub mailową: wilw@wilw.waw.pl

Jednocześnie informuję, że do odwołania,
Biuro Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej przyjmuje interesantów wyłącznie w dniach: wtorek, środa, czwartek,
w godzinach: 10.00-14.00.

Liczę na Państwa wyrozumiałość.

Prezes Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
lek. wet. Marek Mastalerek

 
Zmiana numeru telefonu

Informujemy o zmianie numeru telefonu z 22 853 09 28 na
22 593 18 87

Zachęcamy również do kontaktu drogą e-mailową: wilw@wilw.waw.pl

 
Posiedzenie Rady WILW

Informujemy, że najbliższe posiedzenie Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej zostało przesunięte na 9 czerwca 2020 r.
Wszelkie wnioski kierowane do Rady WIL-W winny trafić do biura WIL-W najpóźniej do 4 czerwca 2020 r.

Start Zakłady lecznicze dla zwierząt Sprawy bieżące Informacje wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 566)

Informacje wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 566)

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

Przypominamy właścicielom i kierownikom zakładów leczniczych dla zwierząt, że zgodnie z § 9 ust. 7 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (dalej jako: rozporządzenie) zakłady lecznicze dla zwierząt będące zakładami pracy mają obowiązek zapewnienia:

a) osobom zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk,

b) odległości pomiędzy stanowiskami pracy wynoszącej co najmniej 1,5 m.

Z uwagi na trudności z uzyskaniem informacji poniżej zwracamy również uwagę na następujące ograniczenia i obowiązki, które co do zasady nie dotyczą zakładów leczniczych dla zwierząt.

 

  1. Usługi lekarsko-weterynaryjne w zakładach leczniczych dla zwierząt nie zostały wymienione wśród działalności czasowo ograniczanych, o których mowa w § 8 ust. 1 rozporządzenia.
  2. Czasowe ograniczenia w działalności, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia odnoszą się do działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, polegającej na handlu detalicznym i prowadzeniu działalności usługowej (z wyłączeniem handlu określonymi towarami i wyłączeniem określonych typów działalności usługowej).
  3. Zgonie z § 9 ust. 5 pkt 1 rozporządzenia w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. może przebywać w obiektach handlowych lub usługowych, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia, oraz w placówkach handlowych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. z 2019 r. poz. 466), w tym samym czasie, nie więcej niż 3 osoby na jedno stanowisko kasowe, z tym że w godzinach 10.00 – 12.00 mogą to być wyłącznie osoby powyżej 65. roku życia.
  4. Zgodnie z § 9 ust. 7 pkt 1 ww. rozporządzenia w okresie od dnia 2 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. obiekty handlowe lub usługowe, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia, placówki handlowe w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, oraz zarządzający targowiskami (straganami) są obowiązane zapewnić rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk.
  5. Zgodnie z § 9 ust. 7 pkt 2 rozporządzenia w okresie od dnia 2 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r.  obiekty handlowe lub usługowe, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia, oraz placówki handlowe w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, są obowiązane dokonywać po każdym kliencie dezynfekcji stanowiska obsługi lub stanowiska kasowego.