ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, tel. +48 22 593 18 87, e-mail: wilw@wilw.waw.pl

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Zmiana numeru telefonu

Informujemy o zmianie numeru telefonu z 22 853 09 28 na
22 593 18 87

Zachęcamy również do kontaktu drogą e-mailową: wilw@wilw.waw.pl

 
Termin najbliższego posiedzenia Rady WIL-W

Informujemy, że najbliższe posiedzenie Rady Warszawskiej Izby-Lekarsko-Weterynaryjnej odbędzie się 12 grudnia 2019 r.
Wszelkie wnioski kierowane do Rady WIL-W winny być złożone w jej biurze najpóźniej do 9 grudnia 2019 r.

Start Aktualności Ustawodawstwo - Projekty
Ustawodawstwo - Projekty
Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Data
1 Stanowisko w sprawie projektów ustaw o IBŻ i zmianach w podziale zadań i kompetencji sobota, 13 maja 2006
2 Projekt rozporządzenia RM w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 piątek, 19 maja 2006
3 Propozycje zmian w projekcie rozporządzenia MRiRW w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną czwartek, 01 czerwca 2006
4 Projekt rozp. MRiRW w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzikich ptaków wysoce zjadliwej grypy ptaków sobota, 03 czerwca 2006
5 Projekt rozp. MRiRW w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną czwartek, 08 czerwca 2006
6 Projekt rozp. MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii czwartek, 08 czerwca 2006
7 Projekt rozp. MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do niektórych gatunków zwierząt czwartek, 08 czerwca 2006
8 Projekt rozp. MRiRW w sprawie określenia zakresu spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnej przez powiatowego lekarza weterynarii lub urzędowego lekarza weterynarii czwartek, 08 czerwca 2006
9 Projekt rozp. MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju poniedziałek, 19 czerwca 2006
10 Rządowy projekt ustawy o paszach - wystąpienia sobota, 01 lipca 2006
11 Nowelizacja ustawy o Inspekcji Weterynaryjne poniedziałek, 30 listopada 2009
12 Zmiana ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej środa, 13 stycznia 2010