ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, tel. i fax: +48 22 853 09 28, e-mail: wilw@wilw.waw.pl

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Usterka

Z uwagi na przerwę w dostawie usług telekomunikacyjnych, numer 22 853 09 28 jest tymczasowo nieczynny.

Proszę o korzystanie w tym czasie z awaryjnie uruchomionej linii
22 593 18 87

Zachęcamy również do kontaktu drogą e-mailową: wilw@wilw.waw.pl

 
Posiedzenie Rady WILW

Informujemy, że najbliższe posiedzenie Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej odbędzie się 28 marca 2019 r.
Wszelkie wnioski kierowane do Rady WIL-W winny trafić do biura WIL-W najpóźniej do 22 marca 2019 r.

Zjazd lekarzy weterynarii WIL-W

Uchwały, Stanowiska i Apele Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii WILW

Email Drukuj PDF

Uchwały i Stanowiska Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, Warszawa, 14 kwietnia 2018 r.:

Uchwała Nr 1
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej - plik w formacie PDF

 

Uchwała Nr 2
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności organów Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej - plik w formacie PDF

 

Uchwała Nr 3
w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej - plik w formacie PDF

 

Uchwała Nr 4
w sprawie ustalenia budżetu Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej - plik w formacie PDF

 

Apel Nr 1

Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 14 kwietnia 2018 r. do Prezesa Rady Ministrów w sprawie podjęcia działań mających na celu naprawę krytycznej sytuacji kadrowo-płacowej lekarzy weterynarii pracowników Inspekcji Weterynaryjnej

plik w formacie PDF

 

Apel 2

Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 14 kwietnia 2018 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie podjęcia prac mających na celu nowelizację rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2004 roku w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii (Dz.U.2013 r. poz. 424 tj.)

plik w formacie PDF

Poprawiony: poniedziałek, 16 kwietnia 2018 07:49
 

Regulamin zjazdu

Email Drukuj PDF

Regulamin zjazdu

plik w formacie pdf

Poprawiony: czwartek, 16 kwietnia 2015 12:17
 

Materiały na Zjazd WILW 2018

Email Drukuj PDF

>> Materiały na Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy Weterynarii Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, Warszawa 22 kwietnia 2017 r. - plik w formacie PDF

 

 

>> Uchwała Nr 100/2016/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie Regulaminu wyborów do organów i w organach izb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu odwoływania organów i członków tych organów - plik w formacie PDF, załącznik

 

>> Regulamin Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Lekarzy Weterynarii Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej - plik w formacie PDF

Poprawiony: poniedziałek, 16 kwietnia 2018 08:04
 

Regulamin wyborów do organów izb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu odwoływania członków tych organów

Email Drukuj PDF

Uchwała Nr 88/2016/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 28 września 2016 r. w sprawie Regulaminu wyborów do organów i w organach izb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu odwoływania organów i członków tych organów - plik w formacie PDF

Załącznik do Uchwały Nr 88/2016/VI - plik w formacie PDF

Instrukcja do regulaminu wyborów - plik w formacie PDF

Poprawiony: czwartek, 15 grudnia 2016 14:51