ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, tel. i fax: +48 22 853 09 28, e-mail: wilw@wilw.waw.pl

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Zmiana numeru telefonu

Informujemy o zmianie numeru telefonu z 22 853 09 28 na
22 593 18 87

Zachęcamy również do kontaktu drogą e-mailową: wilw@wilw.waw.pl

Zjazd lekarzy weterynarii WIL-W

Uchwały i Stanowisko Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii WILW

Email Drukuj PDF

Uchwały i Stanowisko Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, Warszawa, 13 kwietnia 2019 r.:

Uchwała Nr 1
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej - plik w formacie PDF

 

Uchwała Nr 2
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności organów Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej - plik w formacie PDF

 

Uchwała Nr 3
w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej - plik w formacie PDF

 

Uchwała Nr 4
w sprawie ustalenia budżetu Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej - plik w formacie PDF

 

Uchwała Nr 5
w sprawie regulaminu organów Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej - plik w formacie PDF
Załącznik do Uchwały Nr 5 - plik w formacie PDF

 

 

Stanowisko Nr 1

Zjazdu Sprawozdawczego Lekarzy Weterynarii Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 13 kwietnia 2019 r. w sprawie katastrofalnej sytuacji kadrowo-finansowej w Inspekcji Weterynaryjnej oraz zapowiedzi ministerialnej „reformy systemu nadzoru weterynaryjnego”

plik w formacie PDF

Poprawiony: poniedziałek, 15 kwietnia 2019 07:43
 

Regulamin zjazdu

Email Drukuj PDF

Regulamin zjazdu

plik w formacie pdf

Poprawiony: czwartek, 16 kwietnia 2015 12:17
 

Materiały na Zjazd WILW 2019

Email Drukuj PDF

>> Materiały na Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy Weterynarii Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, Warszawa 13 kwietnia 2019 r. - plik w formacie PDF

 

>> Uchwała Nr 100/2016/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie Regulaminu wyborów do organów i w organach izb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu odwoływania organów i członków tych organów - plik w formacie PDF, załącznik

 

>> Regulamin Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Lekarzy Weterynarii Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej - plik w formacie PDF

Poprawiony: wtorek, 02 kwietnia 2019 14:58
 

Regulamin wyborów do organów izb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu odwoływania członków tych organów

Email Drukuj PDF

Uchwała Nr 88/2016/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 28 września 2016 r. w sprawie Regulaminu wyborów do organów i w organach izb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu odwoływania organów i członków tych organów - plik w formacie PDF

Załącznik do Uchwały Nr 88/2016/VI - plik w formacie PDF

Instrukcja do regulaminu wyborów - plik w formacie PDF

Poprawiony: czwartek, 15 grudnia 2016 14:51