ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, tel. i fax: +48 22 853 09 28, e-mail: wilw@wilw.waw.pl

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Usterka

Z uwagi na przerwę w dostawie usług telekomunikacyjnych, numer 22 853 09 28 jest tymczasowo nieczynny.

Proszę o korzystanie w tym czasie z awaryjnie uruchomionej linii
22 593 18 87

Zachęcamy również do kontaktu drogą e-mailową: wilw@wilw.waw.pl

 
Uwaga! Ubezpieczenie OC

Szanowni Państwo!

Przypominamy o zbliżającym się terminie zawierania przez Warszawską Izbę Lekarsko-Weterynaryjną polisy ubezpieczenia OC.
Na liście ubezpieczonych znajdą się osoby nie zalegające z opłatą składki członkowskiej lub których zaległość z tego tytułu nie przekroczy 120,00 zł w dniu 26 lutego 2019 r. (data zaksięgowania wpłaty).

Start Aktualności
Aktualności

Opinia prawna dotycząca zakładów leczniczych dla zwierząt

Email Drukuj PDF

Opinia prawna

dotycząca pytań Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej zawartych 
w pismach:

 1. z dnia 31 marca 2005 r., L.dz. 48/2005 r. – Czy może być zarejestrowany zakład o nazwie własnej „Lecznica dla zwierząt ....”, opisany w dokumentacji jako gabinet weterynaryjny?
 2. z dnia 28 lipca 2005 r., L.dz. 136/2005 r. – Czy zapis Art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt /Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 95/ o treści „Klinika weterynaryjna zapewnia całodobową obserwację i leczenie zwierząt.” obliguje do jej otwarcia przez całą dobę, czy też dopuszcza ewentualny „dyżur pod telefonem” fachowego pracownika weterynarii dla „ ... nagłych wypadków i zachorowań...”?

 

Ad. 1.

Przepis Art. 4 ust. l ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt /Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 95/, który cytuję niżej, ustala terminologię, jaką ustawodawca oznaczył każdy rodzaj zakładu leczniczego dla zwierząt, a w następnych przepisach określił też odpowiednio ich wymagania w zakresie pomieszczeń, wyposażenia i inne.

Art. 4.1. Zakładem leczniczym dla zwierząt jest:

 1. gabinet weterynaryjny;
 2. przychodnia weterynaryjna;
 3. lecznica weterynaryjna;
 4. klinika weterynaryjna;
 5. weterynaryjne laboratorium diagnostyczne.


Terminologię tę, skoro została ona przyjęta w ustawie, należy więc uznać za wiążącą dla oznaczenia zakładów leczniczych dla zwierząt. Z przepisu tego wynika więc także i to, że oznaczenie zakładu leczniczego dla zwierząt w jakikolwiek odmienny sposób niż określony tym przepisem ustawy, np. „Lecznica dla Zwierząt ....” należy uznać za niedopuszczalny, ponieważ prowadzi do chaosu terminologicznego, ze wszystkimi tego konsekwencjami.

 

Ad. 2.

Należy przyjąć, że treścią tego przepisu (Art. 10 ust. 2 ustawy) ustawodawca przesądził, że „Klinika weterynaryjna zapewnia całodobową obserwację i leczenie zwierząt.”, a zatem tak semantycznie, jak i logicznie jego znaczenia normatywnego nie da się objaśnić inaczej niż w taki sposób, iż klinika musi świadczyć swoje usługi nieprzerwanie w ciągu całej doby. Natomiast zawężenie zakresu usług świadczonych przez klinikę do „.... pomocy lekarsko-weterynaryjnej w nagłych przypadkach ...”, pozostawałoby w oczywistej sprzeczności z tym przepisem, tym bardziej że mówi on także o całodobowej obserwacji zwierząt, co „pod telefonem” jest raczej trudne do wyobrażenia.

 mec. Zdzisław Czarnecki
radca prawny Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Poprawiony: wtorek, 22 września 2009 22:38
 

Budżet IW

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 5
SłabyŚwietny 

Warszawa, dn. 13 09 2005 r. 

KRL-W-31-49/05/IV

Pan J.Jerzy Pilarczyk Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Szanowny Panie Ministrze, 

Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna przedstawia szczegółową kalkulację dotyczącą zabezpieczenia środków budżetowych na potrzeby Inspekcji Weterynaryjnej na rok 2006.

 

1. Stan faktyczny obecny

Zatrudnienie w Inspektoratach w świetle wykonania zadań narzuconych przepisami prawa. 

Inspekcja Weterynaryjna wykonuje zadania w oparciu 13 ustaw, ok. 200 rozporządzeń wykonawczych, ok. 400 Dyrektyw i Rozporządzeń Parlamentu Europejskiego.

W Wojewódzkich Inspektoratach Weterynarii zatrudnionych jest 1340 osób, w tym 542 lekarzy weterynarii. W Powiatowych Inspektoratach Weterynarii zatrudnionych jest 2666 osób, w tym 935 lekarzy weterynarii. W tej sytuacji na 1 inspektora przypada 100-350 podmiotów do skontrolowania rocznie. Na rzetelną kontrolę większych podmiotów trzeba poświęcić 2-3 dni. Aby zapewnić bezstronność i obiektywizm kontroli, należy ją przeprowadzać w zespole 2-osobowym. Tak więc na 2-osobowy zespól przypada rocznie 700 kontroli.

Na terenie kraju funkcjonuje 16 WIW-etów i 304 PIW-ety, w ponad połowie PIW-etów rocznie wydaje się ok. 1000 decyzji administracyjnych.

 

2. Potrzeby kadrowe na 2006 rok.

Znowelizowane ustawy weterynaryjne nakładają na Inspekcję szereg nowych zadań i, zdaniem Głównego Inspektoratu Weterynarii, potrzeba do ich wykonania ok. 1000 etatów lekarzy weterynarii. Z wyliczeń Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej należy zabezpieczyć:

 • • 1050 etatów dla lekarzy weterynarii – inspektorów w Powiatowych Inspektoratach Weterynarii;
 • • 64 etaty dla lekarzy weterynarii – inspektorów w Wojewódzkich Inspektoratach Weterynarii;
 • • 138 etatów dla prawników zatrudnionych po 0.5 etatu w Powiatowych Inspektoratach Weterynarii;
 • • 145 etatów dla informatyków po 0.5 etatu w Powiatowych Inspektoratach Weterynarii;
 • • 150 etatów dla księgowych, uzupełnienie do zatrudnienia w Powiatowych Inspektoratach Weterynarii wynikające z nałożonych zadań:
 • - Kodeks Postępowania Administracyjnego z 14.06.1960r. (Dz. U. 02.98.1071);
 • - Kodeks cywilny z 23.04.1964r. (Dz. U. 71.16.93 ze zm.);
 • - Ustawa o działalności gospodarczej z 23.12.1988r. (Dz. U. 90.41.324 ze zm.);
 • - Ustawa Prawo działalności gospodarczej z 19.11.1999r. (Dz. U 00.101.1178 ze zm.);
 • - Ustawa Prawo budżetowe z 05.01.1991r. (Dz. U.93.72.344 ze zm.);
 • - Ustawa o rachunkowości z 29.09.1994r. (Dz. U.97.121.591. ze zm.);
 • - Ustawa o finansach publicznych z 26.11.1998r. (Dz. U. 99.155.1014 ze zm.);
 • - Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26.07.1991r. (Dz. U. 91.80.35 ze zm.);
 • - Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z 12.01.1991r. (Dz. U. 91.9.31 ze zm.);
 • - Ustawa o podatku od towarów i usług z 11.03.2004r. (Dz. U. 04.54.535);
 • - Ustawa o służbie cywilnej z 18.12.1998r. (Dz. U. 99.44.483 ze zm.).

 

3. Skutki finansowe płac

określone na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 1999 roku w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalenia wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej wraz z późniejszymi zmianami.

1050 etatów dla lekarzy weterynarii PIW – rocznie wraz z pochodnymi 97 milionów złotych; 
64 etaty dla lekarzy weterynarii WIW – 1.356 tys. złotych;
138 etatów dla prawników 2.700 zł x 12 mies. = 3.800 tys. złotych;
145 etatów dla informatyków 1.650 zł x 12 mieś. = 2.871 tys. złotych;
150 etatów księgowych 2.000 x 12 mieś. – 3.600 tys. złotych

Razem: 108.627.000 złotych

 

4. Wydatki rzeczowe Inspektoratów Weterynarii

W chwili obecnej wydatki rzeczowe stanowią 11-12% wydatków budżetu Inspekcji, co w skali budżetów wszystkich 304 PIW-etów stanowi ok. 8-9 milionów rocznie. W roku 2006 należy zwiększyć wydatki rzeczowe do poziomu 35% wydatków budżetu Inspekcji.

 

UZASADNIENIE

Od roku 2004 obniżane są wydatki rzeczowe inspektoratów, a rosną obiektywnie koszta (opłaty, podatki, wydatki na delegację, sprzęt i inne). Skutek finansowy to dodatkowe 18 milionów na wydatki rzeczowe dla inspektoratów.

Nowe stanowiska pracy kosztować będą po ok. 10.000 zł na jedną osobę, zatrudnionych będzie 1547 pełnych etatów, co stanowi wydatek 15.470 tys złotych.

Razem wydatki rzeczowe w roku 2006 powinny wynieść 42.470.000 złotych.

 

5. Płace określone na podstawie cytowanego rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów.

Obecnie zatrudnieni lekarze weterynarii wynagradzani wg załącznika nr 2. 

Tabela mnożników kwoty bazowej służących do ustalania wysokości wynagrodzenia zasadniczego członków korpusu służby cywilnej z uwzględnieniem wysokość wykorzystania średnio mnożnika:

Wyższe stanowisko w służbie cywilnej 0,604-10,850 – wykorzystanie ok. 26%;
Średni szczebel zarządzania 0,604-9,630 – wykorzystanie ok. 17%;
Stanowiska koordynujące i samodzielne 0,540-7,15 – wykorzystanie ok. 25%;
Stanowiska specjalistyczne 0,480-4,34 – wykorzystanie ok. 28%;
Stanowiska wspomagające 0,480-2,713 – wykorzystanie ok. 35%.

Lekarz weterynarii zarabia brutto:
Powiatowy od 2.700 do 4.600 złotych;
Z-ca powiatowego od 1.700 do 3.500 złotych;
Inspektor zatrudniony w PIW-ecie od 1.200 do 2.100 złotych.

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna wnosi o podniesienie mnożnika zgodnie z obowiązującą tabelą nr 2 cytowanego rozporządzenia do poziomu wykorzystania ok. 50%, co spowoduje zwiększenie nakładów na płace obecnie zatrudnionych lekarzy weterynarii w Inspekcji o kwotę ok. 67.000.000 złotych. 6.

Nadzór i kontrola nad identyfikacją i rejestracją stad bydła.

W Polsce wg ARiMR zarejestrowanych jest stad bydła - stan na 02.02.2005r.: Liczba sztuk bydła w stadzie Liczba stad 1-5 644.203 6-10 134.321 11-20 84.526 21-30 32.753 Powyżej 30 31.018 Razem 946.821 Kontrola 10% stad w tak rozdrobnionych obsadą gospodarstwach wyniesie od 94.000 do 110.000 stad.

Powiatowe Inspektoraty Weterynarii do wykonania tych zadań potrzebują:
867 etatów – koszt zatrudnienia 31.212 tys. złotych;
wyposażenie w terenowe środki transportu – 21.675 tys. złotych;
urządzenie dodatkowych stanowisk – 28.900 tys. złotych
Razem: 81.787 złotych.

Budżet niezbędny na 2006 r. Nakłady na niezbędną liczbę dodatkowych etatów 108.627.000 Wydatki rzeczowe Inspektoratów Weterynarii 42.470.000 Zwiększenie nakładów na płace 67.000.000 Nadzór i kontrola IRZ 81.787.000 Razem 299.884.000 W przedstawionym zestawieniu nie uwzględniano nakładów na badania monitoringowe bydła i innych gatunków zwierząt oraz kwot przeznaczanych na rezerwę epizootyczną kraju.

Przedstawione wyliczenia stanowią niezbędne kwoty, które powinny być zabezpieczone z Budżetu Państwa dla Inspekcji Weterynaryjnej na rok 2006.

Na pytania, wątpliwości odpowiemy szczegółowo.Opracował zespół pod przewodnictwem Wiceprezesa KRLW
Mirosława Tomaszewskiego 

Z poważaniem,
dr n. wet. Tadeusz Jakubowski Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej 

Do wiadomości:
Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii 
Główny Inspektorat Weterynarii 
Wojewódzcy Lekarze Weterynarii – wszyscy 
Okręgowe Izby Lekarsko-Weterynaryjne – wszystkie

Poprawiony: niedziela, 27 września 2009 22:33
 

Zebrane Uchwały VI Krajowego Zjazdu Lekarzy-Weterynarii

Email Drukuj PDF

Zebrane uchwały VI KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY WETERYNARII z dnia 17 06 2005 r.


Razem 18 uchwał podjętych na VI Krajowym Zjeździe Lekarzy Weterynarii 
17-19 06 2006 TORUŃ

 1. Uchwała Nr 1/2005/VI, VI KZL-W z 17.06.05 w sprawie Regulaminu VI Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii
 2. Uchwała Nr 2/2005/VI, VI KZL-W z 17.06.05 w sprawie porządku obrad VI Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii
 3. Uchwała Nr 3/2005/VI, VI KZL-W z 18.06.05 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego Krajowego Rady Lekarsko- Weterynaryjnej za okres III kadencji w latach 2001-2005
 4. Uchwała Nr 4/2005/VI, VI KZL-W z 18.06.05 w sprawie udzielenia absolutorium Krajowej Radzie Lekarsko-Weterynaryjnej za okres III kadencji w latach 2001-2005
 5. Uchwała Nr 5/2005/VI, VI KZL-W z 18.06.05 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za okres III kadencji w latach 2001-2005
 6. Uchwała Nr 6/2005/VI, VI KZL-W z 18.06.05 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej za okres III kadencji w latach 2001 – 2005
 7. Uchwała Nr 7/2005/VI, VI KZL-W z 18.06.05 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego Komisji Rewizyjnej za okres III kadencji w latach 2001-2005
 8. Uchwała Nr 8/2005/VI, VI KZL-W z 18.06.05 w sprawie ustalenia liczby członków Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
 9. Uchwała Nr 9/2005/VI, VI KZL-W z 19.06.05 w sprawie stanowiska wobec wydarzeń związanych z akcją protestacyjną przeprowadzoną w sierpniu 2004 r. przez komitet protestacyjny ogólnopolskiego porozumienia stowarzyszeń lekarzy weterynarii wolnej praktyki
 10. Uchwała Nr 10/2005/VI, VI KZL-W z 18.06.05 w sprawie wykonywania badań monitoringowych bydła w kierunku gruźlicy, enzootycznej białaczki bydła i brucelozy
 11. Uchwała Nr 11/2005/VI, VI KZL-W z 19.06.05 w sprawie etatyzacji stanowiska prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
 12. Uchwała Nr 12/2005/VI, VI KZL-W z 19.06.05 w sprawie wysokości składki płaconej przez lekarzy weterynarii emerytów i rencistów nie osiągających przychodów z tytułu zarobkowania
 13. Uchwała Nr 13/2005/VI, VI KZL-W z 19.06.05 w sprawie powołania Krajowej Rady Sanitarno-Epizootycznej
 14. Uchwała Nr 14/2005/VI, VI KZL-W z 19.06.05 w sprawie ustawicznego kształcenia podyplomowego lekarzy weterynarii
 15. Uchwała Nr 15/2005/VI, VI KZL-W z 19.06.05 w sprawie wniosku o zmianę zasad finansowania wydziałów medycyny weterynaryjnej
 16. Uchwała Nr 16/2005/VI, VI KZL-W z 19.06.05 w sprawie odpłatności za studenckie praktyki kliniczne
 17. Uchwała Nr 17/2005/VI, VI KZL-W z 19.06.05 w sprawie rzecznika prasowego Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
 18. Uchwała Nr 18/2005/VI, VI KZL-W z 19.06.05 w sprawie postępowania z nierozpatrzonymi przez zjazd wnioskami

 

UCHWAŁA Nr 1/2005/VI VI KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY WETERYNARII z dnia 17 czerwca 2005 r.

w sprawie Regulaminu VI Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii


Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1567 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 208, poz. 2018 oraz z 2004 r. Nr 11, poz. 951) uchwala się, co następuje:

 

ROZDZIAŁ I

Uczestnicy VI Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii


§ 1

 1. W VI Krajowym Zjeździe Lekarzy Weterynarii, zwanym dalej „Zjazdem”, uczestniczą z głosem stanowiącym delegaci na VI Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii wybrani przez okręgowe zjazdy lekarzy weterynarii na kadencję 2005-2009, zwani dalej „delegatami”.
 2. Do udziału w Zjeździe upoważnieni są także z głosem doradczym nie będący delegatami na Zjazd członkowie Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego, Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
 3. Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna lub Zjazd może zaprosić do uczestnictwa w obradach Zjazdu gości i ekspertów.


§ 2

 1. Delegata obowiązuje obecność i czynny udział w posiedzeniach Zjazdu i Komisji Zjazdowych.
 2. Delegat może być członkiem tylko jednej Komisji Zjazdowej.
 3. Udział delegata w głosowaniach podczas posiedzeń Zjazdu i Komisji jest jednym z jego podstawowych obowiązków.
 4. Za przyczynę usprawiedliwiającą niemożność wzięcia przez delegata udziału w pracach Zjazdu uważa się:

1) chorobę albo konieczność opieki nad chorym, 
2) wykonywanie pracy zawodowej,
3) inne ważne, niemożliwe do przewidzenia lub nieuchronne przeszkody.


§ 3

 1. Obecność delegata na posiedzeniach Zjazdu potwierdzana jest własnoręcznym podpisem złożonym na liście obecności każdego dnia przed rozpoczęciem Zjazdu, a także po zakończeniu obrad Zjazdu.
 2. Listy obecności sporządza się oddzielnie dla delegatów i dla pozostałych osób uczestniczących w Zjeździe.

 

ROZDZIAŁ II

Organy Zjazdu


§ 4
Organami Zjazdu są:

 1. przewodniczący Zjazdu,
 2. Prezydium Zjazdu,
 3. Komisje Zjazdowe.


§ 5
Prezydium Zjazdu stanowią przewodniczący Zjazdu, 3 zastępców przewodniczącego i 4 sekretarzy.


§ 6

 1. Organy Zjazdu wybierają delegaci na Zjazd.
 2. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje delegatom wybranym na Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii przez okręgowe zjazdy lekarzy weterynarii, których mandat nie wygasł z przyczyn wymienionych w art. 13 pkt. 2-7 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych.


§ 7

 1. Prawo zgłoszenia kandydatów do organów Zjazdu przysługuje Krajowej Radzie Lekarsko-Weterynaryjnej i każdemu delegatowi na Zjazd.
 2. Zgłoszenie kandydata przez delegata dokonuje się ustnie lub pisemnie, wskazując organ lub funkcję, imię i nazwisko, numer mandatu kandydata i siedzibę okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej, której jest członkiem, a jeżeli zgłoszenie nastąpiło pisemnie, wymaga ono podpisu zgłaszającego.
 3. Liczba kandydatów na członków Prezydium Zjazdu i do Komisji Zjazdowych jest nieograniczona.


§ 8
Przewodniczącego Zjazdu wybiera Zjazd niezwłocznie po otwarciu Zjazdu przez prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.


§ 9

 1. Wybory przewodniczącego Zjazdu przeprowadza prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z pomocą członków Komisji Organizacyjnej Zjazdu.
 2. Wybór przewodniczącego Zjazdu odbywa się w głosowaniu tajnym.
 3. Jeżeli na funkcję przewodniczącego Zjazdu:


a) kandyduje tylko jeden delegat, dla ważności jego wyboru wymagane jest oddanie na jego kandydaturę bezwzględnej większości głosów delegatów uczestniczących w Zjeździe,
b) kandyduje więcej niż jeden delegat, a wybrany zostaje ten kandydat, na którego kandydaturę oddano bezwzględną większość głosów delegatów.


W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie otrzymał bezwzględnej większości głosów, przeprowadza się ponowne głosowanie, w którym uczestniczy dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów w poprzednim głosowaniu. Wybrany zostaje kandydat, który otrzymał w tym głosowaniu największą liczbę głosów.


§ 10
Przewodniczący Zjazdu:

 1. przeprowadza wybory 3 zastępców przewodniczącego i 4 sekretarzy Zjazdu,
 2. reprezentuje Zjazd,
 3. zwołuje posiedzenia Zjazdu,
 4. przewodniczy obradom Zjazdu,
 5. podejmuje inne czynności wynikające z Regulaminu Zjazdu.


§ 11

 1. Zastępcy przewodniczącego Zjazdu zastępują przewodniczącego Zjazdu w zakresie przez niego określonym.
 2. Sekretarze Zjazdu:

1) dokonują obliczeń głosów delegatów,

2) przyjmują zapisy do głosowania,

3) gromadzą dokumentację Zjazdu,

4) podejmują inne czynności wynikające z Regulaminu Zjazdu.


§ 12
Prezydium Zjazdu:

 1. przeprowadza wybory Komisji Zjazdowych,
 2. rozstrzyga odwołania od decyzji przewodniczącego Zjazdu,
 3. wykonuje inne czynności wynikające z Regulaminu Zjazdu.


§ 13
Zjazd wybiera spośród delegatów na Zjazd Komisje:

 1. Mandatową,
 2. Regulaminową,
 3. Uchwał i Wniosków,
 4. Wyborczą,
 5. Skrutacyjne.


§ 14
Komisja Mandatowa:

 1. sprawdza ważność mandatów delegatów na Zjazd,
 2. stwierdza uprawnienia Zjazdu do dokonania wyboru jego organów i podejmowania uchwał.


§ 15
Komisja Regulaminowa:

 1. dokonuje wykładni przepisów Regulaminu Zjazdu,
 2. wykonuje inne czynności wynikające z Regulaminu Zjazdu.


§ 16
Komisja Uchwał i Wniosków:

 1. przedstawia Zjazdowi wnioski o przyjęcie lub odrzucenie projektu uchwały zgłoszonej przez podmiot wymieniony w § 26,
 2. opracowuje projekty uchwał Zjazdu.


§ 17
Zadanie Komisji Wyborczej określa § 32 w zw. z § 26 uchwały nr 78/00/II Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 9 grudnia 2000 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu odwoływania członków tych organów, a zadanie Komisji Skrutacyjnej określa § 32 w zw. z § 24 i 16 ust. 3 tejże uchwały.


§ 18

 1. Komisja Zjazdowa wybiera ze swego składu przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
 2. Komisja obraduje na posiedzeniach.
 3. Przewodniczący Komisji kieruje jej pracami i składa Zjazdowi sprawozdanie z jej działalności.
 4. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu członków.
 5. Komisja sporządza ze swych czynności protokół, który podpisują wszyscy jej członkowie obecni na posiedzeniu Komisji.

 

ROZDZIAŁ III

Posiedzenia Zjazdu


§ 19

 1. Zjazd obraduje na posiedzeniach.
 2. Każdy dzień obrad stanowi oddzielne posiedzenie Zjazdu.


§ 20

 1. Posiedzenia Zjazdu są jawne. Jawność posiedzeń Zjazdu zapewnia się poprzez umożliwienie prasie, radiu i telewizji sporządzenia sprawozdań z obrad Zjazdu.
 2. Zjazd na wniosek Prezydium Zjazdu lub co najmniej 30 delegatów może uchwalić tajność posiedzenia w czasie rozpatrywania określonego punktu porządku obrad Zjazdu.
 3. Zjazd rozstrzyga o tajności obrad bez udziału gości i przedstawicieli prasy, radia i telewizji, po wysłuchaniu uzasadnienia wniosku.


§ 21

 1. Obradami Zjazdu kieruje przewodniczący Zjazdu lub w jego zastępstwie wyznaczony przez niego zastępca przewodniczącego przy pomocy sekretarzy Zjazdu.
 2. Przewodniczący Zjazdu czuwa nad przestrzeganiem w toku obrad Regulaminu Zjazdu oraz porządku i powagi na sali posiedzeń.


§ 22

 1. Przewodniczący Zjazdu udziela głosu delegatom i innym uczestnikom Zjazdu w sprawach objętych porządkiem obrad posiedzenia Zjazdu.
 2. Delegaci i inni uczestnicy Zjazdu, którzy zamierzają wziąć udział w dyskusji nad określonym punktem porządku obrad Zjazdu, zapisują się do głosu u sekretarza Zjazdu prowadzącego listę mówców.
 3. Przewodniczący Zjazdu udziela głosu według kolejności zapisów z zastrzeżeniem ust.4.
 4. Przewodniczący Zjazdu udziela głosu prezesowi Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, przewodniczącemu Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego, przewodniczącemu Krajowej Komisji Rewizyjnej i Krajowemu Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej oraz gościom Zjazdu poza kolejnością mówców zapisanych do głosu.
 5. Uczestnik Zjazdu zamiast ustnej wypowiedzi może złożyć głos na piśmie, który będzie stanowić załącznik do sprawozdania stenograficznego.


§ 23

 1. Przewodniczący Zjazdu może zwrócić uwagę mówcy, który w swoim wystąpieniu odbiega od spraw objętych przedmiotem obrad Zjazdu. 
  Po dwukrotnym zwróceniu uwagi mówcy przewodniczący Zjazdu może odebrać temu mówcy głos.
 2. Przewodniczący Zjazdu może zwrócić uczestnikowi Zjazdu uwagę, jeżeli zakłóca on porządek obrad.
 3. Od decyzji przewodniczącego Zjazdu, o której mowa w ust. 1 i 2, uczestnik Zjazdu może odwołać się do Prezydium Zjazdu, które rozstrzyga sprawę niezwłocznie po zasięgnięciu opinii Komisji Regulaminowej. Decyzję Prezydium Zjazdu o rozstrzygnięciu odwołania podaje się do wiadomości Zjazdu. Decyzja Prezydium Zjazdu jest ostateczna.


§ 24

 1. Przemówienia delegatów w dyskusji nie mogą trwać dłużej niż 10 minut.
 2. W debacie nad daną sprawą delegat może zabierać głos tylko dwa razy. Powtórne przemówienie delegata w tej samej sprawie nie może trwać dłużej niż 5 minut.
 3. Jeżeli wymaga tego wzgląd na liczbę uczestników Zjazdu zapisanych do dyskusji, przewodniczący Zjazdu może ograniczyć czas trwania wypowiedzi.
 4. Przewodniczący Zjazdu może udzielić delegatowi głosu dodatkowo lub przedłużyć czas przemówienia.


§ 25

 1. Przewodniczący Zjazdu udziela głosu poza porządkiem obrad Zjazdu lub w związku z dyskusją jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego lub sprostowania błędów albo zrozumianego wadliwie przytoczonego stwierdzenia mówcy. Wystąpienie w tych sprawach nie może trwać dłużej niż trzy minuty.
 2. Wnioski formalne mogą dotyczyć wyłącznie spraw będących przedmiotem obrad Zjazdu i przebiegu posiedzenia.
 3. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o:

1) przerwanie, odroczenie lub zamknięcie posiedzenia, 
2) zamknięcie listy mówców,
3) odroczenie lub zamknięcie dyskusji,
4) przejście do porządku dziennego,
5) odesłanie do komisji,
6) głosowanie bez dyskusji,
7) zmianę sposobu przeprowadzenia głosowania,
8) ograniczenie czasu przemówień,
9) głosowanie imienne,
10) przeliczenie głosów,
11) stwierdzenie kworum.

4. Zjazd rozstrzyga o wniosku formalnym wymienionym w ust. 3, pkt 1-10:

1) po wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego przeciwnika wniosku, 
2) większością głosów obecnych na sali delegatów.


§ 26
Projekt uchwały może zgłosić każdy delegat, Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna, Prezydium Zjazdu oraz Komisja Uchwał i Wniosków.


§ 27

 1. Projekty uchwał składa się w formie pisemnej przewodniczącemu Zjazdu.
 2. Do projektu dołącza się uzasadnienie, które powinno wyjaśniać potrzebę i cel podjęcia uchwały.
 3. Wnioskodawca może wycofać zgłoszony projekt uchwały do czasu poddania projektu pod głosowanie, a także zgłasza autopoprawki.
 4. Każdy projekt uchwały przed poddaniem go pod głosowanie Zjazdu powinien być zaopiniowany przez Komisję Uchwał i Wniosków. Komisja wyraża opinię o projekcie w formie wniosku po uzyskaniu opinii prawnej dotyczącej formalnej poprawności projektu i jego zgodności z obowiązującym prawem.
 5. Komisja Uchwał i Wniosków przedstawia Zjazdowi wniosek o:

1) przyjęcie projektu uchwały bez poprawek,

2) przyjęcie projektu uchwały z określonymi poprawkami,

3) odrzucenie projektu uchwały.

6. Przepisy ust. 1-5 nie dotyczą uchwały podjętej w wyniku rozpatrzenia wniosku formalnego.


§ 28
Przewodniczący Zjazdu zarządza doręczenie delegatom na Zjazd projektów uchwał zgłoszonych na Zjeździe.


§ 29

 1. Prawo zgłaszania poprawek do projektu uchwały przysługuje na posiedzeniu Zjazdu każdemu delegatowi oraz organom wymienionym w § 4.
 2. Komisja Uchwał i Wniosków obowiązana jest zaopiniować zgłoszone poprawki, o których mowa w ust. 1, jeżeli mają one charakter merytoryczny.


§ 30
Po wyczerpaniu listy mówców zapisanych do głosu mogą przemawiać jedynie wnioskodawca i przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków, następnie przewodniczący Zjazdu zamyka dyskusję.


§ 31

 1. Po zamknięciu dyskusji przewodniczący Zjazdu oznajmia, że Zjazd przystępuje do głosowania. Od tej chwili można zabierać głos tylko dla zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania i to jedynie przed wezwaniem przez przewodniczącego Zjazdu delegatów do głosowania.
 2. Głosowanie jest jawne i odbywa się przez podniesienie ręki wraz z mandatem delegata.
 3. O przeprowadzeniu głosowania imiennego decyduje Zjazd większością głosów delegatów na wniosek Prezydium Zjazdu lub na pisemny wniosek poparty co najmniej przez 30 delegatów. Głosowanie imienne odbywa się przy wykorzystaniu przygotowanej w tym celu listy; delegaci kolejno, w porządku alfabetycznym, wzywani przez sekretarza Zjazdu, wrzucają do urny kartkę do głosowania opatrzoną swoim imieniem i nazwiskiem oraz numerem mandatu.
 4. Wyniki głosowania ogłasza przewodniczący Zjazdu. Wyniki głosowania są ostateczne i nie mogą być przedmiotem dyskusji, z zastrzeżeniem § 34.


§ 32

1. Porządek głosowania nad uchwałą jest następujący:

1) głosowanie wniosku o odrzucenie projektu w całości, jeżeli wniosek taki został postawiony,

2) głosowanie poprawek do poszczególnych postanowień uchwały, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach,

3) głosowanie projektu w całości, ze zmianami wynikającymi z przegłosowanych poprawek.

2. Przewodniczący Zjazdu ustala kolejność głosowa projektów uchwał.


§ 33

 1. Zjazd podejmuje uchwały większością głosów co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów na Zjazd, z zastrzeżeniem § 25, ust. 4, pkt 2.
 2. Uchwały Zjazdu podpisują członkowie Prezydium Zjazdu.


§ 34

 1. W razie gdy wynik głosowania budzi uzasadnione wątpliwości, Zjazd może dokonać reasumpcji glosowania.
 2. Wniosek o reasumpcję głosowania w danej sprawie może być zgłoszony wyłącznie na posiedzeniu, na którym odbyło się głosowanie.
 3. Reasumpcja głosowania w danej sprawie może być przeprowadzona tylko jeden raz.
 4. Zjazd rozstrzyga o reasumpcji głosowania na pisemny wniosek co najmniej 30 delegatów.
 5. Reasumpcji głosowania nie podlegają wyniki głosowania imiennego.


§ 35
W trybie przewidzianym dla uchwał Zjazdu może podejmować:

 1. rezolucje – zawierające wezwanie określonego podmiotu do podjęcia wskazanego w rezolucji jednorazowego działania,
 2. deklaracje – zawierające zobowiązanie samorządu lekarzy weterynarii do określonego postępowania,
 3. apele – zawierające wezwanie do określonego zachowania się, podjęcia inicjatywy lub zadania,
 4. oświadczenia – zawierające stanowisko w określonej sprawie.

 

ROZDZIAŁ IV

Wybory


§ 36
Wybory prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej i członków Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, członków Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego, Krajowej Komisji Rewizyjnej, Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i jego zastępców odbywają się na zasadach i w trybie określonym uchwałą nr 78/00/II Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 9 grudnia 2000 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu odwoływania członków tych organów.

 

ROZDZIAŁ V

Przepisy końcowe


§ 37
Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad przewodniczący Zjazdu ogłasza jego zamknięcie, z tym że Prezydium Zjazdu po jego zamknięciu wykonuje czynności określone w § 38.


§ 38

 1. Z przebiegu posiedzenia Zjazdu sporządza się stenogram, sprawozdanie stenograficzne oraz protokół, które stanowią jedyne urzędowe stwierdzenie przebiegu obrad.
 2. Przebieg Zjazdu utrwala się również na elektronicznych nośnikach głosu.
 3. Sprawozdanie stenograficzne obejmuje opracowany pod względem redakcyjnym i stylistycznym pełny zapis stenogramu przebiegu obrad. Głos w dyskusji złożony na piśmie, a nie wygłoszony stanowi załącznik do sprawozdania stenograficznego. O złożeniu takiego głosu dokonuje się wzmianki w protokóle.
 4. Protokół posiedzenia Zjazdu obejmuje zapis o przebiegu obrad, a także w załącznikach pełne teksty podjętych uchwał, przedłożonych sprawozdań, innych materiałów rozpatrywanych przez Zjazd oraz listy obecności.
 5. Sprawozdanie stenograficzne i protokół posiedzenia Zjazdu powinny być opracowane pod względem redakcyjnym i stylistycznym i podpisane przez członków Zjazdu, a ponadto sprawozdanie stenograficzne – przez sporządzającego to sprawozdanie, a protokół również przez protokolanta.
 6. Stenogram, sprawozdanie i protokół posiedzenia Zjazdu wyłożone będą do wglądu uczestników Zjazdu w lokalu Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w Warszawie, przy al. Przyjaciół 1, w okresie 10-31 lipca 2005 r. w każdy dzień roboczy w godz. 8-16.
 7. Kopi protokółu posiedzeń Zjazdu Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna prześle do 10 lipca 2005 r. do okręgowych rad lekarsko-weterynaryjnych, które wyłożą kopie protokółów do wglądu uczestników Zjazdu w okresie 18-31 lipca 2005 r. w każdy dzień roboczy w godzinach pracy biura Rady.
 8. Delegat oraz każdy uczestnik Zjazdu biorący udział w dyskusji może autoryzować swoje wystąpienie, wprowadzając poprawki redakcyjne lub inne zastrzeżenia do treści sprawozdania stenograficznego albo protokółu posiedzenia Zjazdu, przesyłając je Prezydium Zjazdu do 5 sierpnia 2005 r.
 9. Prezydium Zjazdu rozstrzyga poprawki zgłoszone do sprawozdania stenograficznego i protokółu posiedzenia Zjazdu do 20 sierpnia 2005 r.
 10. Decyzja Prezydium Zjazdu o uwzględnieniu lub odrzuceniu zgłoszonej poprawki jest ostateczna.
 11. Protokół po uwzględnieniu lub odrzuceniu zgłoszonych poprawek uważa się za przyjęty.
 12. Prezydium Zjazdu pokaże Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej sprawozdanie stenograficzne i protokół Zjazdu do 25 sierpnia 2005 r.


§ 39
Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej przekaże uchwały podjęte przez Zjazd Prezydentowi Rzeczypospolitej, marszałkom Sejmu i Senatu, Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz innym właściwym instytucjom i organizacjom.


§ 40
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA NR 2/2005/VI VI KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY WETERYNARII z dnia 17 czerwca 2005 r.

w sprawie porządku obrad VI Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii


Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1567 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 208, poz. 2018 oraz z 2004 r. Nr 11, poz. 951) uchwala się porządek obrad VI Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii, stanowiący załącznik do uchwały.

Załącznik do uchwały nr 2/2005/VI VI Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii

 

PORZĄDEK OBRAD

VI Krajowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii 17-19 czerwca 2005 r. Toruń

 

17 czerwca 2005 r.


I posiedzenie plenarne godz. 10-13

 

1. Wprowadzenie sztandaru Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

2. Przywitanie gości i delegatów

3. Wystąpienie prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

4. Wręczenie odznaczeń państwowych

5. Wręczenie odznaczeń resortowych

6. Wręczenie Medali Honorowych Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

7. Wręczenie odznak „Zasłużony dla Samorządu Lekarsko-Weterynaryjnego MERITUS”

8. Wystąpienia gości

9. Koncert

 


II posiedzenie plenarne godz. 15-20

 

10. Wybory

1) przewodniczącego VI Krajowego Zjazdu Lekarzy-Weterynarii

2) wiceprzewodniczących i sekretarzy Zjazdu

3) Komisji Mandatowej 3 osoby

4) Komisji Uchwał i Wniosków 7 osób

5) Komisji Regulaminowej 3 osoby

11. Przyjęcie regulaminu obrad Zjazdu

12. Przyjęcie porządku obrad Zjazdu

13. Wybór Komisji Wyborczej

14. Sprawozdania kadencyjne ustępujących organów Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej:

1) Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej 
2) Krajowej Komisji Rewizyjnej

15. Komunikat Komisji Mandatowej w sprawie prawomocności Zjazdu

16. Dyskusja nad sprawozdaniami i innymi ważnymi sprawami kadencyjnymi

17. Przyjęcie uchwał o zatwierdzeniu sprawozdań:

1) Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej i o udzieleniu absolutorium 
2) Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
3) Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego
4) Krajowej Komisji Rewizyjnej

 

18 czerwca 2005 r.


III posiedzenie plenarne godz. 8-13:30


18. Wybory prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej i Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

1) zgłaszanie kandydatów na prezesa KRL-W 
2) przedstawienie przez Komisję Wyborczą listy kandydatów na prezesa KRLW
3) wystąpienia programowe kandydatów i odpowiedzi na zapytania
4) zgłaszanie kandydatów na Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

5) przedstawienie przez Komisję Wyborczą listy kandydatów na Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

6) wystąpienia programowe kandydatów i odpowiedzi na zapytania

19. Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów prezesa KRLW i Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

20. Głosowanie

21. Ogłoszenie wyników wyborów prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej i Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

 


IV posiedzenie plenarne godz. 15-20

 

22. Podjecie uchwały w sprawie liczby członków organów Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

23. Wybory:

1) Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej 
a) zgłaszanie kandydatów
b) przedstawienie przez Komisję Wyborczą listy kandydatów
c) zapytania do kandydatów
2) zastępców Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
a) zgłaszanie kandydatów
b) przedstawienie przez Komisję Wyborczą listy kandydatów
c) zapytania do kandydatów
3) Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego
a) zgłaszanie kandydatów
b) przedstawienie przez Komisję Wyborczą listy kandydatów
c) zapytania do kandydatów
4) Krajowej Komisji Rewizyjnej
a) zgłaszanie kandydatów
b) przedstawienie przez Komisję Wyborczą listy kandydatów
c) zapytania do kandydatów

24. Wybory Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów członków organów Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

25. Dyskusja

26. Głosowanie nad kandydatami do organów Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

27. Przedstawienie projektów uchwał Zjazdu

28. Dyskusja na projektami uchwał Zjazdu

 

19 czerwca 2005 r.


V posiedzenie plenarne godz. 9-13

 

29.Ogłoszenie wyników wyborów do:

1) Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej 
2) zastępców Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
3) Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego
4) Krajowej Komisji Rewizyjnej

30. Dyskusja nad projektami uchwał Zjazdu-ciąg dalszy

31. Głosowanie nad uchwałami Zjazdu

32. Wolne wnioski

33. Zakończenie obrad 


UCHWAŁA Nr 3/2005/VI VI KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY WETERYNARII z dnia 17 czerwca 2005 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego Krajowej Rady Lekarsko- Weterynaryjnej za okres III kadencji w latach 2001-2005


VI Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii, na podstawie art. 37 pkt. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1567, Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 208, poz. 2018 oraz z 2004 r. Nr 11, poz. 951), o rozpatrzeniu sprawozdania kadencyjnego z działalności Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej za okres III kadencji w latach 2001-2005 - zatwierdza to sprawozdanie.

UCHWAŁA Nr 4/2005/VI VI KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY WETERYNARII z dnia 18 czerwca 2005 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Krajowej Radzie Lekarsko-Weterynaryjnej za okres III kadencji w latach 2001-2005


VI Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii, na podstawie art. 37, pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1567 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 208, poz. 2018 oraz z 2004 r. Nr 11, poz. 951) po rozpatrzeniu wniosku Krajowej Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Krajowej Radzie Lekarsko-Weterynaryjnej za okres III kadencji w latach 2001–2005, udziela absolutorium Krajowej Radzie Lekarsko-Weterynaryjnej za okres III kadencji w latach 2001-2005.

UCHWAŁA Nr 5/2005/VI VI KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY WETERYNARII z dnia 18 czerwca 2005 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za okres III kadencji w latach 2001-2005


VI Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii, na podstawie art. 37 pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 187, poz.1567 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 208, poz. 2018 oraz z 2004 r. Nr 11, poz. 951) po rozpatrzeniu sprawozdania kadencyjnego z działalności Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za okres III kadencji w latach 2001 – 2005 zatwierdza to sprawozdanie.

UCHWAŁA Nr 6/2005/VI VI KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY WETERYNARII z dnia 18 czerwca 2005 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego za okres III kadencji w latach 2001-2005


VI Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii, na podstawie art. 37, pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1567 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 208, poz. 2018 oraz z 2004 r. Nr 11, poz. 951) po rozpatrzeniu sprawozdania kadencyjnego z działalności Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego za okres III kadencji w latach 2001 – 2005 zatwierdza to sprawozdanie.

UCHWAŁA Nr 7/2005/VI VI KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY WETERYNARII z dnia 18 czerwca 2005 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego Krajowej Komisji Rewizyjnej za okres III kadencji w latach 2001-2005


VI Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii, na podstawie art. 37, pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1567 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 208, poz. 2018 oraz z 2004 r. Nr 11, poz. 951) po rozpatrzeniu sprawozdania kadencyjnego z działalności Krajowej Komisji Rewizyjnej za okres III kadencji w latach 2001 – 2005 zatwierdza to sprawozdanie.

UCHWAŁA Nr 8/2005/VI VI KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY WETERYNARIIz dnia 18 czerwca 2005 r.

w sprawie ustalenia liczby członków organów Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej


VI Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii, na podstawie art. 37 pkt. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1567 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 208, poz. 2018 oraz z 2004 r. Nr 11, poz. 951) uchwala, co następuje:


§ 1
Ustala się liczbę członków:

1) Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, w tym:

a) prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, 
b) 16 prezesów okręgowych rad lekarsko-weterynaryjnych,
c) 16 lekarzy weterynarii wybranych przez VI Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii,

2) Krajowej Komisji Rewizyjnej – 8 lekarzy weterynarii 
3) Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego – 21 lekarzy weterynarii
4) zastępców Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – 8 lekarzy weterynarii


§ 2
Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

 

UCHWAŁA Nr 9/2005/VI VI KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY WETERYNARII z dnia 19 czerwca 2005 r.

w sprawie stanowiska wobec wydarzeń związanych z akcją protestacyjną przeprowadzoną w sierpniu 2004 r. przez komitet protestacyjny ogólnopolskiego porozumienia stowarzyszeń lekarzy weterynarii wolnej praktyki


Na podstawie art.37, pkt 3 ustawy z 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2002 r. nr.187, poz. 1567 i nr 240, poz. 2052, z 2003 r. nr 208, poz. 2018 oraz 2004 r. nr 11, poz. 951) uchwala się, co następuje:


§1
Zjazd uznaje protest przeprowadzony w sierpniu 2004 r. za zasadny i legalny


§2
Wszystkie działania Komitetu Protestacyjnego Ogólnopolskiego Porozumienia Stowarzyszeń Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki były wyrazem troski o status zawodu lekarza weterynarii


§3
Zjazd potępia wszelkie restrykcje, które dotknęły organizatorów i uczestników protestu


§4
Zjazd postanawia, aby skutkujące do chwili obecnej niezgodne z prawem restrykcje wobec organizatorów i uczestników protestu zostały natychmiast cofnięte


§5
Zjazd zobowiązuje nowo wybraną Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną do pilnego wznowienia z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi rozmów dotyczących wszystkich postulatów zgłoszonych przed protestem


§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA Nr 10/2005/VI VI KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY WETERYNARII z dnia 19 czerwca 2005 r.

w sprawie wykonywania badań monitoringowych bydła w kierunku gruźlicy, enzootycznej białaczki bydła i brucelozy


Na podstawie art.37, pkt 3 ustawy z 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2002 r. nr 187, poz. 1567 i nr 240 poz. 2052, z 2003 r. nr 208, poz. 2018 oraz 2004 r. nr 11, poz. 951) uchwala się, co następuje:


§1
VI Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii zwraca się do lekarzy weterynarii o niewykonywanie badań monitoringowych bydła w kierunku gruźlicy, enzootycznej białaczki bydła i brucelozy do czasu uregulowania treści umów dotyczących tych badań oraz ustalenia właściwego wynagrodzenia lekarzy weterynarii wykonujących te czynności w ramach wyznaczenia przez powiatowego lekarza weterynarii


§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA Nr 11/2005/VI VI KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY WETERYNARII z dnia 19 czerwca 2005 r.

w sprawie etatyzacji stanowiska prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej


Na podstawie art.37, pkt 3 ustawy z 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2002 r. nr.187, poz. 1567 i nr 240, poz. 2052, z 2003 r. nr 208, poz. 2018 oraz 2004 r. nr 11, poz. 951) uchwala się, co następuje:


§1
VI Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii postanawia, aby stanowisko prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej było pełnione w ramach etatowego zatrudnienia.


§2
Zjazd zobowiązuje Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną do podjęcia uchwały o wysokości wynagrodzenia Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z tytułu zatrudnienia.


§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 12/2005/VI VI KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY WETERYNARII z dnia 19 czerwca 2005 r.

w sprawie wysokości składki członkowskiej należnej od lekarzy weterynarii emerytów i rencistów nie osiągających przychodów z tytułu zarobkowania


Na podstawie art.37, pkt 3 ustawy z 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2002 r. nr.187, poz. 1567 i nr 240, poz. 2052, z 2003 r. nr 208, poz. 2018 oraz 2004 r. nr 11, poz. 951) uchwala się, co następuje:


§1
Lekarze weterynarii emeryci i renciści, nie osiągający przychodów z tytułu zarobkowania, obowiązani są do uiszczania składki członkowskiej z tytułu przynależności do izby lekarsko-weterynaryjnej w wysokości 10 zł miesięcznie.


§2
Z kwoty, o której mowa w §1, 8 zł należne jest Krajowej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej, a 2 zł okręgowej izbie lekarsko-weterynaryjnej, której lekarz weterynarii, o którym mowa w § 1, jest członkiem.


§3
Okręgowe rady lekarsko-weterynaryjne zobowiązane są do przekazywania Krajowej Radzie Lekarsko-Weterynaryjnej wykazu lekarzy weterynarii, o których mowa w §1, do 10 dnia każdego miesiąca.


§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od dnia 1 sierpnia 2005 r.

UCHWAŁA Nr 13/2005/III VI KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY WETERYNARII z dnia 19 czerwca 2005 r.

w sprawie powołania Rady Sanitarno-Epizootycznej


Na podstawie art.37, pkt 3 ustawy z 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2002 r. nr.187, poz. 1567 i nr 240, poz. 2052, z 2003 r. nr 208, poz. 2018 oraz 2004 r. nr 11, poz. 951) uchwala się, co następuje:


§1
Zobowiązuje się Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną do wystąpienia do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o powołanie Rady Sanitarno-Epizootycznej.


§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA Nr 14/2005/VI VI KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY WETERYNARII z dnia 19 czerwca 2005 r.

w sprawie ustawicznego kształcenia podyplomowego lekarzy weterynarii


Na podstawie art.37, pkt 3 ustawy z 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko- weterynaryjnych (Dz. U. z 2002 r. nr.187, poz. 1567 i nr 240, poz. 2052, z 2003 r. nr 208, poz. 2018 oraz 2004 r. nr 11, poz. 951) uchwala się, co następuje:


§1

 1. Upoważnia się Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną do powołania Krajowego Komitetu Akredytacyjnego do spraw ustawicznego kształcenia lekarzy weterynarii.
 2. Kształcenie, o którym mowa w ust.1, odbywać się będzie w ramach Continuing Proffesional Development opracowanego przez Europejską Federację Lekarzy Weterynarii (Federation of Veterinarians of Europe).


§2
Ustala się, że Krajowy Komitet Akredytacyjny będzie działać na podstawie regulaminu określającego zasady prowadzenia ustawicznego kształcenia podyplomowego lekarzy weterynarii.


§3
Zobowiązuje się okręgowe rady lekarsko-weterynaryjne do prowadzenia indywidualnej ewidencji z ustawicznego kształcenia podyplomowego lekarzy weterynarii według zasad ustalonych przez krajowy komitet akredytacyjny.


§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA Nr 15/2005/VI VI KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY WETERYNARII z dnia 19 czerwca 2005 r.

w sprawie wniosku o zmianę zasad finansowania wydziałów medycyny weterynaryjnej


Na podstawie art.37, pkt 3 ustawy z 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2002 r. nr.187, poz. 1567 i nr 240, poz. 2052, z 2003 r. nr 208, poz. 2018 oraz 2004 r. nr 11, poz. 951) uchwala się, co następuje:


§1
VI Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii zobowiązuje Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną o wystąpienie z wnioskami do:

 1. Ministra Edukacji i Sportu o zmianę zasad finansowania Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej poprzez zmianę współczynnika kosztochłonności kształcenia studentów do 6,
 2. Ministra Edukacji i Sportu o finansowanie praktyk studentów Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej,
 3. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o finansowanie stażów zawodowych absolwentów Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej.


§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 16/2005/VI VI KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY WETERYNARII z dnia 19 czerwca 2005 r.

w sprawie odpłatności za studenckie praktyki kliniczne


Na podstawie art.37, pkt 3 ustawy z 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2002 r. nr.187, poz. 1567 i nr 240, poz. 2052, z 2003 r. nr 208, poz. 2018 oraz 2004 r. nr 11, poz. 951) uchwala się, co następuje:


§1
VI Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii zobowiązuje Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną do podjęcia starań o wprowadzenie zerowej stawki odpłatności za studenckie praktyki kliniczne.


§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA Nr 17/2005/VI VI KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY WETERYNARII z dnia 19 czerwca 2005 r.

w sprawie rzecznika prasowego Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej


Na podstawie art.37, pkt 3 ustawy z 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2002 r. nr.187, poz. 1567 i nr 240, poz. 2052, z 2003 r. nr 208, poz. 2018 oraz 2004 r. nr 11, poz. 951) uchwala się, co następuje:


§1
VI Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii zobowiązuje Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną do powołania rzecznika prasowego odpowiedzialnego za przekazywanie informacji środkom masowego przekazu i kształtowanie opinii publicznej na tematy związane z zawodem lekarza weterynarii.


§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA Nr 18/2005/VI VI KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY WETERYNARII z dnia 19 czerwca 2005 r.

w sprawie postępowania z nierozpatrzonymi przez Zjazd wnioskami


Na podstawie art.37, pkt 3 ustawy z 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2002 r. nr.187, poz.1567 i nr 240, poz.2052, z 2003 r. nr 208, poz. 2018 oraz 2004 r. nr 11, poz. 951) uchwala się, co następuje:


§1
VI Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii postanawia, że nierozpatrzone podczas trwania Zjazdu uchwały i wnioski zostaną przekazane Krajowej Radzie Lekarsko- Weterynaryjnej celem ich rozpatrzenia i wykorzystania.


§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Poprawiony: niedziela, 27 września 2009 16:39
 

Uchwała 7/2005/IV Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Email Drukuj PDF

Uchwała Nr 7/2005/IV Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 4 lipca 2005 r.

w sprawie powołania przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną zespołów do prac legislacyjnych nad projektami ustaw i rozporządzeń oraz do spraw organizacyjnych


Na podstawie art.39, ust.1, pkt 6 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 187, poz.1567, zm. Nr 240, poz.2052; z 2003 r. Nr 208, poz.2018 i z 2004 r. Nr 11, poz.95) uchwala się, co następuje:


§1
Powołuje się niżej wymienione zespoły robocze:

 1. Zespół do spraw opłat i wynagrodzeń lekarzy weterynarii z tytułu wyznaczenia w składzie: Wacław Czaja, Zdzisław Jabłoński, Julian Kruszyński, Krzysztof Matras, Andrzej Moskal, Piotr Skrzypczak i Jerzy Smogorzewski.
 2. Zespół do spraw Bilansu Otwarcia nowej kadencji Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w składzie: Zdzisław Jabłoński, Andrzej Juchniewicz, Andrzej Lisowski, Marek Mastalerek, Piotr Skrzypczak i Jerzy Smogorzewski oraz dwóch członków Komisji Rewizyjnej.
 3. Zespół do spraw Farmacji w składzie: Tomasz Górski, Jarosław Kaba, Jacek Łukaszewicz, Marek Mastalerek, Tadeusz Perskiewicz, Piotr Skrzypczak i Jacek Sośnicki.
 4. Zespół do spraw Pasz w składzie: Stanisława Dębińska, Maciej Gajęcki, Jacek Karwacki, Krzysztof Strawa i Maria Wiechetek.
 5. Zespół do spraw ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego: Zdzisław Jabłoński, Marek Mastalerek, Włodzimierz Przewoski i Krzysztof Strawa.


§2
W prace Zespołów, o których mowa w § 1, włączać się będą Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, Tadeusz Jakubowski i Sekretarz Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, Marek Mastalerek.


§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Poprawiony: niedziela, 27 września 2009 16:39
 

Uchwała 4/2005/IV Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Email Drukuj PDF

Uchwała Nr 4/2005/IV Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 4 lipca 2005 r.

w sprawie zatrudnienia Sekretarza Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej


Na podstawie art.39, ust.1, pkt.1 i art.64, ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 187, poz.1567, zm. Nr 240, poz.2052; z 2003 r. Nr 208, poz.2018 i z 2004 r. Nr 11, poz.95) - w celu usprawnienia działalności Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej uchwala się, co następuje:

§1 
Postanawia się zawrzeć, na czas trwania kadencji organów Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i pełnienia funkcji Sekretarza KRL-W w latach 2005-2009, umowę o pracę na stanowisko Dyrektora Biura Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z Sekretarzem Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, lek. wet. Markiem Mastalerkiem w wymiarze 1 etatu z wynagrodzeniem miesięcznym w kwocie 6000,00 zł brutto.

§2 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2005 r.

Poprawiony: niedziela, 27 września 2009 16:39
 

Refleksje na temat warsztatów psychoedukacyjnych dla lekarzy weterynarii

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Refleksje na temat warsztatów psychoedukacyjnych dla lekarzy weterynarii, pt. „Jak korzystać ze stresu”, które odbyły się 9-10 kwietnia 2005 na Wydziale SGGW w Warszawie.

 

Jak to się stało...

Pomysł powstania warsztatów psychoedukacyjnych, dotyczący radzenia sobie ze stresem w praktyce lekarskiej, „radzenie sobie z klientami” :-), dla lekarzy weterynarii, narodził się dzięki znajomości lekarzy z psychologami. To, co zdarzyło się 9 i 10 kwietnia 2005, nie miałoby miejsca, bez aktywnej współpracy obu środowisk, w czasie przygotowań i w czasie ich trwania. Sądzę, że właśnie to zaangażowanie stron, przyczyniło się do tak aktywnych zajęć. Stąd też, pomysł na napisanie krótkich refleksji. Oczywiście nie byłoby to możliwe beż propozycji dr Marka Nowickiego, umieszczenia tego na stronie oraz akceptacji prezesa dr Tadeusza Jakubowskiego.

Droga do realizacji....

Początek, to pomysł i wspólnik do podjęcia ryzyka. Idea wykuła się dość dawno. Znalezienie drugiego entuzjasty było trochę trudniejsze. Czekanie zostało jednak wynagrodzone. Drugim zapaleńcem, pełnym pomysłów, zaangażowania i wiary, okazała się mgr Justyna Kuczmierowska. Następnie, znany mi lekarz weterynarii, jeden z ojców warsztatów, zasugerował udanie się do prof. Jacka Szczawińskiego. Udałyśmy się do Niego, we dwie. Wówczas jeszcze nie byłam pewna, czy środowisko jest zainteresowane takimi zajęciami. Profesor okazał się naszym pierwszym sprzymierzeńcem, który pokierował nas dalej. Zgodnie z jego wytycznymi, udałyśmy się do Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Cały czas miałam przekonanie, że będzie trudno. Ku mojemu zaskoczeniu pomysł spotkał się z bardzo życzliwym przyjęciem, przejawiającym się konkretnym wsparciem. Ze względu na dość duże koszty podobnych zajęć – częściowym ich dofinansowaniem. Po tak miłych początkach, pojawiły się trudności.

Marketing...

Pomimo takiego wsparcia, pomocy i entuzjazmu z naszej strony, znalezienie chętnych do wzięcia udziału w warsztatach, okazało się dużo trudniejsze. Zajęcia, jakie proponujemy, techniki w nich wykorzystywane, wymagają odpowiedniej dynamiki grupowej, która może się pojawić wyłącznie przy pewnej liczbie osób. W związku z powyższym, jest określona ich zarówno minimalna, jak i maksymalna ilość. Po zaproponowaniu kilku terminów, odpowiednia liczba uczestników, zebrała się dopiero na trzeci.
Trudności mogły być spowodowane różnorodnymi czynnikami, m.in.:

 • Bardzo długi tydzień pracy lekarzy
 • Duża popularność obecnie różnego rodzaju kursów zawodowych i studiów podyplomowych, w przypadku czasu, konkurencyjnych dla warsztatów,
 • Brak tradycji uczestnictwa w podobnych zajęciach

 

Pionierzy....

W związku z powyższym, może to nie był dopiero trzeci termin, a już trzeci?
Zastanawiałam się, któż to zdecydował się zrezygnować z innych ważnych spraw i przybyć? Byłam nastawiona na opór grupy, krytykę i trudności z braniem udziału w pewnych ćwiczeniach. Życie, jak to czasem bywa, zaskoczyło mnie jednak zupełnie.
Uczestnicy warsztatów, okazały się osobami bardzo aktywnymi i wymagający. Byli bardzo otwarci, pochłaniali informacje z dużą uwagą i zaangażowaniem. Pojawiały się dyskusje, które niestety musiały być ucinane, z powodów czasowych. Trudne, moim zdaniem ćwiczenia psychologiczne, były realizowane bez większych wahań. Wszystko to wytworzyło, dużą aktywność grupy, mimo stosunkowo małej jej liczebności. Jednym słowem były to niezapomniane warsztaty, inspirujące do następnych.

Monika Żurawicka„JAK KORZYSTAĆ ZE STRESU?”

Warsztaty dla lekarzy weterynarii

Jeśli tylko nauczyć się z niego korzystać, to byłoby, z czego. Można tu choćby dla przykładu nadmienić takie stresujące sytuacje w pracy lekarza weterynarii jak:

 • relacje z właścicielami zwierząt: wyniosłymi, bezczelnymi, wymagającymi, pogardliwymi, gadułami, dłużnikami, paniusiami z Yorkiem, wszechwiedzącymi mądralami (lista typów właścicieli zwierząt jest bardzo długa, zapewne każdy mógłby do niej dopisać własne przykłady).
 • na dodatek ciężko chorzy pacjenci: cierpiący, gryzący, drapiący, nie dający się uleczyć.
 • I pracownicy: wciąż wymagający, wiecznie niezadowoleni, chcący więcej pieniędzy.
 • Do tego przełożeni: za mało płacący, za dużo wymagający, za mało wspierający.
 • I koledzy i koleżanki po fachu różni: rywalizujący, zajęci, zmęczeni, przepracowani.
 • Brak czasu i pośpiech.
 • Biurokracja, przez którą trudno się przebić.
 • I własne ograniczenia: zmęczenie, poczucie niekompetencji, pomyłki.

Na niektóre z tych „stresorów”, nie mamy bezpośredniego wpływu. Nie pokonamy przecież śmierci, jeśli przyszedł na nią czas. Nie zmienimy klientów, jeśli stawali się „sobą” przez całe życie. Inne zaś „stresory” takie, jak niedoskonałe przepisy prawne, wygórowane oczekiwania i niewystarczający szacunek do lekarzy weterynarii, wymagają zaciętości i lat ciężkiej pracy, aby przyjęły inną, satysfakcjonującą „formę”. Jedyne (aż), co możemy zmienić szybko i bardzo realnie to własne postrzeganie, odczuwanie, doświadczanie oraz zachowanie. A czasami nasza zmiana paradoksalnie wpływa na świat (ten trudno zamienialny).

„Jeśli Ci źle to dobry znak, bo lepiej może być”. Nasze warsztaty to dobry początek tego „lepiej”. To czas refleksji nad sobą, nad swoimi celami, potrzebami i uczuciami. To miejsce, w którym można przypomnieć sobie swój młodzieńczy zapał do bycia lekarzem weterynarii i postawić sobie realne cele zawodowe. To czas, w którym można spotkać siebie i drugiego człowieka. Odkryć siłę do radzenia sobie z trudnościami.

To miejsce, w którym można brać dla siebie garściami, jeśli się tylko chce i potrzebuje oddechu. Niektórzy cieszą się odkryciem, że nie są sami, że inni mają podobne problemy. Inni zaś wynoszą z warsztatów nowy sposób rozmowy z trudnymi właścicielem lub wykorzystującym szefem. Są też tacy, którzy odświeżają pamięć o dawnych pasjach lub nabierają odwagi do pielęgnowania nowych, które świetnie służą oderwaniu się od przytłaczającej rzeczywistości.

Innymi słowy, warsztaty to przystanek dla strudzonych i zmęczonych, stacja paliwowa dla doświadczonych i początkujących, ciekawe przeżycie dla świadomych i chcących jeszcze bardziej świadomie i radośnie wykonywać swój zawód w służbie braciom mniejszym.


Justyna Kuczmierowska


Poprawiony: środa, 23 września 2009 10:17
 


Strona 61 z 63