ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, tel. +48 22 593 18 87, e-mail: wilw@wilw.waw.pl

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Zmiana numeru telefonu

Informujemy o zmianie numeru telefonu z 22 853 09 28 na
22 593 18 87

Zachęcamy również do kontaktu drogą e-mailową: wilw@wilw.waw.pl

 
Termin najbliższego posiedzenia Rady WIL-W

Informujemy, że najbliższe posiedzenie Rady Warszawskiej Izby-Lekarsko-Weterynaryjnej odbędzie się 6 lutego 2020 r.
Wszelkie wnioski kierowane do Rady WIL-W winny być złożone w jej biurze najpóźniej do 31 stycznia 2020 r.

Start Aktualności
Aktualności

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Okręgowej Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej za lata 2001-2004

Email Drukuj PDF

Warszawa 13.04.2005


Komisja w składzie:
• przewodniczący lek. wet. Jerzy Sowula
• sekretarz lek. wet. Andrzej Koryś
• członek lek. wet. Krzysztof Miszczuk


W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej odbyła jedenaście posiedzeń. W trakcji posiedzeń Komisja skontrolowała działalność Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej. Przewodniczący komisji brał udział w większości posiedzeń Rady WIL - Wet. w Warszawie. Warszawska Izba Lekarsko-Weterynaryjna prowadziła gospodarkę finansową w oparciu o budżety zatwierdzone na Zjazdach delegatów Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Do Izby Krajowej odprowadzano należną część składki. Należności te są odprowadzane na bieżąco. Na posiedzeniu w dniu 19.02.05 Komisja zapoznała się z opinią biegłego powołanego przez sąd na wniosek Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Biegły wydał opinię dotyczącą roszczeń Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej o kwotę w wysokości 207.755,00 zł. od WIL- Wet. Opinia biegłego wskazuje, że to Krajowa Izba Lekarsko – Weterynaryjna jest winna pieniądze Warszawskiej Izbie Lekarsko – Weterynaryjnej. Na koniec 2004 roku na koncie Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej znajdowało się 210.801,30 zł. Na koncie KKZ na koniec 2004 roku znajdowało się 46.127,41 zł. Telefony komórkowe używane są zgodnie z podjętą uchwałą. Zadłużenie członków Izby wynosi 735.847,06 zł. Rada czyni starania odzyskania tych należności. Podkreślić należy, że rok 2004 został zamknięty zyskiem bilansowym w wysokości 99.789,87 zł.

Rada WIL - Wet w miarę potrzeb dokonywała urealnienia budżetu w poszczególnych pozycjach. Komisja dokonała wyrywkowej kontroli faktur i rachunków, komisja nie wnosi zastrzeżeń do prowadzenia gospodarki finansowej. 
Na uwagę zasługuje zaangażowanie Prezesa oraz członków Warszawskiej Rady Lekarsko - Weterynaryjnej w rozwiązywaniu problemów nurtujących środowisko weterynaryjne w całej Polsce. Brali oni udział w posiedzeniach podkomisji i komisji Sejmowych oraz konferencjach uzgodnieniowych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dzięki temu Lekarze Weterynarii uzyskali w drodze ustawy prawo wystawiania paszportów dla zwierząt towarzyszących. Na wniosek WIL - Wet. został utrzymany obowiązek szczepienia psów przeciw wściekliźnie bez obciążenia biurokratycznego z możliwością wykonywania tych czynności przez zakłady lecznicze dla zwierząt. Członkowie Rady zaangażowali się w tworzenie nowych regulacji prawnych, które miałyby na celu poprawę warunków na jakich wyznacza się prywatnych lekarzy weterynarii do działań urzędowych, w tym bardziej satysfakcjonującego wynagrodzenia za czynności zlecone. Członkowie Okręgowej Rady wspierali strajkujących oraz w inny sposób wyrażających swoje niezadowolenie kolegów z sytuacji w weterynarii. Jest to tym bardziej godne zauważenia, że nie wszystkie Izby Okręgowe zachowały się podobnie. Ponadto Komisja zapoznała się z projektem budżetu na 2005 rok. Komisja pozytywnie opiniuje projekt budżetu. 
Komisja wnioskuje o udzielenie absolutorium ustępującej Radzie Warszawskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej.


Wyjaśnień udzielali:
Skarbnik WIL-Wet. – Hanna Łubińska 
Księgowa WIL-Wet. – Jadwiga Wałdykowska Przewodniczący Komisji: Jerzy Sowula

 

Apel

Email Drukuj PDF

Lekarze weterynarii wolnej praktyki.


Dziękuję za liczny udział w manifestacji w dniu 9 08 2004 r. w Warszawie. 
Dziękuję za determinację w obronie godności naszego zawodu.
Dziękuję Glównemu Lekarzowi ,że jego upór i chęć zniszczenia wolnego zawodu lekarza weterynarii, przyczynił się do niespotykanej konsolidacji naszej korporacji.
Szczególnie apeluję do koleżanek i kolegów lekarzy weterynarii-tych najmłodszych i najstarszych-nie dajcie się zwieść obiecankom GIW-u.
Honor i lojalność wobec kolegów z własnej grupy zawodowej jest ważniejsza.Trzymajmy się razem! Radomsko nie pęka!!!
Dołączają się coraz to nowe powiaty.


Pozdrawiam,

Krzysztof Matras 
Komitet Protestacyjny

 


Szanowne koleżanki i koledzy-powiatowi lekarze weterynarii!


W ostatnich dniach zostaliście poddani niespotykanej presji i szantażowi ze strony GIW-u. Po raz pierwszy w historii naszego zawodu próbuje się na taką skalę skonfliktować lekarzy państwowych i prywatnych. Wielu lekarzy powiatowych w rozmowach bezpośrednich solidaryzuje się z nami.
Rozumiemy Waszą trudną sytuację. Główny Lekarz Wet. poprzez wojewódzkich próbuje wymóc na Was rzeczy niemożliwe.
Przeciwstawcie się terrorowi. Jesteście urzędnikami korpusu cywilnego.
Apeluję do Was-przestańcie koloryzować sytuację,nie róbcie rzeczy niemożliwych i przyłączcie się do nas. Zawsze byliśmy na dole razem do czarnej roboty i niech pseudopolitycy dadzą nam spokojnie pracować.
Zorganizujmy ogółnopolskie spotkanie.


Zapraszam do Radomska.


Krzysztof Matras 
Komitet Protestacyjny


Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel.: +48 501 35 07 10

Poprawiony: niedziela, 27 września 2009 21:31
 

Przyłączcie się!

Email Drukuj PDF

Kochani przyłączcie się do czynnego protestu, powiatowe inspektoraty i ich pracownicy nie dadzą rady ogarnąć roboty, którą my wykonujemy, nie dajmy się zastraszyć, odstąpcie od badania zwierząt rzeźnych i mięsa, apeluję do dużych zakładów. Przyłączcie się do nas.


pozdrawiam, 
jakubwet

Poprawiony: niedziela, 27 września 2009 21:37
 

Koniec weterynarii

Email Drukuj PDF

Do powiatow wpłynęły projekty umów zawieranych przez lekarzy powiatowych i lekarzy prywatnych na wykonywanie czynności zleconych. Zgodnie z interpretacją GIW powiat będzie odbierał nam zus i podatek dochodowy od kazdej sumy zarobionej ze zlecenia i to niezależnie od tego jaką działalność prowadzimy i jak się rozliczamy ze skarbówką. Szybko można policzyć,że jest to około pięćdziesiąt procent.Zrobili z nas pracowników inspektoratów!!!! A może rozpoczyna się świadoma likwidacja prywatnych praktyk weterynaryjnych.

Poprawiony: niedziela, 27 września 2009 21:38
 

Nagła zmiana warunków badania mięsa

Email Drukuj PDF

Badałem mięso z kolegą na zmianę co drugi miesiąc (około 6 godzin dzienne). Powiatowy twierdzi,że ostatnio przepisy się zmieniły i za te samie pieniądze mam badać mięso cały czas, a kolega będzie przy nadzorze nad warunkami rozbioru (żeby było sprawiedliwie będziemy sie zmieniać). Finał jest taki, że każdego miesiąca będziemy w zakładzie ja i kolega po około 8 godzin dziennie (żeby sprostać wymogom, ubój się nawet nieco wydłużył). Czyli czas pracy wydłużył się nam ponad 2 razy, a pieniądze zostaną te same (tyle samo zbadanych sztuk ). Wyjdzie na godzinę około 10 zł.To sie chyba nie opłaca. Co tu jest grane?

Poprawiony: niedziela, 27 września 2009 21:35
 

Szczepienie p wściekliżnie za 15 zł w terenie!

Email Drukuj PDF

Urzędasy znowu zrobiłu coś ciekawego cenniku dla lekarzy wyznaczonych w pozycji szczepienie p wściekilżnie kosztuję 15 zł ale razem z dojazdem na miejsce( urzędowo zwracane jest nam za km 0.7648 to jadąc 16 km w jedną stronę mamy 32 km dojazd jest to kwota amortyzacji samochodu i paliwa wynosi 24,47 zł )

Czy to nie jest temat na kabaret? A jeszcze z pobranych 15 zł zabiorą nam 1 zł haraczu za bliżej nieokreślone korzyści które otrzymujemy od powiatowego. Całe szczęście niewiele osób czyta rozporządzenia bo wtedy mogliby zażądać świadczenia takiej usługi.


Chciałoby się powiedzieć nowe wraca kiedyś Rabiesvac był tylko przez określony okres czasu na stolikach i psy szczepiono tylko np. w maju lub lutym do wyboru, po latach pracy lekarzy wolnej praktyki i namawianiu właścicielizwierząt do systematycznych szczepień p.wściekliżnie psów i kotów powracamy do stolikowej akcyjności (ciekawe kto przytaszczy kota pomiędzy 20 szczekających psów do sołtysa no chyba że wściekliznę przenoszą tylko psy , lisy i jenoty)
Kali.

 


Strona 66 z 67