ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, tel. i fax: +48 22 853 09 28, e-mail: wilw@wilw.waw.pl

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Termin najbliższego posiedzenia Rady WIL-W

Informujemy, że najbliższe posiedzenie Rady Warszawskiej Izby-Lekarsko-Weterynaryjnej odbędzie się 18 grudnia2018 r. Wszelkie wnioski kierowane do Rady WIL-W winny być złożone w jej biurze do 13 grudnia 2018 r.

Start Aktualności
Aktualności

Opinia prawna - recepty weterynaryjne

Email Drukuj PDF

Opinia prawna - system zaopatrzenia lekarzy weterynarii w recepty i wymogi formalne dotyczące wystawiania recept


Opinia prawna

Dotycząca: systemu zaopatrzenia lekarzy weterynarii w recepty i wymogi formalne dotyczące wystawiania recept.
Zaopatrzenie lekarzy weterynarii w recepty i wymogi formalne jakim powinna odpowiadać recepta wystawiona przez lekarza reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2003 r., w sprawie wystawiania przez lekarzy weterynarii recept na produkty lecznicze lub leki recepturowe przeznaczone dla ludzi, które będą stosowane u zwierząt (Dz. U. Nr 97 poz. 891 z 2003 r.).


Czytając tekst Rozporządzenia, aby uniknąć ewentualnych kontrowersji przy realizacji recepty w aptece, lekarze weterynarii, powinni zwrócić uwagę na treść całego przepis § 8 Rozporządzenia, który, cytuję:
§ 8. 1. Zaopatrzenie w druki recept prowadzą hurtownie farmaceutyczne produktów leczniczych weterynaryjnych.

2. Recepty na produkty lub leki zawierające w swym składzie środki odurzające lub substancje psychotropowe wydawane są przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia lub wskazany przez niego podmiot.


................................. 
Zwracam tu uwagę na ust. 2 tego przepisu, ponieważ Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach a ostatnio także Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie na podstawie informacji (skarg) napływających z aptek, sygnalizują przypadki, że lekarze weterynarii dość często wystawiają recepty na środki odurzające lub substancje psychotropowe na zwykłych receptach nabywanych w hurtowniach farmaceutycznych a zatem apteki odmawiają realizacji recept tego rodzaju co prowadzi do niepotrzebnych kontrowersji.
.................................


Opinia prawna opracowana przez radcę prawnego Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, Zdzisława Czarneckiego
Z wyrazami szacunku,

dr Tadeusz Jakubowski
Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

al. Przyjaciół 1 lok. 2
00-565 Warszawa
tel/fax: (+48 22) 628 93 35
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
www.vetpol.org.pl

Poprawiony: niedziela, 27 września 2009 13:04
 

Zakład leczniczy dla zwierząt przedsiębiorstwem

Email Drukuj PDF

Prowadzenie zakładu leczniczego dla zwierząt zostanie zakwalifikowane jako prowadzenie działalności gospodarczej objęte obowiązkiem rejestracji i podlegające przepisom zawartym w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Tak wynika z opublikowanej w Dzienniku Ustaw z dnia 12 grudnia 2008 r. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. Nr 220 poz. 1433). Akt wejdzie w życie 27 grudnia 2008 r.

Nowela umożliwi zakładom korzystanie z ułatwień prawnych i ekonomicznych przewidzianych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej - w szczególności dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Nowa regulacja będzie wymagać rejestracji działalności w odpowiednim dla formy prawnej podmiotu prowadzącego zakład rejestrze. Jednocześnie zostaną utrzymane przepisy dotyczące konieczności weryfikacji spełniania warunków ustawowych prowadzenia działalności przez zakłady lecznicze dla zwierząt.

Źródło: lexPolonica

Tu do pobrania tekst zmany ustawy o zakładach leczniczych.

Poprawiony: wtorek, 22 września 2009 22:38
 

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Email Drukuj PDF

Podmioty, które zostały wpisane do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt przed 27 grudnia 2008 r. do 27 czerwca 2009 r. mają obowiązek przedstawić Radzie Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej:

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego, oraz
 • oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 4 ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt. Oświadczenie do pobrania w formacie PDF.


Rada WIL-W zobowiązana jest do wykreślenia z ewidencji każdego podmiotu, który nie wywiązała się z powyższego obowiązku.

Szczególną uwagę należy zwrócić na zgodność oświadczenia ze stanem faktycznym. Oświadczenia niezgodne ze stanem faktycznym (np. niewłaściwa nazwa zakładu) nie zostaną przyjęte przez Radę WIL-W. Przedsiębiorca, którego wykreślono z ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt, może uzyskać ponowny wpis do tej ewidencji nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o wykreśleniu.

Poprawiony: piątek, 25 września 2009 18:37
 

Zawiadomienie o zebraniu Oddzialu Warszawskiego PTNW

Email Drukuj PDF

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych zaprasza na zebranie naukowe, które się odbędzie w sali Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, pierwsze piętro, budynek im. prof. Wiesława Bareja 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159

w dniu 20.11.2008 r. (czwartek) o godz. 11.00

 

Wykład na temat

„O operacyjnym leczeniu niektórych chorób kręgosłupa u psów – stan obecny i perspektywy”

wygłosi doc. dr hab. Jacek Sterna, Katedra Nauk Klinicznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie.

 

Przewodniczący Oddziału PTNW,

prof. Arkadiusz Orzechowski

Poprawiony: wtorek, 22 września 2009 22:49
 

Uchwala 100/2008/IV KRLW w sprawie uchylenia uchwaly nr 97/2008/IV

Email Drukuj PDF

KILW/012/05/08


Przedstawiam Państwu Uchwałę NR 100/2008/IV Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie uchylenia uchwały NR 97/2008/IV Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie powstrzymania się lekarzy weterynarii od zawierania umów na wykonywanie badań monitoringowych chorób zakaźnych zwierząt w tym zwalczania choroby Aujeszky’ego

Z wyrazami szacunku,
dr Tadeusz Jakubowski
Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
tel. kom.: +48 504 02 80 65
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


 

 

UCHWAŁA NR 97/2008/IV Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 28 maja 2008 r.

w sprawie powstrzymania się lekarzy weterynarii od zawierania umów na wykonywanie badań monitoringowych chorób zakaźnych zwierząt w tym zwalczania choroby Aujeszky’ego


Na podstawie art. 39 ust.1 pkt 2 i 13 w zw. z art. 10 ust.1 pkt 3 i ust. 2 pkt 3, 10 i 11 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1567 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:


§ 1
Zobowiązuje się lekarzy weterynarii do czasowego powstrzymania się od wykonywania badań monitoringowych chorób zakaźnych zwierząt, w tym zwalczania choroby Aujeszky’ego - do czasu nowelizacji ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 2007 r., Nr 121, poz. 842) poprzez dodanie art. 16 a w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.


§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Sekretarz Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
Marek Mastalerek


Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej
Tadeusz Jakubowski

Poprawiony: niedziela, 27 września 2009 16:36
 

przetarg na elektroniczne znakowanie psów

Email Drukuj PDF

Przetarg nieograniczony
http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/zamowienie.php?zamowienie=20994

Wartość zamówienia Poniżej 206 000 EURO
Rodzaj zamówienia Usługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2008-06-20 , 15:03:02
I Zamawiający
Zamawiający Miasto Stołeczne Warszawa
- adres Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon (+48 22) 595-33-60
- faks (+48 22) 595-33-68
- adres internetowy http://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adres Antoniego Corazziego 7, 00-087 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon (+48 22) 595-33-60
- faks (+48 22) 595-33-68
- adres internetowy http://www.um.warszawa.pl


Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Anna Pilarowska
- adres Biuro Zamówień Publicznych, Antoniego Corazziego 7, 00-087 Warszawa
- lokal 13 IV p.
- telefon (0-22) 595-33-69
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia Biuro Zamówień Publicznych, Antoniego Corazziego 7, 00-087 Warszawa
- lokal 13 IV p.
Adres, na który należy przesyłać oferty Biuro Zamówień Publicznych, Antoniego Corazziego 7, 00-087 Warszawa
- lokal 13 IV p.
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Świadczenie usług weterynaryjnych z zakresu elektronicznego znakowania psów, których właściciele zamieszkują na terenie m.st. Warszawy.
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług weterynaryjnych z zakresu elektronicznego znakowania psów, których właściciele zamieszkują na terenie m.st. Warszawy w niżej wymienionych dzielnicach (przedmiot zamówienia został podzielony na osiemnaście części):
- Bemowo (część 1). - Białołęka (część 2), - Bielany (część 3), - Mokotów (część 4), - Ochota (część 5), - Praga Południe (część 6), - Praga Północ (część 7), - Rembertów (część 8), - Śródmieście (część 9), - Targówek (część 10), - Ursus (część 11), - Ursynów (część 12), - Wawer (część 13), - Wesoła (część 14), - Wilanów (część 15), - Włochy (część 16), - Wola (część 17), - Żoliborz (część 18).
2.Znakowanie psów jest finansowane ze środków m.st. Warszawy i lecznica nie pobiera dodatkowych opłat za usługi będące przedmiotem zamówienia. Znakowanie elektroniczne dotyczyć będzie maksymalnie 1240 psów w każdej dzielnicy m.st. Warszawy z zastrzeżeniem, że ilość psów podana przez Zamawiającego jest wielkością szacunkową i może się zmniejszyć w zależności od potrzeb.
3.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może ubiegać się o udzielenie zamówienia na maksymalnie 3 części.
4.Szczegółowy opis zamówienia został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw Warszawa Główny przedmiot (CPV) 85.20.00.00-1
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej Tak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramową Nie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System Zakupów Nie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej oferty Nie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)
Nr
części Nazwa części Wadium części 1 Bemowo 0,00 2 Białołęka 0,00 3 Bielany 0,00 4 Mokotów 0,00 5 Ochota 0,00 6 Praga Południe 0,00 7 Praga Północ 0,00 8 Rembertów 0,00 9 Śródmieście 0,00 10 Targówek 0,00 11 Ursus 0,00 12 Ursynów 0,00 13 Wawer 0,00 14 Wesoła 0,00 15 Wilanów 0,00 16 Włochy 0,00 17 Wola 0,00 18 Żoliborz 0,00 Razem 0,00
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania Data zakończenia: 2008-12-12
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym Wymagane wadium 0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne Nie podlegają wykluczeniu z art.24 ust.1 i 2, spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz:
1.oświadczą, że prowadzą działalność w co najmniej jednym zakładzie leczniczym dla zwierząt, na terenie dzielnicy m.st. Warszawy, której dotyczy oferta (odpowiednio nr części) lub w dzielnicy sąsiedniej (według podziału administracyjnego m.st. Warszawy).
2.Złożenie przez Wykonawcę w ofercie dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt 3. ogłoszenia będzie stanowiło podstawę do oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający sprawdzi z treści tych dokumentów i oświadczeń czy Wykonawca spełnia wszystkie ww. warunki.
3.Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
3.1.Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy - wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ;
3.2.Oświadczenie o prowadzeniu działalności w zakładzie leczniczym dla zwierząt – wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ;
3.3.Aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru członków Izby Lekarsko - Weterynaryjnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawą z dnia 21 grudnia 1990r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych - Dz. U. z 2002r. Nr 187, poz. 1567, ze zm.), dotyczące kierownika zakładu leczniczego dla zwierząt (wymienionego w oświadczeniu z pkt. 3.2.)
3.4. dokument potwierdzający wpis do ewidencji zakładu leczniczego dla zwierząt - aktualny wypis z Warszawskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej – zgodnie z obowiązującymi przepisami, (ustawą z dnia 18 grudnia 2003r. o zakładach leczniczych dla zwierząt - Dz. U. z 2004 Nr 11, poz. 95), dla zakładu leczniczego wymienionego w oświadczeniu o którym mowa w pkt.3.2 ogłoszenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena 100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień Formularz można odebrać do dnia 2008-07-01
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=20994
Termin i miejsce składania ofert Oferty należy składać do dnia 2008-07-01 godzina 12:00 Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty) Termin związania ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert Data, godzina i miejsce otwarcia ofert 2008-07-01, 14:00, w siedzibie Biura Zamówień Publicznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Corazziego 7, 00-087 Warszawa, w sali konferencyjnej na IV p.
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE? Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE

Poprawiony: środa, 02 grudnia 2009 14:25
 

Molekularne metody identyfikacji gatunków w systematyce

Email Drukuj PDF

Oddział Warszawski
Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych
zaprasza na zebranie naukowe, które się odbędzie
w sali nr 3, parter, budynek im. prof. Wiesława Bareja
02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159

w dniu 18.06.2008 r. (środa) o godz. 12.00


wykład na temat

„Molekularne metody identyfikacji gatunków w systematyce”

wygłosi doc. Dr hab. Tadeusz Malewski
Muzeum i Instytut Zoologii PAN, ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa

Przewodniczący Oddziału PTNW,

prof. Arkadiusz Orzechowski

 

Uchwała 97/2008 KILW w sprawie powstrzymania się lekarzy weterynarii od zawierania umów na wykonywanie badań monitoringowych

Email Drukuj PDF

KILW/012/03/08 


Szanowni Państwo,

Przesyłam Państwu uchwałę nr 97/2008/IV Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie powstrzymania się lekarzy weterynarii od zawierania umów na wykonywanie badań monitoringowych chorób zakaźnych zwierząt w tym zwalczania choroby Aujeszky’ego oraz projekt ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej dotyczący art. 16 tej ustawy.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych proszę o rozpowszechnienie treści uchwały wśród całego środowiska lekarzy weterynarii oraz dostosowanie się do uregulowania w niej zawartego.

Otrzymują:

 1. Pan Marek Sawicki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 2. Pani dr Ewa Lech, Główny Lekarz Weterynarii
 3. Pan Wojciech Wojtyra, Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 4. Członkowie Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 5. Członkowie Senackiej Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
 6. Członkowie Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej – wszyscy
 7. Okręgowe Izby Lekarsko-Weterynaryjne – wszystkie
 8. Dziekani Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej – wszyscy
 9. Zakłady Higieny Weterynaryjnej – wszystkie
 10. Wojewódzcy Lekarze Weterynarii – wszyscy
 11. Powiatowi Lekarze Weterynarii – wszyscy
 12. Graniczni Lekarze Weterynarii – wszyscy
 13. Wojewodowie - wszyscy

 


Z wyrazami szacunku,

dr Tadeusz Jakubowski
Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

al. Przyjaciół 1 lok. 2
00-565 Warszawa
tel./fax: (+48 22) 628 93 35 
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
www.vetpol.org.pl

UCHWAŁA NR 97/2008/IV Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 28 maja 2008 r.

w sprawie powstrzymania się lekarzy weterynarii od zawierania umów na wykonywanie badań monitoringowych chorób zakaźnych zwierząt w tym zwalczania choroby Aujeszky’ego Na podstawie art. 39 ust.1 pkt 2 i 13 w zw. z art. 10 ust.1 pkt 3 i ust. 2 pkt 3, 10 i 11 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 187, poz. 1567 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1
Zobowiązuje się lekarzy weterynarii do czasowego powstrzymania się od wykonywania badań monitoringowych chorób zakaźnych zwierząt, w tym zwalczania choroby Aujeszky’ego - do czasu nowelizacji ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 2007 r., Nr 121, poz. 842) poprzez dodanie art. 16 a w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Sekretarz Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Marek Mastalerek


Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

Tadeusz Jakubowski

Poprawiony: niedziela, 27 września 2009 17:18
 

Sprawozdanie ze spotkania 16 lutego 2008

Email Drukuj PDF

Warszawa, 18 luty 2008 r.


L.Dz. 81/IV/2008

Nr klas. 40/01/IV/2008
Właściciele i Kierownicy
Zakładów Leczniczych dla Zwierząt

na terenie Miasta Stołecznego Warszawy

WszyscyW dniu 16 lutego 2008 r. odbyły się spotkania przedstawicieli zakładów leczniczych dla zwierząt z poszczególnych dzielnic Warszawy z reprezentującymi Radę Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Prezesem dr Tadeuszem Jakubowskim, Sekretarzem dr Krzysztofem Anuszem i specjalistą ds. obsługi zakładów leczniczych dla zwierząt dr Michałem Traczem. Dyskutowano na temat podjęcia współpracy dotyczącej elektronicznego znakowania psów w tym utworzenia w dzielnicach konsorcjów zakładów leczniczych dla zwierząt, w celu wspólnego występowania w przetargach.

Zebrani zdecydowanie opowiedzieli się za podjęciem współpracy zakładów leczniczych dla zwierząt, która mogła by być w przyszłości kontynuowana w zakresie innych projektów dotyczących rynku usług weterynaryjnego Warszawy oraz wspólnego działania na innych płaszczyznach całego warszawskiego środowiska lekarzy weterynarii.
Na zakończenie Prezes Rady WIL-W podziękował licznie przybyłym przedstawicielom zakładów leczniczych dla zwierząt za aktywny udział w spotkaniach i wzajemną życzliwość obecnych co dobrze rokuje na przyszłość.


PREZES
Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
Dr n. wet. Tadeusz Jakubowski

Poprawiony: wtorek, 22 września 2009 22:38
 

Umowa konsorcjum - dotyczy znakowania zwierząt

Email Drukuj PDF

W załączeniu przesyłamy wzór umowy konsorcjum oraz pełnomocnictwa

Poprawiony: wtorek, 22 września 2009 22:38
 

Postępowanie z odpadami

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 1
SłabyŚwietny 

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Biuro Ochrony Środowiska


Pan Tadeusz Jakubowski
Prezes Warszawskiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa


Biuro Ochrony Środowiska pragnie poinformować Pana, że zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 póz, 628 z późn. zm.) lecznice, przychodnie, gabinety weterynaryjne itp. zlokalizowane m. in. na ternie m.st. Warszawy powinny posiadać uregulowany stan formalno - prawny dotyczący gospodarki odpadami wytwarzanymi podczas prowadzonej działalności. W związku z powyższym, zawracam się. do Pana z prośbą o przekazanie poniższej informacji wszystkim podległym placówkom.

W świetle przepisów ww. ustawy wytwórca odpadów jest obowiązany:

 

A.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o odpadach - do uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości powyżej 0,1 Mg rocznie,
1. Wniosek o wydanie ww. decyzji powinien zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy o odpadach zawierać:

 • • Wyszczególnienie rodzajów odpadów niebezpiecznych przewidzianych do wytwarzania, a w przypadku gdy określenie rodzaju odpadów nie jest wystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie mogą powodować odpady niebezpieczne, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów,
  • Określenie ilości odpadów niebezpiecznych poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku (w jednostkach wagowych),
  • Informacje wskazujące na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów niebezpiecznych, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
  • Wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów.


Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o odpadach, we wniosku o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwórca odpadów określa czas prowadzenia działalności związanej z wytwarzaniem odpadów. Do wniosku należy dołączyć, zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy o odpadach -dokument potwierdzający tytuł prawny do miejsca magazynowania odpadów [zgodnie z art. 3 pkt 40 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, póz. 627 z póżn. zm.) przez tytuł prawny rozumie są prawo własności, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, ograniczone prawo rzeczowe albo stosunek zobowiązaniowy].


Zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy o odpadach, do wniosku należy dołączyć kopię pozwolenia na użytkowanie obiektu albo kopię zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006r. Nr 156, póz. 1118 z późn. zm.) jeżyli były wymagane.

 

B.

Zgodnie z 17 ust 1 pkt 2 ww. ustawy o odpadach - do przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, jeżeli wytwarza odpady niebezpiecznych w ilości do 0,1 Mg rocznie albo powyżej 5 Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne.
1. Informacja złożona w 4 - ech egzemplarzach zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy o odpadach powinna zawierać:

 • • Wyszczególnienie rodzajów odpadów niebezpiecznych przewidzianych do wytwarzania, a w przypadku gdy określenie rodzaju odpadów nie jest wystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie mogą powodować odpady niebezpieczne, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego skiadu chemicznego i właściwości odpadów,
  • Określenie ilości odpadów niebezpiecznych poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku (w jednostkach wagowych),
  • Informacje wskazujące na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów niebezpiecznych, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
  • Wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów

2. Do wniosku należy dołączyć, zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy o odpadach -dokument potwierdzający tytuł prawny do miejsca magazynowania odpadów [zgodnie z art. 3 pkt 40 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, póz. 627 z późn. zm.) przez tytuł prawny rozumie się prawo własności, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, ograniczone prawo rzeczowe albo stosunek zobowiązaniowy].

 

C.

Zgodnie z art. 17 ust. 2 ww. ustawy o odpadach - do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwarza powyżej 1 Mg rocznie odpadów niebezpiecznych lub powyżej 5 tyś. Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne. W pozwoleniu zgodnie z art. 17 ust 3, uwzględnia sią wszystkie odpady wytwarzane przez danego wytwórcą w danym miejscu. Instalacja - zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy Prawo ochrony środowiska to stacjonarne urządzenie techniczne, zespól stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do którego tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu, budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami.
1. Wniosek o wydanie pozwolenia zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o odpadach powinien zawierać:

 • • Wyszczególnienie rodzajów odpadów uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości,
  • Określenie ilości odpadów niebezpiecznych poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku (w jednostkach wagowych),
  • Informacje wskazujące na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów niebezpiecznych, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
  • Wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów.


2. Dodatkowo wniosek o wydanie pozwolenia powinien zwierać informacje wymagane art. 184 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska:


 • • oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
  • adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
  • informacje o tytule prawnym do instalacji,
  • informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji,
  • ocenę stanu technicznego instalacji,
  • informacje o rodzaju prowadzonej działalności,
  • opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji,
 • blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska,
  • informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację,
  • wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia,
  • proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji,
  • deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane, w okresie na który ma być wydane pozwolenie,
  • deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu jej eksploatacji,
  • deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku podmiotu podejmującego realizację nowej instalacji,
  • czas na jaki ma być wydane pozwolenie.


3. Do wniosku należy dołączyć zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy o odpadach -dokument potwierdzający tytuł prawny do miejsca magazynowania odpadów [zgodnie z art. 3 pkt 40 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, póz. 627 z późn. zm.) przez tytuł prawny rozumie się prawo własności, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, ograniczone prawo rzeczowe albo stosunek zobowiązaniowy].

 

D.

W przypadku, gdy wytwarzane odpady magazynowane są w miejscu innym niż miejsce wytwarzania dodatkowo należy wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o odpadach.
1. Wniosek o wydanie zezwolenia, zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy o odpadach powinien zawierać:


 • • Wyszczególnienie rodzajów odpadów niebezpiecznych przewidzianych do zbierania, w przypadku gdy określenie rodzaju odpadów nie jest wystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie mogą powodować odpady niebezpieczne, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów,
  • W przypadku zbierania odpadów wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów, a także sposobu dalszego zagospodarowania odpadów,
  • Przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów,
  • Przewidywany okres wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów.


2. Do wniosku należy dołączyć zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy o odpadach -dokument potwierdzający tytuł prawny do miejsca magazynowania odpadów
[zgodnie z art. 3 pkt 40 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, póz. 627 z późn. zm.) przez tytuł prawny rozumie się prawo własności, użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, ograniczone prawo rzeczowe albo stosunek zobowiązaniowy].
3. Zgodnie z art. 28 ust. 10 ustawy o odpadach do wniosku należy dołączyć kopię pozwolenia na użytkowanie obiektu albo kopię zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części w rozumieniu uslawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr 156, póz. 1118 z póżn. zm.) jeżyli były wymagane.

 

UWAGA

W każdym przypadku rodzaje odpadów wytwarzanych w przychodni, gabinecie weterynaryjnym itp. należy sklasyfikować zgodnie z katalogiem odpadów opublikowanym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, póz. 1206). Odpady oznaczone w katalogu gwiazdką sat to odpady niebezpieczne. Odpady pochodzenia weterynaryjnego należy klasyfikować w podgrupie 18 02 - odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej, przypisując odpadom odpowiednio kody 6 - cio cyfrowe. Pozostałe odpady, należy klasyfikować w pozostałych podgrupach np. zużyte świetlówki i monitory komputerowe - kod 16 02 13, zużyty wywoływacz 09 01 01, zużyty utrwalacz - kod 09 01 04, opakowania z papieru i tektury 15 01 01, opakowania z tworzyw sztucznych -kod 1501 02 itp.
Do każdego z ww. podań należy dołączyć dokument potwierdzający że wnioskodawca uprawniony jest do występowania w obrocie prawnym.
Jednocześnie zwracam się z prośbą o przekazywanie do tut. Biura informacji o nieprawidłowościach gospodarowania odpadami, które zostaną stwierdzone w wyniku przeprowadzanych przez Pana kontroli placówek weterynaryjnych.

Poprawiony: niedziela, 27 września 2009 21:54
 

Opodatkowanie budynków zajmowanych przez Zakłady lecznicze dla zwierząt

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 7
SłabyŚwietny 

Od budynków i ich części zajmowanych przez lecznicę dla zwierząt trzeba płacić najwyższą stawkę podatku od nieruchomości przewidzianą dla działalności gospodarczej”.


Naczelny Sąd Administracyjny nie zgodził się ze stanowiskiem skarżącej spółki świadczącej usługi weterynaryjne. Zdaniem spółki winna ona płacić podatek od nieruchomości jak od budynków i ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych. Stanowiska tego nie podzielił jednak Naczelny Sąd Administracyjny, który stwierdził, że usług weterynaryjnych nie można uznać za świadczenia medyczne.


W związku z powyższym budynki lub ich części zajęte na lecznicę dla zwierząt są opodatkowane stawką podstawową dla nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą (II FSK 1137/2006).

Źródło: Gazeta Prawna Nr 209 z dnia 26-28 października 2007 r.

Poprawiony: wtorek, 22 września 2009 22:38
 

Higiena pasz Rozp. (WE) 183/2005

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 5
SłabyŚwietny 

Pismo w sprawie ROZPORZĄDZENIA (WE) Nr 183/2005 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz.


Strona 1 - w formacie jpg
Strona 2 - w formacie jpg

Poprawiony: niedziela, 27 września 2009 13:57
 

Odstąpię Gabinet Weterynaryjny Warszawa-Ursynów

Email Drukuj PDF

Kolezanki i Koledzy Lekarze Weterynarii,

Odstąpię w pelni wyposazony Gabinet Weterynaryjny z zapleczem mieszkalnym na terenie Warszawa-Ursynow ul. Surowieckiego 12B. Lokal wynajety od SBM Ursynow. Zainteresowanych prosze o kontakt telefoniczny

tel.: +48 606 46 34 84

lub zlozenie wizyty w gabinecie. Wiecej informacji na stronie http://www.wet.ugo.pl.

Pozdrawiam
Arkadiusz Orzechowski
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Zjazd Sprawozdawczy 10 maja 2007

Email Drukuj PDF

Poniżej zamieszczamy następujące uchwały

 

 • Uchwała Nr 1

 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej - w formacie jpg

  Uchwała Nr 2

 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności organów Okręgowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej - w formacie jpg

  Uchwała Nr 3

 • w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarsko-Weterynaryjnej- w formacie jpg

  Uchwała Nr 5

 • w sprawie ustalenia wysokości składki z tytułu przynależności do Izby Lekarsko-Weterynaryjnej- w formacie jpg  Zdjęcia ze zjazdu - w formacie PDF
Poprawiony: niedziela, 27 września 2009 15:20
 

Uchwała w sprawie ustalenia wzoru pieczątki lekarza weterynarii

Email Drukuj PDF

Zmiana: Uchwałą nr 68/2007/IV 12 marca 2007

 

UCHWAŁA Nr 24/97/II Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 29 listopada 1997 r.

w sprawie ustalenia wzoru pieczątki lekarza weterynarii


Na podstawie art.10 pkt l ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 1991 r. Nr 8 poz.27; zm. z 1995r. Nr 120, poz. 576) uchwala się, co następuje: § l 1. Ustala się jednolity wzór pieczątki lekarza weterynarii, który obowiązani są stosować wszyscy członkowie samorządu lekarsko-weterynaryjnego. 2. Dokumenty (świadectwa zdrowia, opinie, zaświadczenia, ekspertyzy, recepty itp) wystawiane przez wykonującego zawód lekarza weterynarii powinny być podpisane i zaopatrzone pieczątką sporządzoną według wzoru określonego uchwałą. § 2 Pieczątka, o której mowa w § l, ma mieć kształt prostokąta o wymiarach nie przekraczających: wysokości 25mm i szerokości 60mm oraz zawierać:

 

A. Pisane poziomo

 1. Imię i nazwisko, przed którym mogą być zamieszczone posiadane stopnie i tytuły naukowe (np.: dr, prof. dr hab, mgr) - pisane drukiem pochyłym (kursywą),
 2. LEKARZ WETERYNARI - pisane dużymi literami, bez skrótów,
 3. Tytuł specjalisty, nadany przez Komisję ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii - pisana kursywą,
 4. Adresy: miejscowość, ulica, numer domu, numer lokalu oraz telefon/fax, miejsca wykonywania zawodu przez lekarza lub miejsca jego pobytu, bądź też oba te adresy i telefony, według swobodnego wyboru lekarza, przeznaczone dla korespondencji i kontaktu (tel/fax) z lekarzem weterynarii. 

B. Pisane pionowo

 1. Numer prawa wykonywania zawodu - w prostokątnej ramce, z prawej strony, pionowo, drukiem pogrubionym. Cyfry powinny być ustawione prostopadle do pozostałej treści pieczątki, a ich wielkość i rozmieszczenie powinny zapewniać dobrą czytelność numeru prawa wykonywania zawodu, po odciśnięciu pieczątki na dokumencie.


§ 3 Zachowują swoją ważność pieczątki lekarza weterynarii wykonane według dotychczas obowiązującego wzoru. § 4 Traci moc uchwała Nr 34/93/I Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 13 listopada 1993r. w sprawie ustalenia wzoru pieczątki lekarza weterynarii. § 5 Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


SEKRETARZ KRL-W

Zbigniew Jarocki 


PREZES KRL-W

Andrzej Komorowski

Poprawiony: niedziela, 27 września 2009 16:40
 

ZATRUDNIE STAŻYSTÓW

Email Drukuj PDF

BIELAŃSKA PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA W WARSZAWIE ZATRUDNI LEKARZY WETERYNARII NA STAŻ.

tel.: +48 22835 38 98

Poprawiony: środa, 21 października 2009 07:45
 

I Konferencja Naukowa „DAWNA MEDYCYNA I WETERYNARIA” - KOMUNIKAT I

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 6
SłabyŚwietny 

KOMUNIKAT II Konferencja Naukowa
„DAWNA MEDYCYNA
I WETERYNARIA”


27-28 września 2007 r. Chełmno


W imieniu Komitetu Organizacyjnego zapraszamy do uroczego Chełmna nad Wisłą na I Konferencję Naukową „Dawna medycyna i weterynaria”, która odbędzie się w dniach 27-28 09 2007 roku.

Tematem konferencji będzie szeroko pojęta historia medycyny i weterynarii wraz z dziedzinami pokrewnymi i związanymi pośrednio (ochrona środowiska, kultura, religia itp.). Konferencja ma na celu przybliżenie dziejów, przenikających się od zaczątków swojego istnienia, medycyny i weterynarii. Wybór miejsca konferencji podyktowany został walorami historycznymi miasta Chełmna jak też osobą Profesora Ludwika Rydygiera, który właśnie w tym mieście wykonał po raz pierwszy nowatorską operację resekcji części żołądka. Sesje naukowe odbywać się będą w historycznych pomieszczeniach chełmińskiego ratusza. Spotkanie w tym malowniczym mieście nad Wisłą pozwoli dodatkowo na zapoznanie się z materialnymi pamiątkami naszej kultury, jak również na spędzenie miłych chwil z dala od codziennego zgiełku wielkich ośrodków miejskich i naukowych.
Zapewniając przychylność władz miasta i regionu serdecznie zapraszamy do Chełmna – miasta zabytków i zakochanych.
Komitet Organizacyjny planuje wydanie, przed rozpoczęciem konferencji, nadesłanych przez uczestników prac w formie monografii (z numerem ISBN). Publikacja będzie wysoko punktowana zgodnie z kryteriami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - zostanie wręczona uczestnikom podczas trwania Konferencji.
Zachęcamy uczestników do osobistego prezentowania swoich prac podczas sesji konferencyjnych oraz do wymiany poglądów podczas dyskusji.
Prace do monografii prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres konferencji. Układ prac: tytuł (duże litery), autorzy (nazwisko i pierwsza litera imienia), miejsca pracy (afiliacja), e-mail pierwszego autora, streszczenie (maksymalnie 250 znaków), treść pracy, piśmiennictwo.
Wymogi techniczne: maksymalnie 8 stron formatu A4, czcionka „Times New Roman” nr 12, odstęp 1,5 wiersza, marginesy 2,5 cm.

Ważne daty i informacje:


Do 30 kwietnia 2007 r.
- nadesłanie zgłoszeń uczestnictwa w konferencji
- dokonanie opłaty za uczestnictwo w konferencji
300 PLN


Do 30 maja 2007 r.
– nadesłanie prac w pełnej wersji


Do 30 czerwca 2007 r.
- dokonanie opłaty w terminie ostatecznym 350 PLN


Opłata zjazdowa obejmuje koszt uczestnictwa w konferencji, materiały zjazdowe, wyżywienie wraz z uroczystą kolacją, zwiedzanie miasta z profesjonalnym przewodnikiem. Opłata ta zawiera również koszt wydania monografii.


Adresy i numery telefonów kontaktowych:
Muzeum Ziemi Chełmińskiej, 86-200 Chełmno, RatuszSekretarz:

mgr Anna Soborska-Zielińska tel. nr – 056 686 16 41Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
dr Mariusz Z. Felsmann tel. kom. nr – 509 576 175


E-mail - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Wpłat należy dokonywać na konto:
Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły w Grucznie
Nr konta – 61132011172032272820000005
Koniecznie z dopiskiem „Dawna medycyna i weterynaria”


Zakwaterowanie - trzy małe hotele zlokalizowanych niedaleko miejsca obrad. Prosimy o indywidualną rezerwacje miejsc noclegowych.
W cenę doby hotelowej wliczone jest śniadanie.


Hotel „Karczma Chełmińska” *** najbliżej miejsca obrad
- tel. 056 686 4334, 86-200 Chełmno, ul. 22 stycznia 1b, www.karczmachelminska.pl
Pokoje 1, 2 i 4 osobowe.
Aktualna cena pokoju 2 osobowego – 190 PLN
Hotel „Centralny” ** odległy od miejsca obrad ok. 1 km
– tel. 056 686 0212 86-200 Chełmno, Dworcowa 23, www.hotelcentralny.pl
Pokoje 1, 2 i 4 osobowe.
Aktualna cena pokoju 2 osobowego – 120 PLN
Hotelik „Diada” odległy od miejsca obrad ok. 0,5 km
– tel. 056 676 20 30 86-200 Chełmno, ul. Podmurna 3, www.hotelik.info
Pokoje 1 i 2 osobowe.
Aktualna cena pokoju 2 osobowego – 120 PLN
Rezerwacji prosimy dokonywać podając informację o naszej Konferencji „Dawna Medycyna i Weterynaria”
I Konferencja Naukowa
„DAWNA MEDYCYNA I WETERYNARIA”
27-28 września 2007 r. Chełmno
Komitet Honorowy
Przewodniczący
Prorektor d/s Collegium Medicum Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dr hab. Małgorzata Tafil-Klawe prof. UMK
Starosta Powiatu Chełmińskiego
Zdzisław Gamański
Burmistrz Miasta Chełmna
Mariusz Kędzierski
Komitet Naukowy
Przewodniczący
Prof. dr hab. Józef Szarek, prof. zw. - UWM w Olsztynie Kierownik Zespołu Weterynarii Sądowej i Administracji Weterynaryjnej
Prof. dr hab. Bożena Urbanek - ŚAM w Katowicach Kierownik Katedry i Zakładu Historii Medycyny i Farmacji
Prof. dr hab. Wojciech Cybulski - Zarząd Główny PTNW Kierownik Sekcji Historii Medycyny Weterynaryjnej
Prof. dr hab. med. Roman Meissner - AM w Poznaniu Kierownik Zakładu Historii Nauk Medycznych
Prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński – SGGW w Warszawie Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Komitet Organizacyjny
Przewodniczący
Dr n. wet. Mariusz Z. Felsmann - UMK w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy
Z-ca Przewodniczącego
Dr n. hum. Walentyna K. Korpalska - UMK w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy
Członkowie
Mgr Ewa Gerka - Muzeum Ziemi Chełmińskiej w Chełmnie
Dr n. med. Mirosława Felsmann - UMK w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy
Dr n. wet. Małgorzata Sobczak-Filipiak - SGGW w Warszawie Wydz. Medycyny Weterynaryjnej
Sekretarz
Mgr Anna Soborska-Zielińska - Muzeum Ziemi Chełmińskiej w Chełmnie
Współorganizatorzy
Zakład Historii Medycyny i Pielęgniarstwa Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu


Zespół Weterynarii Sądowej i Administracji Weterynaryjnej Katedry Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego Wydz. Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie


Muzeum Ziemi Chełmińskiej w Chełmnie


Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły w Grucznie
Karta uczestnictwa
I Konferencja Naukowa
„DAWNA MEDYCYNA I WETERYNARIA”
27-28 września 2007 r. Chełmno
Instytucja ………………………………………………………………


………………………………………………………………


Adres ………………………………………………………………


………………………………………………………………


Imię i nazwisko ……………………………………………………


Tytuł naukowy …………………………………………………….


Nr telefonu …………………………………………………………


Email ………………………………………………………………


Tytuły zgłaszanych prac oraz nazwiska autorów
………………………………………………………………


…………………………………………………………………


Informacje dodatkowe, sugestie, uwagi


…………………………………………………………………


…………………………………………………………………


…………………………………………………………………


…………………………………………………………………


…………………………………………………………………


…………………………………………………………………


* kartę w formacie „Word” przesyłamy drogą elektroniczną po zgłoszeniu takiej potrzeby. (E-mail Konferencji)

 

Ogłoszenie o konferencji naukowej PTNW

Email Drukuj PDF
Ocena użytkowników: / 3
SłabyŚwietny 

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych
oraz
Katedra Nauk Fizjologicznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW
zaprasza na Konferencję „Okrągłego Stołu”

pt.: SUBSTANCJE BIOAKTYWNE W ZAPOBIEGANIUROZWOJU CHORÓB NOWOTWOROWYCH

która się odbędzie w dniu14 grudnia 2006 r.
na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW,
budynek nr 24 im. Prof. Bareja ul. Nowoursynowska 159
(dojazd metrem lub autobusami: 143, 193, 401)


9.10-10.00 Saverio Bettuzzi (Department of Experimental Medicine, University of Parma, Italy)
„Clinical relevance of the inhibitory effect of Green Tea Catechins (GTCs) on prostate cancer progression in combination with molecular profiling of catechin-resistant tumors: an integrated view”

10.00-10.50 Moncef Zouali (University of Paris, INSERM, France)
„The evolving pathogenesis of autoimmune diseases”

11.10-11.35 Jacek Wilczak (SGGW, Warszawa)
„The flavonoids structure affects their bioavailability and antioxidant effects”

11.35-12.00 Beata Pająk (SGGW, Warszawa)
„Antiapoptotic proteins as targets for bioactive compounds”

12.00-12.25 Arkadiusz Orzechowski (SGGW, Warszawa)
„ Possible implications of redox-sensitive tumor cell transformation; lessons from cell culture studies”

Przewodniczący Oddziału,
dr hab. Arkadiusz Orzechowski

 

Dokumentacja leczenia zwierząt i obrotu detalicznego produktami leczniczymi

Email Drukuj PDF

Uprzejmie przypominamy o obowiązku prowadzenia dokumentacji leczenia zwierząt oraz dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi dla zwierząt. Obowiązki te nałożone są ustawą o zakładach leczniczych dla zwierząt, ustawą o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz ustawą prawo farmaceutyczne.
Odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie dokumentacji spoczywa na kierowniku zakładu, niedopełnienie tego obowiązku jest podstawą do pociągnięcia lekarza weterynarii do odpowiedzialności zawodowej.
Dokumentacja prowadzona w formie elektronicznej musi być potwierdzona jednoczesnymi wydrukami.
Dokumentacja musi być przechowywana przez okres 3 lat.

Wyciąg z przepisów - w formacie PDF

Poprawiony: niedziela, 27 września 2009 14:00
 

Rządowy projekt ustawy o paszach - wystąpienia

Email Drukuj PDF

Przedstawiamy stenogramy dwóch wystąpień Posła Marka Strzalińskiego oraz wystąpienia Posła Andrzeja Fedorowicza
podczas z dnia 21.06.2006 w sprawie Sprawozdania Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o paszach (druki nr 496 i 631).


5 kadencja, 20 posiedzenie, 1 dzień (21 06 2006) 

5 punkt porządku dziennego:
Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o paszach (druki nr 496 i 631).

Poseł Marek Strzaliński:
Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Poselskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej do ustawy o paszach.
Ustawa, nad którą prace parlamentarne dobiegają końca, jest nieodzowna. Zabezpiecza ona właściwą realizację prawa europejskiego dotyczącego wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz i pasz leczniczych. Prawo Unii Europejskiej reguluje te zagadnienia bardzo szczegółowo. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego stosowane we wszystkich państwach bezpośrednio głęboko zmieniły podejście do pasz.
Wyzwaniem nadrzędnym jest zagwarantowanie pełnego bezpieczeństwa zdrowotnego produkowanej żywności. Od producentów artykułów spożywczych oraz organów urzędowego nadzoru oczekujemy pewności, że żaden ze składników naszej diety nie zawiera czynników chorobotwórczych, toksycznych czy innych składników niedozwolonych. Wymaga to objęcia nadzorem nie tylko produktów żywnościowych finalnych, ale również całego łańcucha produkcyjnego, zaczynając od produkcji polowej. Chcemy mieć pewność, że żywność, która trafia na nasze stoły, jest bezpieczna.
Globalizacja, coraz swobodniejsze przemieszczanie się ludzi i towarów rodzą kolejne wyzwania. Pojawiają się nowe jednostki chorobowe, jak choćby BSE. Nie maleje zagrożenie chorobami klasycznymi oraz możliwość wprowadzenia do obrotu substancji szkodliwych bądź toksycznych. Wydłuża się lista składników niepożądanych. Zmienia się również podejście do wymagań stawianych producentom żywności. Według obecnie obowiązujących standardów dbałość o zdrową żywność zaczyna się już na etapie przestrzegania wszelkich reguł w produkcji roślinnej.
Zdrowy produkt żywnościowy może być przygotowany wyłącznie pod właściwie zorganizowanym i dobrze pełnionym nadzorem kompetentnych służb. Musi on obejmować cały ciąg działalności produkcyjnej, mający swój początek właśnie w produkcji polowej. Dotychczas nie mieliśmy w Polsce systemu nadzoru nad produkcją pasz zorganizowanego tak kompleksowo i obejmującego tak szeroki zakres. Rejestracja i zatwierdzanie zakładów wytwarzających środki żywienia zwierząt, prowadzenie rejestrów zatwierdzonych zakładów oraz ewidencji gospodarstw rolnych, także ich kontrola - to nowe zadanie inspekcji weterynaryjnej. Nadzór obejmuje również zagadnienia dotyczące organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Zabronione jest używanie w żywieniu substancji o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i betaantagonistycznym oraz innych z tzw. listy substancji zabronionych. Ustawa określa zasady wprowadzenia do obrotu materiałów paszowych i mieszanek paszowych. Szczegółowo określa zasady ich pakowania oraz oznakowania.
Celem ustawy jest wdrożenie postanowień dyrektywy do polskiego porządku prawnego, głównie o charakterze kompetencyjnym.
Klub Poselski Sojuszu Lewicy Demokratycznej uważa, że ustawa o paszach, nad którą dzisiaj debatujemy, właściwie reguluje wdrożenie prawa europejskiego. Zadania związane ze zorganizowaniem i zabezpieczeniem właściwego nadzoru nad przestrzeganiem bezpieczeństwa zdrowotnego pasz są również uregulowane właściwie. SLD będzie głosowało za przyjęciem tej ustawy.
Nasz zdecydowany sprzeciw budzi jednak sposób, w jaki rząd zamierza wprowadzić tę ustawę w życie. W uzasadnieniu do ustawy rząd przyznaje, że nakłada ona na inspekcję weterynaryjną nowe obowiązki: rozszerza zadania kontrolne, obliguje do rejestracji przedsiębiorstw i producentów oraz prowadzących obrót paszami. Rząd dostrzega potrzebę zatrudnienia 304 inspektorów weterynaryjnych do spraw środków żywienia zwierząt - tyle jest bowiem w Polsce powiatowych inspektoratów weterynarii. Weterynaria została zobowiązana tą ustawą do realizacji zadań w pełnym zakresie i już od wejścia jej w życie. Nie otrzymała jednak ani jednego z tych 304 etatów ani również niezbędnych środków finansowych. Rada Ministrów przyjęła, że zwiększenie zatrudnienia będzie uwzględnione przy tworzeniu Państwowej Inspekcji Kontroli Żywności. Jednakże ministerstwo rolnictwa zakłada, że analizy i prace koncepcyjne związane z przygotowaniem nowej inspekcji muszą trwać przynajmniej dwa lata. Nie wiadomo zresztą, jaki przyniosą efekt. Jeśli będą prowadzone rzetelnie, to bardzo prawdopodobne, iż potwierdzą, że już obecnie zatrudnienie w inspekcji weterynaryjnej jest niedostateczne w stosunku do nałożonych zadań.
I tak państwo polskie przyjmuje określone zobowiązania, tworzy system prawny, instytucjonalny, a potem chowa głowę w piasek, udając, że rzeczywistość da się oszukać żonglerką słowną. To błędne i szkodliwe podejście. Nasze zobowiązania musimy wykonywać dobrze, w najlepiej pojętym interesie narodowym. Musimy być wiarygodnym i rzetelnym członkiem Unii Europejskiej - bo tylko w ten sposób możemy zagwarantować nasz rozwój i poprawić poziom życia. Dlatego wraz z wejściem w życie ustawy inspekcja weterynaryjna musi otrzymać stosowną ilość dodatkowych etatów oraz środków finansowych niezbędnych do realizacji zadań przypisanych ustawom. Dziękuję bardzo.

 

5 kadencja, 20 posiedzenie, 1 dzień (21 06 2006)

5 punkt porządku dziennego: 
Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o paszach (druki nr 496 i 631).

Poseł Marek Strzaliński:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Chciałbym prosić pana ministra o ustosunkowanie się do kwestii, którą podnosiłem już w wystąpieniu klubowym. Przypomnę, iż ustawa nakłada na organy nadzoru państwowego szereg konkretnych zobowiązań. Jest to konieczność wyjazdów służbowych, postawienia do dyspozycji określonej liczby środków transportu, zakupienia paliwa, stworzenia nowych stanowisk pracy, wyposażenia w sprzęt biurowy, koszty laboratoryjne. Te koszty zostały precyzyjnie wyliczone przez głównego lekarza weterynarii na kwotę 19 200 tys. zł w skali rocznej, oprócz tego - 304 etaty jako minimum pomocy. Ani dodatkowych pieniędzy, ani etatów nie ma. Wobec tego, panie ministrze, proszę powiedzieć, jak będzie możliwa realizacja w praktyce tej ustawy, skoro wiemy, że weterynaria już dzisiaj ma szalone kłopoty, by z tych środków zrealizować cały zakres zadań nałożonych na Państwową Inspekcję Weterynaryjną. Dziękuję bardzo.


5 kadencja, 20 posiedzenie, 1 dzień (21 06 2006) 

5 punkt porządku dziennego:
Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o paszach (druki nr 496 i 631).

Poseł Andrzej Fedorowicz:
Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! W imieniu Klubu Parlamentarnego Liga Polskich Rodzin mam zaszczyt przedstawić uwagi do sprawozdania komisji rolnictwa do ustawy o paszach.
W trakcie prac nad projektem tej ustawy wiele pól było wspólnych, gdzie podkomisja, powołana specjalnie w tym celu, dopracowywała złożony przez rząd projekt i w drodze uzgodnień - nie mówię konsensusu - wypracowany został projekt ustawy, który dzisiaj nie budzi specjalnie kontrowersji, mówilio tym moi przedmówcy z wszystkich klubów.
Celem tej ustawy - oprócz, oczywiście, zastąpienia tą ustawą poprzedniej, jej poprzedniczki, zmieniony jest również tytuł - jest w zasadzie wprowadzenie do ustawodawstwa polskiego przepisów Unii Europejskiej, które są zawarte zarówno w dyrektywach, jak i przepisach nazywanych chociażby rozporządzeniami.
Otóż żeby być na rynku unijnym, o czym tyle razy już chociażby w imieniu klubu mówiłem, musimy nasze przepisy tak dostosować, abyśmy się na tym rynku mogli swobodnie poruszać, a przynajmniej nie utrudniać naszym producentom - w tym również producentom pasz - oddziaływania na rynki Unii Europejskiej. Wszak to jest podobno wspólny rynek. Ta ustawa reguluje między innymi zasady wytwarzania i stosowania pasz, w tym również pasz leczniczych, o czym tak wiele tutaj mówiono i wiele kontrowersji budził zapis art. 17. Myślę, że niestosowne byłoby, gdybyśmy się na tym etapie, mimo tak dobrej współpracy w podkomisji i komisji, zaczęli różnić.
Otóż wprowadzenie zmiany, którą sygnalizują niektórzy posłowie, w art. 17, aby zmienić dobry zapis, wypracowany zapis, że procesem produkcji pasz leczniczych nieprzeznaczonych do obrotu może również kierować osoba, która - i tu komisja precyzyjnie wypracowała i nie chciałbym, nie życzyłbym sobie, żeby zostało to zburzone - posiada co najmniej średnie wykształcenie rolnicze, weterynaryjne lub jest po kierunku ˝technologia żywności˝. Otóż oznacza to, że ta pasza nie będzie przygotowywana przez osobę, która posiada wykształcenie rolnicze, ale niekoniecznie związane z produkcją zwierzęcą. Najlepszy nasiennik niekoniecznie musi znać technologię przygotowywania pasz leczniczych i wydaje mi się, że byłoby to zbytnie zliberalizowanie. Oddanie spod kontroli służb weterynaryjnych i fachowców mieszania pasz tak ważnych, leczniczych, może spowodować to, o czym tu przed chwilą przedmówcy mówili. Wszak część pasz, która zawiera środki hormonalne, musi być ograniczana z tego powodu, że później swobodnie te produkty, te wszystkie składniki odkładają się w organizmie zwierzęcia, a więc są przenoszone również do organizmu człowieka. Ten zapis jest na tyle precyzyjny, że daje drugą możliwość - że będzie to osoba, która ma to doświadczenie trzyletnie lub złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin. Co to oznacza? Oznacza, że ktoś jednak kontroluje ten proces i jeżeli chce zdobyć uprawnienia, to musi złożyć egzamin. Po to wprowadzono przepis i zapis w dyrektywach Unii Europejskiej - o tym pisze w uzasadnieniu wnioskodawca - że przecież lekarz weterynarii, główny lekarz weterynarii musi opracować plan operacyjny na wypadek wystąpienia zagrożeń, bo takie zagrożenia niewątpliwie występują. Jak główny lekarz będzie mógł opracować taki plan działania, jeśli nie będzie miał pewności, kto przygotował tę paszę? On musi mieć pewność, że przygotowały to osoby, które mają nabyte uprawnienia bądź zdany egzamin. Myślę, że gdybyśmy tak dłużej pochylili się nad uzasadnieniem, wszystko to można byłoby wyłowić, jest to opisane.
Prawdą jest to, o czym mówił pan poseł Strzaliński, że nakłada się, trochę wzorem poprzednich koalicji, zadania na różne służby, tak onegdaj na samorządy nakładano, nie dając środków finansowych. Dzisiaj w samorządach jest tak, że samorządy nie mają funduszów na zadania zlecone. Nie daj Boże, żeby powtórzyła się ta sytuacja w inspekcji weterynaryjnej. Z tego miejsca chciałbym zaoponować, nie mówię nawet: zaprotestować, przeciwko pomysłom - nie wiem, czy również obecnego ministra - resortu rolnictwa, aby wszystkie inspekcje połączyć w jedną inspekcję ochrony żywności, czy jakkolwiek ona by się tam nazywała. Tego sobie nie wyobrażam. Otóż jeżeli nie będzie suwerennej, niezależnej od innych inspekcji służby weterynaryjnej, to te wszystkie zabezpieczenia, które dzisiaj mamy i na granicach państwa, i w przepisach, i w kontroli, której dzisiaj dokonuje inspekcja, krótko mówiąc, przestaną działać. To jakby puścić gąbkę, która jest ściśnięta, ona napije się tej wody, którą będzie miała po drodze, nieważne skąd będzie pochodziła. Te skutki mogą być nieobliczalne i z tego też powodu wydaje mi się, że należy podjąć dyskusję w ministerstwie, panie ministrze, aby to rozważyć. Już mówiłem i powtórzę jeszcze raz: proszę zmienić optykę patrzenia i myślenia. Trzeba zastanowić się nad tym, które inspekcje są niezbędne, a nie twierdzić, że wszystkie są zbędne. Bo ja, na przykład, publicznie powiadam, IJHARS niekoniecznie musi istnieć, ale niezbędna jest Inspekcja Weterynaryjna i nie wyobrażam sobie, że komuś się urodzi pomysł likwidacji.
I sprawa poruszana przez przedmówców i trochę zabezpieczona w ustawie, czyli sprawa GMO. Otóż prawdą jest, że tak samo, jak jeśli chodzi o komputery, młodzież pracuje, a w zasadzie żyje z komputerem prawie od urodzenia, ale jeszcze nie wychowało się nam pokolenie, jeszcze nie wiemy, czy wskutek obcowania z tymi komputerami dokonuje się w organizmach jakaś zmiana, czy nie. Jeszcze nie mamy takiego pokolenia. Jeszcze nie wiemy, jaki będzie skutek oddziaływania komputera na nas. Tak samo z GMO. Nie wiemy, jaki będzie skutek spożywania produktów z roślin GMO. Ale również nie jest prawdą i wielką hipokryzją jest twierdzenie, że ustrzeżemy się GMO, to nieprawda. Z GMO wiążą się dwa rodzaje zagrożeń: te zdrowotne, o których większość mówi, ale również te, o których się nie mówi. GMO to jest głównie kod genetyczny, a kod genetyczny jest czyjąś własnością. I obawy moje bardziej budzi fakt, że właściciel kodu genetycznego może przyjść po tantiemy do rolnika na pole. O tym się nie mówi w żadnej ustawie. I trzeba o tym, panie ministrze, myśleć, jak uchronić przed niefrasobliwym zakupem jakiejś rośliny z kodem GMO, gdzie za pół roku czy za rok ktoś się upomni o zobowiązania finansowe, bo jest właścicielem tego kodu. Na temat GMO zdania są podzielone. I trzeba z dwóch stron spojrzeć na temat, bo też nie jest prawda, jak ktoś powiedział w komisji, że przecież są owady i przenoszą wraz z pyłkiem. To jest oczywista nieprawda. Tak myśleć, a przynajmniej przekazywać takich informacji nie wolno, bo jest to co najmniej śmieszne. Natomiast prawdą jest, że póki można trzeba byłoby uchronić się przed tym. Ale przecież mówił o tym poseł z Platformy, że już dzisiaj w żywieniu zwierząt w Polsce stosowane są pasze z GMO. Nie chciałbym się autorytatywnie wypowiadać, ale jeżeli soja jest stosowana, a my wprowadzamy zabezpieczenie w tej ustawie, czy my jako ustawodawca zachowujemy się odpowiedzialnie, bo tutaj zakazujemy, a jednocześnie zezwalamy na stosowanie tych pasz. Nie jestem zwolennikiem stosowania tych roślin, otwierania rynku na te rośliny, ale jestem zwolennikiem rozsądku.
Liga Polskich Rodzin poprze ten projekt ustawy i zwraca się z prośbą, aby nie psuć tego, co komisja już dobrze opracowała. Dziękuję bardzo.

Poprawiony: niedziela, 27 września 2009 19:57
 
Więcej artykułów…


Strona 10 z 11