Informujemy, że do dnia 16 kwietnia 2021 r. członkowie Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej (którzy nie są kandydatami na delegatów na Zjazd WILW) mogą zgłaszać się na adres mailowy Izby do pełnienia funkcji obserwatora prac komisji skrutacyjnych. Funkcja ta jest przy tym pełniona społecznie. Rada WILW na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2021 r. wyłoni obserwatorów prac komisji skrutacyjnych przypisanych do poszczególnych komisji. Ze względu na warunki lokalowe Biura Izby przewiduje się wyłonienie po dwóch obserwatorów dla każdej z sześciu powołanych komisji skrutacyjnych.

Warszawska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

ul. Nowoursynowska 159,
bud. 24, pok. 11,
02-776 Warszawa

Skontaktuj się z nami