Rada Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej przypomina podmiotom prowadzącym zakłady lecznicze dla zwierząt o bezwzględnym obowiązku przestrzegania wobec zatrudnianych przez nich lekarzy weterynarii przepisów o bezpieczeństwie w trakcie wykonywania czynności zawodowych i obowiązku minimalizowania zagrożeń występujących w pracy. Jest to szczególnie ważne w czasie pandemii, gdy na wielu płaszczyznach aktualizuje się obowiązek dbałości o zdrowie zatrudnionych lekarzy weterynarii, bez względu na formę tego zatrudnienia. W tym kontekście Rada Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej przypomina zwłaszcza o art. 34 Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii. Przepis ten wyraźnie stanowi, że stosunki między członkami społeczności zawodowej – w tym także między lekarzami weterynarii zatrudniającymi i zatrudnianymi – powinny opierać się na wzajemnej życzliwości, gotowości w okazywaniu koleżeńskiej pomocy i solidarności zawodowej.

Warszawska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

ul. Nowoursynowska 159,
bud. 24, pok. 11,
02-776 Warszawa

Skontaktuj się z nami