Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 12 maja 2021 roku zmarł
 

ŚP.

Dr n. wet. Andrzej Degórski

 

Nauczyciel akademicki Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Emerytowany pracownik Katedry Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej,

uznany patofizjolog, autor wielu publikacji,

zasłużony pedagog i wychowawca wielu pokoleń młodzieży akademickiej.

 

Wielokrotny Delegat Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na Zjazd

aktywnie działający na rzecz samorządu zawodowego.

 

Żegnamy powszechnie cenionego i szanowanego Kolegę.

 

Cześć Jego pamięci!

Prezes i Rada Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej,

Koleżanki i Koledzy

 

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek 24 maja 2021r. o godz. 11.00 w Kościele Św. Karola Boromeusza

po czym nastąpi odprowadzenie zwłok do grobu rodzinnego na Cmentarzu Stare Powązki

Warszawska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

ul. Nowoursynowska 159,
bud. 24, pok. 11,
02-776 Warszawa

Skontaktuj się z nami