Szanowni Państwo!

I. Zwracamy uwagę, że zgodnie z § 18 ust. 1 pkt b i pkt c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 658 i poz. 673: dalej jako: rozporządzenie) od dnia 16 kwietnia 2020 r. do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych, w tym: w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby m.in.: administracji publicznej, handlu, usług; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny; w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych. Jednocześnie zgodnie z § 18 ust. ust. 2 pkt 4 rozporządzenia obowiązku określonego w § 18 ust. 1 rozporządzenia nie stosuje się m.in. w przypadku: osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b i c rozporządzenia, z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów.

II. W nawiązaniu do wymienionych przepisów  zwracamy uwagę, że wyżej wskazany obowiązek zakrywania ust i nosa odnosi się również do zakładów leczniczych dla zwierząt. Jednocześnie obowiązku nie stosuje się do osób wykonujących czynności zawodowe w tych zakładach, z wyjątkiem wszystkich osób wykonujących bezpośrednią obsługę klientów lub interesantów.

Ponadto przypominamy, że - zgodnie z § 9 ust. 7 pkt 3 rozporządzenia - zakłady lecznicze dla zwierząt będące zakładami pracy nadal mają obowiązek zapewnienia:

a) osobom zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk,

b) odległości pomiędzy stanowiskami pracy wynoszącej co najmniej 1,5 m. III. W nawiązaniu do wymienionych przepisów  zwracamy również uwagę, że obowiązek zakrywania ust i nosa odnosi się wszystkich interesantów chcących   osobiście  załatwić sprawę w Biurze Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Jednocześnie ponownie zachęcamy do załatwiania niezbędnych spraw drogą telefoniczną lub mailową.

Warszawska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

ul. Nowoursynowska 159,
bud. 24, pok. 11,
02-776 Warszawa

Skontaktuj się z nami