Pismo Prezesa Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej lek. wet. Marka Mastalerka do Wojewody Mazowieckiego dr Konstantego Radziwiłła w związku ze skargami lekarzy weterynarii, którzy od kilku miesięcy nie otrzymują wynagrodzeń należnych im za wykonanie zleconych czynności związanych z nadzorem nad ubojem zwierząt rzeźnych, rozbiorem i przechowywaniem mięsa oraz prowadzeniem kontroli zwierząt wraz z wystawianiem wymaganych świadectw zdrowia -PDF

Warszawska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

ul. Nowoursynowska 159,
bud. 24, pok. 11,
02-776 Warszawa

Skontaktuj się z nami