Szanowni Państwo! Szanowne Koleżanki! Szanowni Koledzy!
Okręgowa Komisja Wyborcza zwraca się do wszystkich członków Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej o niezawodny udział w przeprowadzanych w trybie korespondencyjnym wyborach delegatów na okręgowy zjazd lekarzy weterynarii. Otrzymali Państwo dokumenty umożliwiające oddanie głosu, w tym kartę do głosowania.
Nieoddanie głosu w tych wyborach może niestety uniemożliwić osiągnięcie kworum rejonowego zebrania wyborczego, a tym samym uniemożliwić lub utrudnić przeprowadzenie okręgowego zjazdu lekarzy weterynarii. Od wyboru przez zjazd organów Izby zależy z kolei realizacja przypisanych tym organom zadań samorządu. Dotyczy to także tych zadań, bez których właściwie nie będzie możliwe prawidłowe wykonywanie zawodu lekarza weterynarii, czy prawidłowe funkcjonowanie zakładów leczniczych dla zwierząt (np. bez funkcjonującej okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej praktycznie niemożliwe staje się funkcjonowanie zakładów leczniczych dla zwierząt, wydawanie paszportów dla zwierząt towarzyszących, itd.). Od konkretnej aktywności każdego z nas – w postaci zagłosowania w odbywających się wyborach – zależy zatem, czy wszyscy będziemy mogli dalej i bez zakłóceń wykonywać nasz zawód. Oddanie głosu przez każdego z nas ma zatem wielkie znaczenie dla wszystkich.
Pozostaje tylko przypomnieć, że zgodnie z art. 11 ust. 2 KELW powinnością lekarza weterynarii jest aktywne uczestnictwo w działalności samorządu. Ten etyczny obowiązek aktualizuje się szczególnie, gdy – ze względu na pandemię – samorząd nasz znalazł się w trudnej sytuacji uniemożliwiającej przeprowadzenie stacjonarnie rejonowych zebrań wyborczych.
Liczymy na Państwa zrozumienie i aktywny udział w odbywających się wyborach korespondencyjnych.

W imieniu Okręgowej Komisji Wyborczej WILW
prof. dr hab. Krzysztof Anusz
/przewodniczący/

Warszawska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

ul. Nowoursynowska 159,
bud. 24, pok. 11,
02-776 Warszawa

Skontaktuj się z nami