Szanowni Państwo

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego zwracam się z prośbą o ograniczenie wizyt w Biurze Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej do niezbędnych oraz załatwianie wszelkich formalności drogą telefoniczną: 22 593 18 87 lub mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jednocześnie informuję, że do odwołania,
Biuro Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej przyjmuje interesantów wyłącznie w dniach: wtorek, środa, czwartek,
w godzinach: 10.00-14.00.

Liczę na Państwa wyrozumiałość.

Prezes Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
lek. wet. Marek Mastalerek

Od 1 lipca 2021 r. lekarze weterynarii mogą składać wnioski o przydział zakresu liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty kat. „Rp” na produkty lecznicze zawierające środek odurzający, substancję psychotropową.

Do wniosku należy załączyć aktualne zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii.

 
Wniosek o przydział zakresu liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty na leki posiadające kategorię dostępności „Rp” znajduje  się  na  stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Warszawie w zakładce:

ZAŁATWIANIE SPRAW/FORMULARZE/WETERYNARIA.

Podpisany wniosek można wysłać pocztą, kurierem, poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą  ePUAP lub złożyć osobiście w siedzibie urzędu (ul. Floriańska 10, 03-707 Warszawa).

Pismo Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii znak  WIW-ZOZ-II.913.15.55.2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie aktualnej sytuacji epizootycznej w zakresie wścieklizny u zwierząt wolnożyjących w województwie mazowieckim.

Plik w formacie PDF

Uchwała Nr 2255/VII/2021 Rady Warszawskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej z dnia 25 maja 2021 r. o zmianie uchwały Nr 2013/VII/2021 Rady WILW z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy weterynarii w trybie korespondencyjnym zmienionej uchwałą Rady WILW Nr 2079/VII/2021 z dnia 7 kwietnia 2021 r. o zmianie uchwały Nr 2013/VII/2021 Rady WILW z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy weterynarii w trybie korespondencyjnym

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 12 maja 2021 roku zmarł
 

ŚP.

Dr n. wet. Andrzej Degórski

 

Nauczyciel akademicki Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Emerytowany pracownik Katedry Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej,

uznany patofizjolog, autor wielu publikacji,

zasłużony pedagog i wychowawca wielu pokoleń młodzieży akademickiej.

 

Wielokrotny Delegat Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na Zjazd

aktywnie działający na rzecz samorządu zawodowego.

 

Żegnamy powszechnie cenionego i szanowanego Kolegę.

 

Cześć Jego pamięci!

Prezes i Rada Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej,

Koleżanki i Koledzy

 

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek 24 maja 2021r. o godz. 11.00 w Kościele Św. Karola Boromeusza

po czym nastąpi odprowadzenie zwłok do grobu rodzinnego na Cmentarzu Stare Powązki

Szanowni Państwo! Szanowne Koleżanki! Szanowni Koledzy!
Okręgowa Komisja Wyborcza zwraca się do wszystkich członków Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej o niezawodny udział w przeprowadzanych w trybie korespondencyjnym wyborach delegatów na okręgowy zjazd lekarzy weterynarii. Otrzymali Państwo dokumenty umożliwiające oddanie głosu, w tym kartę do głosowania.
Nieoddanie głosu w tych wyborach może niestety uniemożliwić osiągnięcie kworum rejonowego zebrania wyborczego, a tym samym uniemożliwić lub utrudnić przeprowadzenie okręgowego zjazdu lekarzy weterynarii. Od wyboru przez zjazd organów Izby zależy z kolei realizacja przypisanych tym organom zadań samorządu. Dotyczy to także tych zadań, bez których właściwie nie będzie możliwe prawidłowe wykonywanie zawodu lekarza weterynarii, czy prawidłowe funkcjonowanie zakładów leczniczych dla zwierząt (np. bez funkcjonującej okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej praktycznie niemożliwe staje się funkcjonowanie zakładów leczniczych dla zwierząt, wydawanie paszportów dla zwierząt towarzyszących, itd.). Od konkretnej aktywności każdego z nas – w postaci zagłosowania w odbywających się wyborach – zależy zatem, czy wszyscy będziemy mogli dalej i bez zakłóceń wykonywać nasz zawód. Oddanie głosu przez każdego z nas ma zatem wielkie znaczenie dla wszystkich.
Pozostaje tylko przypomnieć, że zgodnie z art. 11 ust. 2 KELW powinnością lekarza weterynarii jest aktywne uczestnictwo w działalności samorządu. Ten etyczny obowiązek aktualizuje się szczególnie, gdy – ze względu na pandemię – samorząd nasz znalazł się w trudnej sytuacji uniemożliwiającej przeprowadzenie stacjonarnie rejonowych zebrań wyborczych.
Liczymy na Państwa zrozumienie i aktywny udział w odbywających się wyborach korespondencyjnych.

W imieniu Okręgowej Komisji Wyborczej WILW
prof. dr hab. Krzysztof Anusz
/przewodniczący/

Warszawska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

ul. Nowoursynowska 159,
bud. 24, pok. 11,
02-776 Warszawa

Skontaktuj się z nami