Powiatowy Lekarz Weterynarii w Grójcu informuje, że otwiera nabór na 2021r. dla lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych na terenie powiatu grójeckiego. Więcej informacji - PDF

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rawie Mazowieckiej, ul. Mszczonowska 10 ogłasza nabór lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej i lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Rawie Mazowieckiej.

Więcej informacji - plik w formacie PDF

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
Ogłasza konkurs na stanowisko
Samodzielny referent techniczny- samodzielny lekarz weterynarii
2 etaty

Jednostka: Katedra Chorób Małych Zwierząt i Kliniki Instytutu Medycyny  Weterynaryjnej  
Wymiar etatu: pełny etat
Rodzaj umowy: zatrudnienie na czas określony

Praca dla lekarza weterynarii na terenie Republiki Federalnej Niemiec!

Więcej informacji:

Nabór na Asystenta w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Warszawie - Pracownia Diagnostyki Chorób Zwierząt

Więcej informacji - plik w formacie PDF

Ogłoszenie w sprawie pracy dla lekarza weterynarii w Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym - więcej informacji

Warszawska Izba Lekarsko-Weterynaryjna poszukuje kandydata na stanowisko
Specjalista ds. administracyjno-biurowych

Wymiar etatu: 1 (umowa na zastępstwo)

Termin składania dokumentów (data wpływu do biura WILW): 20 sierpnia 2019 r.

Adres biura: ul. Nowoursynowska 159, bud. 24 lok. 11, 02-776 Warszawa

Lecznica Weterynaryjna Arka Noego w Kobyłce

zatrudni do współpracy Lekarza Weterynarii - Internista małe zwierzęta

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żyrardowie poszukuje lekarzy weterynarii nie będących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej w celu wyznaczenia do czynności urzędowych w ubojni bydła i świń na terenie gminy Radziejowice.

Osoby zainteresowane powinny spełniać warunki określone w § 2 pkt 2 i pkt 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób
(Dz. U. Nr 89 poz. 860 z późn. zm.).

Dobrze prosperująca przychodnia weterynaryjna CZZ Lecznice, zlokalizowana w sercu Radomia szuka ambitnych i energicznych osób chcących współtworzyć to miejsce oraz zdobywać doświadczenie i rozwijać się.

Warszawska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

ul. Nowoursynowska 159,
bud. 24, pok. 11,
02-776 Warszawa

Skontaktuj się z nami