Rada Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej przypomina Członkom Izby o konieczności skrupulatnego przestrzegania „Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów Dla Zwierząt Towarzyszących”.

Dostępne: https://vetpol.org.pl/images/uchwaly/VII_kadencja/zal_do_uchwaly_nr_26-2018-VII_Dobra_Praktyka_Wystawiania_Paszportow.pdf

Stanowczo podkreślamy bezwzględną konieczność każdorazowej obecności zwierzęcia w celu odczytania czytnikiem elektronicznym transportera przed wydaniem paszportu oraz przed każdym wpisem. Odczytanie czytnikiem elektronicznym transportera musi być poprzedzone zdjęciem zwierzęciu obroży (ewentualnie także innych ozdób). Podczas wystawiania paszportu bezwzględnie wymagana jest również obecność właściciela zwierzęcia, który własnoręcznym podpisem potwierdza prawdziwość danych w wystawionym dokumencie. Fakt wszczepienia transpondera i wykonania ewentualnych szczepień oraz innych zabiegów u zwierzęcia należy odnotować w książce leczenia zwierząt. Zwracamy Państwa uwagę na potrzebę szczególnej uważności i ostrożności w podejmowanych czynnościach związanymi z wydawaniem i wpisami do paszportów dla zwierząt towarzyszących, zwłaszcza że w przestrzeni medialnej pojawiają się niepokojące informacje na temat przemytu tych zwierząt:

Link: https://tvn24.pl/programy/przemyt-zwierzat-5087489

Polecamy również Państwa szczególnej uwadze Komunikat Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej wydany w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami przy wystawaniu paszportów dla zwierząt towarzyszących.

Dostępny: komunikat-_paszporty_dla_zwierząt-1.jpg (1654×2340) (vetpol.org.pl)

Warszawska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

ul. Nowoursynowska 159,
bud. 24, pok. 11,
02-776 Warszawa

Skontaktuj się z nami