Informujemy, że 16 listopada 2021 r. URZĄD M.ST. WARSZAWY Biuro Ochrony Środowiska (OŚ) Wydział Spraw Zwierząt ogłosił postępowanie na „Udzielanie całodobowo pomocy weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym i kotom wolno żyjącym z terenu m.st. Warszawy, poszkodowanym w wypadkach drogowych”.

Ogłoszenie jest dostępne pod adresem:
Platforma Marketplanet (um.warszawa.pl)

Termin składania ofert upływa 24.11.2021 r. o godz. 12.00.

Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach zamówienia:   
Laura Kinsner telefon: (022) 443-14-17

Warszawska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

ul. Nowoursynowska 159,
bud. 24, pok. 11,
02-776 Warszawa

Skontaktuj się z nami