Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie,

Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego  w porozumieniu z

Komisją do Spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii ogłasza nabór na czterosemestralne

SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE

w obszarze

CHOROBY ZWIERZĄT NIEUDOMOWIONYCH

 

Ukończenie szkolenia  pozwala ubiegać się o zdawanie egzaminu specjalizacyjnego, celem uzyskania tytułu specjalisty w obszarze: Choroby zwierząt nieudomowionych

Przewidywany termin rozpoczęcia szkolenia: październik 2022 r.

Liczba miejsc: 46

 

Osoby zainteresowane prosimy o pisemne zgłaszanie uczestnictwa na adres:

Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego

Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa

z dopiskiem SPECJALIZACJA

Kierownik szkolenia specjalizacyjnego dr Anna Didkowska

tel.: 22 59 36 083

informacje, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zgłoszenie powinno zawierać dokumenty przewidziane w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z 28 listopada 1994 r. (Dz.U. z 28.11.1994 r., nr 131, poz. 667, z poźn. zm.).

W myśl rozporządzenia warunkiem przyjęcia jest złożenie przez zainteresowanego:

  • wniosku (dostępny na stronie https://wmw.sggw.edu.pl/wydzial-medycyny-weterynaryjnej/specjalizacje-weterynaryjne/czn/)
  • odpisu dyplomu lekarza weterynarii,
  • odpisu zaświadczenia z okręgowej izby lekarsko- weterynaryjnej o stwierdzeniu prawa wykonywania zawodu (zaświadczenie nie starsze niż 3 miesiące),
  • deklaracji pokrycia kosztów specjalizacji przez lekarza weterynarii lub jednostkę organizacyjną, kierującą lekarza weterynarii na szkolenie specjalizacyjne
  • dokumenty potwierdzające co najmniej 2 letni staż pracy w zawodzie

 

Termin składania dokumentów na w/w adres upływa 30.09.2022 r.

Koszt jednego semestru: 4000 PLN

Kierownik szkolenia zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu rozpoczęcia 1 semestru.

 

Krajowy Kierownik Specjalizacji                                                      Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

         prof. dr hab. Krzysztof Anusz                                                               dr hab. Michał Skibniewski

Warszawska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

ul. Nowoursynowska 159,
bud. 24, pok. 11,
02-776 Warszawa

Skontaktuj się z nami