Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach w porozumieniu z Krajową Izbą Lekarsko-Weterynaryjną ogłasza nabór na 2-semestralne
CERTYFIKOWANE SZKOLENIE
w dziedzinie
ZARZĄDZANIE ROZRODEM I ZDROWIEM STAD ŚWIŃ
kierowane przez krajowego konsultanta prof. dr. hab. Zygmunta Pejsaka.
Planowany termin rozpoczęcia szkolenia: wrzesień 2024 r.
Termin składania dokumentów upływa 15 sierpnia 2024 r.
Koszt szkolenia za semestr: 5100 zł
Liczba miejsc ograniczona.
Szczegółowe dane na temat programu szkolenia można znaleźć na stronie https://wckp.piwet.pulawy.pl/
Ukończenie certyfikowanego szkolenia uprawnia do przystąpienia do wewnątrzkorporacyjnego egzaminu, otrzymania certyfikatu i uzyskania tytułu lekarza weterynarii dyplomowanego w danej dziedzinie.
Egzamin wewnątrzkorporacyjny organizowany jest przez Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną. Przystąpienie do egzaminu wewnątrzkorporacyjnego wymaga złożenia wniosku do KILW.
Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie uczestnictwa na adres:
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy
al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy
tel.: 81 889 31 20
z dopiskiem „mgr Anna Rakowska”
lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
(wniosek do pobrania na stronie WCKP/szkolenia).
Zgłoszenie na szkolenie powinno zawierać:
– wniosek o przyjęcie na szkolenie i deklarację pokrycia jego kosztów,
– odpis/skan dyplomu lekarza weterynarii,
– zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu,
– informacje potwierdzające 5-letni okres pracy klinicznej,
– potwierdzenie, że w systemie dobrowolnego ustawicznego kształcenia prowadzonym przez samorząd zawodowy lekarzy weterynarii kandydat uzyskał w okresie 2 lat poprzedzających szkolenie 50 punktów z danej dziedziny,
– oświadczenie kandydata, że co najmniej 30% jego aktywności zawodowej dotyczy dziedziny danego szkolenia.
Kierownik szkolenia certyfikowanego zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu rozpoczęcia I semestru.
Kierownik Certyfikowanego Szkolenia
prof. dr hab. Zygmunt Pejsak
Dyrektor PIWet-PIB
prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk

Warszawska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

ul. Nowoursynowska 159,
bud. 24, pok. 11,
02-776 Warszawa

Skontaktuj się z nami