• Akt prawny: tekst obwiązujący
  • Internetowy System Aktów Prawnych: Dz.U. 2019 poz. 1364
  • Staus aktu prawnego: obowiązujący
  • Data ogłoszenia: 22-07-2019
  • Data wydania: 17-07-2019
  • Data wejścia w zycie: 23-07-2019
  • Organ wydający: MIN. NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Warszawska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

ul. Nowoursynowska 159,
bud. 24, pok. 11,
02-776 Warszawa

Skontaktuj się z nami