Akt prawny: tekst obwiązujący
Internetowy System Aktów Prawnych: Dz.U. 2019 poz. 1364
Staus aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 22-07-19
Data wydania: 17-07-19
Data wejścia w zycie: 23-07-19
Organ wydający: MIN. NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Warszawska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

ul. Nowoursynowska 159,
bud. 24, pok. 11,
02-776 Warszawa

Skontaktuj się z nami