• Akt prawny: tekst ujednolicony
  • Internetowy System Aktów Prawnych: Dz.U. 2017 poz. 2392
  • Staus aktu prawnego: akt objęty tekstem jednolitym
  • Data ogłoszenia: 21-12-2017
  • Data wydania: 13-12-2017
  • Data wejścia w zycie: 01-01-2018
  • Organ wydający: MIN. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Warszawska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

ul. Nowoursynowska 159,
bud. 24, pok. 11,
02-776 Warszawa

Skontaktuj się z nami