Informuję, że z dniem 1 listopada 2006r. zaprzestałam wykonywania działalności gospodarczej pod nazwą „Gabinet Weterynaryjny Małgorzata Bąkowicz-Kietlińska Pułazie 12 07-323 Zaręby Kościelne NIP 118-148-92-05 Regon 551260740” i w związku z tym nie ponoszę odpowiedzialności za żadne działania zawodowe podejmowane bez mojego upoważnienia w moim imieniu przez osoby trzecie posługujące się moją pieczątką firmową lub pieczątką zbliżoną.

Warszawska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

ul. Nowoursynowska 159,
bud. 24, pok. 11,
02-776 Warszawa

Skontaktuj się z nami