KOMUNIKAT II Konferencja Naukowa
„DAWNA MEDYCYNA
I WETERYNARIA”


27-28 września 2007 r. Chełmno


W imieniu Komitetu Organizacyjnego zapraszamy do uroczego Chełmna nad Wisłą na I Konferencję Naukową „Dawna medycyna i weterynaria”, która odbędzie się w dniach 27-28 09 2007 roku.

Tematem konferencji będzie szeroko pojęta historia medycyny i weterynarii wraz z dziedzinami pokrewnymi i związanymi pośrednio (ochrona środowiska, kultura, religia itp.). Konferencja ma na celu przybliżenie dziejów, przenikających się od zaczątków swojego istnienia, medycyny i weterynarii. Wybór miejsca konferencji podyktowany został walorami historycznymi miasta Chełmna jak też osobą Profesora Ludwika Rydygiera, który właśnie w tym mieście wykonał po raz pierwszy nowatorską operację resekcji części żołądka. Sesje naukowe odbywać się będą w historycznych pomieszczeniach chełmińskiego ratusza. Spotkanie w tym malowniczym mieście nad Wisłą pozwoli dodatkowo na zapoznanie się z materialnymi pamiątkami naszej kultury, jak również na spędzenie miłych chwil z dala od codziennego zgiełku wielkich ośrodków miejskich i naukowych.
Zapewniając przychylność władz miasta i regionu serdecznie zapraszamy do Chełmna – miasta zabytków i zakochanych.
Komitet Organizacyjny planuje wydanie, przed rozpoczęciem konferencji, nadesłanych przez uczestników prac w formie monografii (z numerem ISBN). Publikacja będzie wysoko punktowana zgodnie z kryteriami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - zostanie wręczona uczestnikom podczas trwania Konferencji.
Zachęcamy uczestników do osobistego prezentowania swoich prac podczas sesji konferencyjnych oraz do wymiany poglądów podczas dyskusji.
Prace do monografii prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres konferencji. Układ prac: tytuł (duże litery), autorzy (nazwisko i pierwsza litera imienia), miejsca pracy (afiliacja), e-mail pierwszego autora, streszczenie (maksymalnie 250 znaków), treść pracy, piśmiennictwo.
Wymogi techniczne: maksymalnie 8 stron formatu A4, czcionka „Times New Roman” nr 12, odstęp 1,5 wiersza, marginesy 2,5 cm.

Ważne daty i informacje:


Do 30 kwietnia 2007 r.
- nadesłanie zgłoszeń uczestnictwa w konferencji
- dokonanie opłaty za uczestnictwo w konferencji
300 PLN


Do 30 maja 2007 r.
– nadesłanie prac w pełnej wersji


Do 30 czerwca 2007 r.
- dokonanie opłaty w terminie ostatecznym 350 PLN


Opłata zjazdowa obejmuje koszt uczestnictwa w konferencji, materiały zjazdowe, wyżywienie wraz z uroczystą kolacją, zwiedzanie miasta z profesjonalnym przewodnikiem. Opłata ta zawiera również koszt wydania monografii.


Adresy i numery telefonów kontaktowych:
Muzeum Ziemi Chełmińskiej, 86-200 Chełmno, RatuszSekretarz:

mgr Anna Soborska-Zielińska tel. nr – 056 686 16 41Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
dr Mariusz Z. Felsmann tel. kom. nr – 509 576 175


E-mail - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wpłat należy dokonywać na konto:
Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły w Grucznie
Nr konta – 61132011172032272820000005
Koniecznie z dopiskiem „Dawna medycyna i weterynaria”


Zakwaterowanie - trzy małe hotele zlokalizowanych niedaleko miejsca obrad. Prosimy o indywidualną rezerwacje miejsc noclegowych.
W cenę doby hotelowej wliczone jest śniadanie.


Hotel „Karczma Chełmińska” *** najbliżej miejsca obrad
- tel. 056 686 4334, 86-200 Chełmno, ul. 22 stycznia 1b, www.karczmachelminska.pl
Pokoje 1, 2 i 4 osobowe.
Aktualna cena pokoju 2 osobowego – 190 PLN
Hotel „Centralny” ** odległy od miejsca obrad ok. 1 km
– tel. 056 686 0212 86-200 Chełmno, Dworcowa 23, www.hotelcentralny.pl
Pokoje 1, 2 i 4 osobowe.
Aktualna cena pokoju 2 osobowego – 120 PLN
Hotelik „Diada” odległy od miejsca obrad ok. 0,5 km
– tel. 056 676 20 30 86-200 Chełmno, ul. Podmurna 3, www.hotelik.info
Pokoje 1 i 2 osobowe.
Aktualna cena pokoju 2 osobowego – 120 PLN
Rezerwacji prosimy dokonywać podając informację o naszej Konferencji „Dawna Medycyna i Weterynaria”
I Konferencja Naukowa
„DAWNA MEDYCYNA I WETERYNARIA”
27-28 września 2007 r. Chełmno
Komitet Honorowy
Przewodniczący
Prorektor d/s Collegium Medicum Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dr hab. Małgorzata Tafil-Klawe prof. UMK
Starosta Powiatu Chełmińskiego
Zdzisław Gamański
Burmistrz Miasta Chełmna
Mariusz Kędzierski
Komitet Naukowy
Przewodniczący
Prof. dr hab. Józef Szarek, prof. zw. - UWM w Olsztynie Kierownik Zespołu Weterynarii Sądowej i Administracji Weterynaryjnej
Prof. dr hab. Bożena Urbanek - ŚAM w Katowicach Kierownik Katedry i Zakładu Historii Medycyny i Farmacji
Prof. dr hab. Wojciech Cybulski - Zarząd Główny PTNW Kierownik Sekcji Historii Medycyny Weterynaryjnej
Prof. dr hab. med. Roman Meissner - AM w Poznaniu Kierownik Zakładu Historii Nauk Medycznych
Prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński – SGGW w Warszawie Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Komitet Organizacyjny
Przewodniczący
Dr n. wet. Mariusz Z. Felsmann - UMK w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy
Z-ca Przewodniczącego
Dr n. hum. Walentyna K. Korpalska - UMK w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy
Członkowie
Mgr Ewa Gerka - Muzeum Ziemi Chełmińskiej w Chełmnie
Dr n. med. Mirosława Felsmann - UMK w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy
Dr n. wet. Małgorzata Sobczak-Filipiak - SGGW w Warszawie Wydz. Medycyny Weterynaryjnej
Sekretarz
Mgr Anna Soborska-Zielińska - Muzeum Ziemi Chełmińskiej w Chełmnie
Współorganizatorzy
Zakład Historii Medycyny i Pielęgniarstwa Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu


Zespół Weterynarii Sądowej i Administracji Weterynaryjnej Katedry Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego Wydz. Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie


Muzeum Ziemi Chełmińskiej w Chełmnie


Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły w Grucznie
Karta uczestnictwa
I Konferencja Naukowa
„DAWNA MEDYCYNA I WETERYNARIA”
27-28 września 2007 r. Chełmno
Instytucja ………………………………………………………………


………………………………………………………………


Adres ………………………………………………………………


………………………………………………………………


Imię i nazwisko ……………………………………………………


Tytuł naukowy …………………………………………………….


Nr telefonu …………………………………………………………


Email ………………………………………………………………


Tytuły zgłaszanych prac oraz nazwiska autorów
………………………………………………………………


…………………………………………………………………


Informacje dodatkowe, sugestie, uwagi


…………………………………………………………………


…………………………………………………………………


…………………………………………………………………


…………………………………………………………………


…………………………………………………………………


…………………………………………………………………


* kartę w formacie „Word” przesyłamy drogą elektroniczną po zgłoszeniu takiej potrzeby. (E-mail Konferencji)

Warszawska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

ul. Nowoursynowska 159,
bud. 24, pok. 11,
02-776 Warszawa

Skontaktuj się z nami