Data: 04.05.06
L.dz. 0742/06
Sprawa: 061/11/06

MINISTER GOSPODARKI
DRE-II-5303-28-AG/06

Warszawa, dn. 25 kwietnia 2006 r.

Pan Tadeusz Jakubowski
Prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej

 
Szanowny Panie Prezesie
Odpowiadając na pismo z dnia 3 kwietnia br., znak: KRLW/061/11/06 w sprawie propozycji nowelizacji ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 95) oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (SDG) (Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z póżn. zm.) uprzejmie przedstawiam stanowisko w sprawie, w szczególności w kwestii nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Warszawska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

ul. Nowoursynowska 159,
bud. 24, pok. 11,
02-776 Warszawa

Skontaktuj się z nami