Informujemy, że na ostatnim posiedzeniu Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej została doprecyzowana Dobra Praktyka Wystawiania Paszportów Dla Zwierząt Towarzyszących. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnym tekstem jednolitym (dostępny: https://vetpol.org.pl/images/uchwaly/uchwa%C5%82y_VIII_kadencja/zal_do_uch_46-2023-VIII_Dobra_Praktyka_Wystawiania_Paszportow_tekst_jedn.pdf).

 

Korzystając z okazji Rada Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej ponownie zwraca uwagę na wybrane kwestie, o których powinni pamiętać lekarze weterynarii wydając paszporty na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 576/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie przemieszczania o charakterze niehandlowym zwierząt domowych oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 998/2003 (dalej jako: rozporządzenie UE). Należy szczególnie zwrócić uwagę na następujące kwestie:

  • ani data wszczepienia transpondera wpisana do paszportu (ta jest wpisywana do paszportu wyłącznie gdy zwierzę zaczipowano w dniu wydania paszportu), ani data odczytu transpondera wpisana do paszportu (wpisujemy ją zawsze gdy transponder wszczepiono wcześniej niż wydano paszport), ani data pierwszego szczepienia wpisanego do paszportu, nie może być wcześniejsza niż data wydania samego paszportu (co oczywiste w praktyce data pierwszego szczepienia powinna być ta sam co data wydania paszportu). W świetle rozporządzenia UE paszport jedynie i całkowicie autonomicznie poświadcza wykonanie szczepienia, czy innych czynności przez danego upoważnionego lekarza weterynarii. Do wydawanego po raz pierwszy paszportu oraz do programu WETSystems nie przepisuje się zatem żadnych danych pochodzących z jakichkolwiek innych dokumentów;

 

  • przed wydaniem paszportu należy bezwzględnie odebrać na druku paszportu podpis właściciela oraz wpisać dane paszportu wraz z wszystkimi wymaganymi informacji, do programu WETSystems. Wydanie paszportu bez odebrania podpisu właściciela rażąco narusza przepisy dotyczące wydawania paszportów;

 

  • w świetle rozporządzenia UE nie jest dopuszczalne wydawanie paszportów bez zaszczepienia zwierzęcia i to nawet gdyby właściciel zwierzęcia tego zażądał. Wystawienie paszportu zwierzęciu niezaszczepionemu – co obejmuje także zwierzęta poniżej 12 tygodnia życia – stanowi rażące naruszenie przepisów prawa dotyczących wydawania paszportów (zob. art. 7 rozporządzenia UE na temat innych dokumentów wymaganych w wypadku korzystania z zezwolenia na przemieszczanie udzielanego przez niektóre państwa członkowskie zwierzętom poniżej 12 tygodnia życia).

Warszawska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

ul. Nowoursynowska 159,
bud. 24, pok. 11,
02-776 Warszawa

Skontaktuj się z nami