Uchwały i Stanowisko Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Lekarzy Weterynarii Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej,
Warszawa, 6 listopada 2021 r.

 

UCHWAŁA Nr 1 w sprawie: Regulaminu Zjazdu Warszawskiej Izby Lekarsko -Weterynaryjnej
- plik w formacie PDF

UCHWAŁA Nr 2 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Warszawskiej Izby Lekarsko -Weterynaryjnej
- plik w formacie PDF

UCHWAŁA Nr 3 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności organów Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
- plik w formacie PDF

UCHWAŁA Nr 4 w sprawie: udzielenia absolutorium Radzie Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
- plik w formacie PDF

UCHWAŁA Nr 6 w sprawie: ustalenia liczby członków organów Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i liczby zastępców rzecznika odpowiedzialności zawodowej
- plik w formacie PDF

UCHWAŁA Nr 7 w sprawie: wyboru prezesa i członków okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej, członków okręgowej komisji rewizyjnej, członków okręgowego sądu lekarsko-weterynaryjnego oraz okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej i jego zastępców, a także wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii
- plik w formacie PDF

UCHWAŁA Nr 8 w sprawie: ustalenia wysokości składki członkowskiej
- plik w formacie PDF

STANOWISKO Nr 1 w sprawie: poparcia postulatów Porozumienia Warszawskiego
- plik w formacie PDF

 

Warszawska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

ul. Nowoursynowska 159,
bud. 24, pok. 11,
02-776 Warszawa

Skontaktuj się z nami