Zgodnie z Załącznikiem do Uchwały Nr 2079/VII/2021 Rady WILW z dnia 7 kwietnia 2021 r. o zmiennie uchwały Nr 2013/VII/2021 Rady WILW z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy weterynarii w trybie korespondencyjnym:

 

  1. OKW przedłuży termin zgłaszania kandydatów określając go na dzień 21 kwietnia 2021 r. i termin ustalania list kandydatów określając go na dzień 27 kwietnia 2021 r. Przy czym bez względu na sposób dokonania zgłoszenia, nie uwzględnia się zgłoszeń kandydatur, które do dnia poprzedzającego dzień ustalania list kandydatów (tj. do 26 kwietnia 2021 r.) nie wpłyną do Biura WILW.

  2. Rada WILW zdecydowanie rekomenduje wszystkim członkom Izby zainteresowanym zgłoszeniem kandydatury, aby dokonali tego przez wysłanie skanu wymaganych regulaminem wyborów dokumentów na adres mailowy Biura WILW, a w razie braku możliwości technicznych przekazali zgłoszenie bezpośrednio do Biura WILW (we wskazanych wyżej terminach). Rada WILW rekomenduje, aby zgłaszający kandydaturę w formie korespondencyjnej jednocześnie poinformowali o tym Biuro WILW mailowo lub telefonicznie (do dnia 21 kwietnia 2021 r.).

Szanowni Państwo,

Kilkukrotnie mieliśmy okazję wspierać ekipę Vets with Horsepower podczas konferencji w Polsce.  

W związku z aktualną sytuacją na świecie, w tym roku spotykamy się w wersji on-line 29 kwietnia 2021.

Mamy nadzieję, że w wersji on-line również możemy na Państwa liczyć! 

Wspaniali wykładowcy, wartościowe prelekcje i działania charytatywne! Same plusy! 

 

Zapraszamy na stronę konferencji: https://www.vetswithhorsepower.com

 

Prosimy o udostępnienie tej informacji jak największemu gronu odbiorców.

 

Do zobaczenia on-line! 

 

 

prof. dr hab. Artur Niedźwiedź 

specjalista chorób koni 

Katedra Chorób Wewnętrznych 

pl. Grunwaldzki 47 

50-366 Wrocław 

tel. +48501-272-377 

 

dr hab. Lucjan Witkowski  

Samodzielny Zakład Epidemiologii i Ekonomiki Weterynaryjnej  

Instytut Medycyny Weterynaryjnej  

ul. Nowoursynowska 159c, bud. 22, pok. 120b, 02-776 Warszawa  

tel. +48 22 593 61 11, +48 604 369 364 

 

 

 

Informujemy, że do dnia 16 kwietnia 2021 r. członkowie Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej (którzy nie są kandydatami na delegatów na Zjazd WILW) mogą zgłaszać się na adres mailowy Izby do pełnienia funkcji obserwatora prac komisji skrutacyjnych. Funkcja ta jest przy tym pełniona społecznie. Rada WILW na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2021 r. wyłoni obserwatorów prac komisji skrutacyjnych przypisanych do poszczególnych komisji. Ze względu na warunki lokalowe Biura Izby przewiduje się wyłonienie po dwóch obserwatorów dla każdej z sześciu powołanych komisji skrutacyjnych.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zgodnie z par 29 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 26 lutego 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 367 ze zm.) podmioty przeprowadzające szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 mają obowiązek stosowania tych szczepień w ramach etapu „0” u urzędowych lekarzy weterynarii oraz osób zatrudnionych w Inspekcji Weterynaryjnej, wykonujących czynności związane z kontrolą występowania zakażenia SARS-CoV-2 u norek i zwalczaniem ognisk tej choroby.

Interpretacja powyższego przepisu pozostaje w wyłącznej gestii podmiotu szczepiącego przeciwko COVID-19.

Pismo kandydatki społecznej Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz w sprawie kandydowania na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich - PDF

Pismo Głównego Lekarza Weterynarii Bogdana Konopki - PDF

Warszawska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

ul. Nowoursynowska 159,
bud. 24, pok. 11,
02-776 Warszawa

Skontaktuj się z nami