Szanowni Państwo,

Informujemy, że zgodnie z par 29 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 26 lutego 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 367 ze zm.) podmioty przeprowadzające szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 mają obowiązek stosowania tych szczepień w ramach etapu „0” u urzędowych lekarzy weterynarii oraz osób zatrudnionych w Inspekcji Weterynaryjnej, wykonujących czynności związane z kontrolą występowania zakażenia SARS-CoV-2 u norek i zwalczaniem ognisk tej choroby.

Interpretacja powyższego przepisu pozostaje w wyłącznej gestii podmiotu szczepiącego przeciwko COVID-19.

Pismo kandydatki społecznej Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz w sprawie kandydowania na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich - PDF

Pismo Głównego Lekarza Weterynarii Bogdana Konopki - PDF

Pismo do Senatora Stanisława Karczewskiego - PDF

Pismo do Posła Marka Suskiego - PDF

Pismo do Wojewody Mazowieckiego dr. Konstantego Radziwiłła - PDF

Załączniki do pism:

- Pismo Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Jacka Łukaszewicza do Ministra Zdrowia kolejne pismo z prośbą o potraktowania lekarzy weterynarii jako grupy priorytetowej i jak najwcześniejsze zaszczepienia na COVID-19 - PDF

- Pismo Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej Jacka Łukaszewicza do Michała Dworczyka Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Pełnomocnika Rządu ds. szczepień na COVID-19 w sprawie uwzględnienia lekarzy weterynarii w Narodowym Programie Szczepień przeciwko COVID-19 w sekcji VI – Kolejność szczepień w Etapie II ze względu na ich działalność jako osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne - PDF

UCHWAŁA Nr 115/2008/IV Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru pieczątki lekarza weterynarii.
Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian z dnia 21 stycznia 2021 r. - plik w formacie PDF

Warszawska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

ul. Nowoursynowska 159,
bud. 24, pok. 11,
02-776 Warszawa

Skontaktuj się z nami