Uchwała Nr 2255/VII/2021 Rady Warszawskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej z dnia 25 maja 2021 r. o zmianie uchwały Nr 2013/VII/2021 Rady WILW z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy weterynarii w trybie korespondencyjnym zmienionej uchwałą Rady WILW Nr 2079/VII/2021 z dnia 7 kwietnia 2021 r. o zmianie uchwały Nr 2013/VII/2021 Rady WILW z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy weterynarii w trybie korespondencyjnym

Szanowni Państwo! Szanowne Koleżanki! Szanowni Koledzy!
Okręgowa Komisja Wyborcza zwraca się do wszystkich członków Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej o niezawodny udział w przeprowadzanych w trybie korespondencyjnym wyborach delegatów na okręgowy zjazd lekarzy weterynarii. Otrzymali Państwo dokumenty umożliwiające oddanie głosu, w tym kartę do głosowania.
Nieoddanie głosu w tych wyborach może niestety uniemożliwić osiągnięcie kworum rejonowego zebrania wyborczego, a tym samym uniemożliwić lub utrudnić przeprowadzenie okręgowego zjazdu lekarzy weterynarii. Od wyboru przez zjazd organów Izby zależy z kolei realizacja przypisanych tym organom zadań samorządu. Dotyczy to także tych zadań, bez których właściwie nie będzie możliwe prawidłowe wykonywanie zawodu lekarza weterynarii, czy prawidłowe funkcjonowanie zakładów leczniczych dla zwierząt (np. bez funkcjonującej okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej praktycznie niemożliwe staje się funkcjonowanie zakładów leczniczych dla zwierząt, wydawanie paszportów dla zwierząt towarzyszących, itd.). Od konkretnej aktywności każdego z nas – w postaci zagłosowania w odbywających się wyborach – zależy zatem, czy wszyscy będziemy mogli dalej i bez zakłóceń wykonywać nasz zawód. Oddanie głosu przez każdego z nas ma zatem wielkie znaczenie dla wszystkich.
Pozostaje tylko przypomnieć, że zgodnie z art. 11 ust. 2 KELW powinnością lekarza weterynarii jest aktywne uczestnictwo w działalności samorządu. Ten etyczny obowiązek aktualizuje się szczególnie, gdy – ze względu na pandemię – samorząd nasz znalazł się w trudnej sytuacji uniemożliwiającej przeprowadzenie stacjonarnie rejonowych zebrań wyborczych.
Liczymy na Państwa zrozumienie i aktywny udział w odbywających się wyborach korespondencyjnych.

W imieniu Okręgowej Komisji Wyborczej WILW
prof. dr hab. Krzysztof Anusz
/przewodniczący/

Okręgowa Komisja Wyborcza zawiadamia o braku możliwości kontynuowania procedury wyborczej w rejonach wyborczych, w których w terminie nie zgłosił się żaden kandydat. W związku z tym w rejonach tych nie będą podejmowane dalsze czynności wyborcze w wyborach delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Weterynarii Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej przeprowadzanych w trybie korespondencyjnym, w tym m.in. nie będą wysyłane listownie karty do głosowania.

Okręgowa Komisja Wyborcza zawiadamia, że w następujących rejonach wyborczych w terminie nie zgłosił się żaden kandydat:

 • Rejon wyborczy nr: 1          WARSZAWA: Białołęka, Targówek
 • Rejon wyborczy nr: 3          WARSZAWA: Wawer, Wesoła
 • Rejon wyborczy nr: 4b        WARSZAWA: Bemowo, Bielany, Żoliborz (L-Ż)
 • Rejon wyborczy nr: 5a        WARSZAWA: Ochota, Śródmieście, Wola (A-Ł)
 • Rejon wyborczy nr: 5b        WARSZAWA: Ochota, Śródmieście, Wola (M-Ż)
 • Rejon wyborczy nr: 7a        WARSZAWA: Mokotów (A-K)
 • Rejon wyborczy nr: 8a        WARSZAWA: Ursynów (A-Ł)
 • Rejon wyborczy nr: 8b        WARSZAWA: Ursynów (M-Ż)
 • Rejon wyborczy nr: 12        powiat grodzki OSTROŁĘKA
 • Rejon wyborczy nr: 20        powiat ziemski GRODZISK MAZOWIECKI
 • Rejon wyborczy nr: 25        powiat ziemski ŁOSICE
 • Rejon wyborczy nr: 26        powiat ziemski MAKÓW MAZOWIECKI
 • Rejon wyborczy nr: 29        powiat ziemski NOWY DWÓR MAZOWIECKI
 • Rejon wyborczy nr: 36        powiat ziemski PRUSZKÓW
 • Rejon wyborczy nr: 42        powiat ziemski SIERPC
 • Rejon wyborczy nr: 46        powiat ziemski WĘGRÓW
 • Rejon wyborczy nr: 50        powiat ziemski ŻUROMIN

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept (Dz.U. 2020 poz. 2424) Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny informuje:

 • obecnie wydawane są zakresy liczb będące unikalnymi numerami identyfikującymi recepty na produkty lecznicze o kategorii dostępności „Rpw”, o której mowa w art. 23 a ust 1 pkt 4 ustawy  Prawo farmaceutyczne.
 • wniosek o przydział zakresu liczb znajduje się na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Warszawie w zakładce:

ZAŁATWIANIE SPRAW/FORMULARZE/WETERYNARIA.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii.

Po uzyskaniu zakresów liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty w postaci papierowej osoba uprawniona albo świadczeniodawca zaopatruje się w druki recept w postaci papierowej we własnym zakresie. Możliwy jest również wydruk recepty w trakcie jej wystawiania.

Kategorię dostępności „Rpw” posiadają produkty lecznicze, które zawierają środki odurzające grupy I-N lub substancje psychotropowe grupy II-P oraz inne produkty posiadające tą kategorię, które można weryfikować w Rejestrze Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej https://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/

Obecnie nie są wydawane zakresy liczb na produkty lecznicze o kategorii dostępności „Rp”, zawierające środek odurzający, substancję psychotropową, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

 

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept (Dz.U. 2020 poz. 2424)
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 406)

Rada Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej zawiadamia, że – zgodnie z decyzją Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej – z uwagi na stan epidemii wybory delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Weterynarii Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej przeprowadzone zostaną w trybie korespondencyjnym w pierwszym półroczu 2021 r. Wszelkie informacje znajdują się w poniższych materiałach. Obecnie trwa etap zgłaszania kandydatów na delegatów.

 

 • Informacja o możliwości i sposobie zgłaszania kandydatów na delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Weterynarii Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej przeprowadzanych w trybie korespondencyjnym w pierwszym półroczu 2021 r. - PDF

 

 • Formularz zgłoszenia kandydatury na delegata na okręgowy zjazd lekarzy weterynarii Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w wyborach przeprowadzanych w trybie korespondencyjnym
  w pierwszym półroczu 2021 r. - PDF

 

 • Podział na rejony wyborcze - PDF

 

 • Uchwała Nr 2013/VII/2021 Rady Warszawskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy weterynarii w trybie korespondencyjnym

 

 • Uchwała Nr 2014/VII/2021 Rady Warszawskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie powołania Okręgowej Komisji Wyborczej i wyboru jej członków

 

 • Uchwała Nr 2015/VII/2021 Rady Warszawskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji skrutacyjnych i wyboru ich członków

 

 • Uchwała Nr 70/2021/VII Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 88/2016/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 28 września 2016r. w Regulaminu wyborów do organów i w organach izb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu odwoływania organów i członków tych organów Regulamin, załącznik nr 6

 • Uchwała Nr 2079/VII/2021 Rady Warszawskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej z dnia 7 kwietnia 2021 r. o zmianie uchwały Nr 2013/VII/2021 Rady WILW z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy weterynarii w trybie korespondencyjnym


 • Uchwała Nr 2255/VII/2021 Rady Warszawskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej z dnia 25 maja 2021 r. o zmiennie uchwały Nr 2013/VII/2021 Rady WILW z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy weterynarii w trybie korespondencyjnym zmienionej uchwałą Rady WILW Nr 2079/VII/2021 z dnia 7 kwietnia 2021 r. o zmianie uchwały Nr 2013/VII/2021 Rady WILW z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy weterynarii w trybie korespondencyjnym

 • Kandydaci na Delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Weterynarii Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. *Informacje opublikowane za zgodą kandydata.

  Imię

  Nazwisko

  Nr PWZ

  Rejon wyborczy

  Rok uzyskania PWZ

  Forma/miejsce
  wykonywania zawodu

  Dodatkowe informacje nt. kandydata*

  KRZYSZTOF

  ANUSZ

  07531

  Nr 10:
  WARSZAWA: SGGW nazwiska A-M

  1993

  szkoła wyższa

  PDF

  TOMASZ

  BACZYŃSKI

  08340

  Nr 32:
  powiat ziemski OTWOCK

  1993

  wolna praktyka

  PDF

  JÓZEF

  BIAŁOWĄS

  07020

  Nr 30:
  powiat ziemski OSTROŁĘKA

  1993

  inspekcja weterynaryjna

   

  KAROLINA

  BARSZCZ

  70909

  Nr 10:
  WARSZAWA: SGGW nazwiska A-M

  2007

  szkoła wyższa

  PDF

  GRZEGORZ

  BĄCZEK

  55361

  Nr 30:
  powiat ziemski OSTROŁĘKA

  2004

  wolna praktyka

  PDF

  PIOTR

  BIELAWSKI

  08284

  Nr 16:
  powiat ziemski BIAŁOBRZEGI

  1993

  inspekcja weterynaryjna

  PDF

  BORYS

  BŁASZCZAK

  07550

  Nr 10:
  WARSZAWA: SGGW nazwiska A-M

  1993

  szkoła wyższa

  PDF

  KRZYSZTOF

  BOCHYŃSKI

  07248

  Nr 38:
  powiat ziemski PRZYSUCHA

  1993

  wolna praktyka

   

  ANNA

  BOCZOŃ - BORKOWSKA

  55262

  Nr 44:
  powiat ziemski SOKOŁÓW PODLASKI

  2002

  inspekcja weterynaryjna

  PDF

  ANDRZEJ

  BOJANOWSKI

  71663

  Nr 10:
  WARSZAWA: SGGW nazwiska A-M

  2012

  niewykonywanie zawodu lekarza weterynarii

  PDF

  MARCIN

  BOROWY

  70257

  Nr 17:
  powiat ziemski CIECHANÓW

  2002

  wolna praktyka
  inspekcja weterynaryjna

  PDF

  ROMAN

  BRODZIK

  07248

  Nr 21:
  powiat ziemski GRÓJEC

  1993

  wolna praktyka

   

  MAŁGORZATA

  BRUCZYŃSKA

  85189

  Nr 9:
  WARSZAWA: Wilanów

  2000

  inspekcja weterynaryjna

  PDF

  MARIUSZ

  BUKALSKI

  70827

  Nr 40:
  powiat ziemski RADOM

  2006

  wolna praktyka

  PDF

  AGNIESZKA

  BYCZEK

  85346

  Nr 9:
  WARSZAWA: Wilanów

  2003

  inne miejsce zatrudnienia (jako lekarz weterynarii)

  PDF

  MICHAŁ

  CEREGRZYN

  08447

  Nr 47:
  powiat ziemski WOŁOMIN

  1993

  wolna praktyka

  PDF

  ANNA

  CHĘDOSZKO - PAPIS

  70374

  Nr 48:
  powiat ziemski WYSZKÓW

  1993

  wolna praktyka

  PDF

  JERZY

  CHODKOWSKI

  07253

  Nr 14:
  powiat grodzki RADOM

  1993

  inne miejsce zatrudnienia (jako lekarz weterynarii)

   

  JACEK

  CHRZANOWSKI

  07367

  Nr 18:
  powiat ziemski GARWOLIN

  1993

  wolna praktyka

   

  WIESŁAW

  CHWEDCZUK

  07584

  Nr 9:
  WARSZAWA: Wilanów

  1993

  wolna praktyka

   

  NORBERT

  CHYBAŁA

  70607

  Nr 35:
  powiat ziemski PŁOŃSK

  2004

  wolna praktyka

  PDF

  RAFAŁ

  CIĄGARLAK

  70178

  Nr 43:
  powiat ziemski SOCHACZEW

  2001

  inne miejsce zatrudnienia (jako lekarz weterynarii)

  PDF

  SŁAWOMIR

  CIECHOWICZ

  07250

  Nr 40:
  powiat ziemski RADOM

  1993

  wolna praktyka

   

  MONIKA

  CYGAŃSKA

  70737

  Nr 9a:
  WARSZAWA: Wilanów

  2005

  wolna praktyka

   

  INES

  DASZKOWSKA

  72456

  Nr 9:
  WARSZAWA: Wilanów

  2018

  wolna praktyka

   

  MARIUSZ

  DĄBROWSKI

  70034

  Nr 32:
  powiat ziemski OTWOCK

  2000

  inne miejsce zatrudnienia (jako lekarz weterynarii)

  PDF

  PAWEŁ

  DEPTUŁA

  55274

  Nr 30:
  powiat ziemski OSTROŁĘKA

  2006

  wolna praktyka

  PDF

  WIKTORIA

  DERES-NYKOWSKA

  71956

  Nr 47:
  powiat ziemski WOŁOMIN

  2014

  wolna praktyka

  PDF

  MACIEJ

  DEREZIŃSKI

  11348

  Nr 9:
  WARSZAWA: Wilanów

  2013

  wolna praktyka

   

  MARIUSZ

  DOBOSZ

  70265

  Nr 17:
  powiat ziemski CIECHANÓW

  2002

  inspekcja weterynaryjna

  PDF

  ARTUR

  DOBRZYŃSKI

  07609

  Nr 10:
  WARSZAWA: SGGW nazwiska A-M

  1993  szkoła wyższa

  PDF

  ANNA

  DURAS

  11079

  Nr 15:
  powiat grodzki SIEDLCE

  2005


  inspekcja weterynaryjna

  PDF

  AGNIESZKA

  DYMON

  60218

  Nr 22:
  powiat ziemski KOZIENICE

  2000

  inspekcja weterynaryjna

  PDF

  EWA

  DZIEŻYK

  70691

  Nr 30:
  powiat ziemski OSTROŁĘKA

  2005


  inspekcja weterynaryjna

  PDF

  ALEKSANDER

  FIKUS

  08548

  Nr 22:
  powiat ziemski KOZIENICE

  1995

  wolna praktyka

  PDF

  GRZEGORZ

  FLORCZAK

  00309

  Nr 14:
  powiat grodzki RADOM

  1992

  inne miejsce zatrudnienia (jako lekarz weterynarii)

  PDF

  IZABELA

  FLORYSZCZYK

  70217

  Nr 15:
  powiat grodzki SIEDLCE

  2001

  inspekcja weterynaryjna

  PDF

  BOGUSŁAW FLORYSZCZYK 70694 Nr 44:
  powiat ziemski SOKOŁÓW PODLASKI
  2005

  inspekcja weterynaryjna

  PDF

  KRZYSZTOF

  GARCZYŃSKI

  55220

  Nr 44:
  powiat ziemski SOKOŁÓW PODLASKI

  2001

  wolna praktyka
  inspekcja weterynaryjna

   

  MIROSŁAW

  GNIOT

  60168

  Nr 32:
  powiat ziemski OTWOCK

  1993

  wolna praktyka

  PDF

  JOANNA

  GONTARZ

  72333

  Nr 9:
  WARSZAWA: Wilanów

  2017

  inne miejsce zatrudnienia (jako lekarz weterynarii)

   

  MACIEJ

  GOTZ

  71112

  Nr 17:
  powiat ziemski CIECHANÓW

  2008

  wolna praktyka
  inspekcja weterynaryjna

   

  IWONA

  GROCHOCKA

  70087

  Nr 30:
  powiat ziemski OSTROŁĘKA

  2000

  inspekcja weterynaryjna

   

  JACEK

  GRUSZCZYŃSKI

  07148

  Nr 13:
  powiat grodzki PŁOCK

  1993

  niewykonywanie zawodu lekarza weterynarii

  PDF

  KATARZYNA

  GRYGO-MAŁUJ

  70513

  Nr 32:
  powiat ziemski OTWOCK

  2004

  inne miejsce zatrudnienia (jako lekarz weterynarii)

  PDF

  OLIWIA

  GULIŃSKA

  71547

  Nr 17:
  powiat ziemski CIECHANÓW

  2011

  inspekcja weterynaryjna

  PDF

  DARIA

  GUTOWSKA

  70904

  Nr 37:
  powiat ziemski PRZASNYSZ

  2007

  inspekcja weterynaryjna

   

  SŁAWOMIR

  HARDEJ

  07380

  Nr 27:
  powiat ziemski MIŃSK MAZOWIECKI

  1993

  wolna praktyka

  PDF

  PAWEŁ

  JAKUBCZAK

  08843

  Nr 15:
  powiat grodzki SIEDLCE

  1999

  inspekcja weterynaryjna

   

  MICHAŁ

  JANK

  40052

  Nr 10:
  WARSZAWA: SGGW nazwiska A-M

  1999

  szkoła wyższa

  PDF

  ZBIGNIEW

  JAROCKI

  07693

  Nr 47:
  powiat ziemski WOŁOMIN

  1993

  wolna praktyka

   

  JANUSZ

  JAWORSKI

  08228

  Nr 9:
  WARSZAWA: Wilanów

  1993

  wolna praktyka

   

  PIOTR

  JURKA

  07704

  Nr 10:
  WARSZAWA: SGGW nazwiska A-M

  1993

  szkoła wyższa

  PDF

  MAGDALENA

  KAMIŃSKA

  70207

  Nr 2a:
  WARSZAWA: Praga Południe, Praga Północ, Rembertów

  2001

  wolna praktyka

  PDF

  MARIUSZ

  KANIEWSKI

  70275

  Nr 13:
  powiat grodzki PŁOCK

  2000

  wolna praktyka

  PDF

  HENRYK

  KARASIŃSKI

  80939

  Nr 34:
  powiat ziemski PŁOCK

  2017

  inne miejsce zatrudnienia (jako lekarz weterynarii)

  PDF

  MATEUSZ

  KAROLEWSKI

  72731

  Nr 34:
  powiat ziemski PŁOCK

  2020

  wolna praktyka

  PDF

  JOANNA

  KIZOWSKA

  72668

  Nr 9:
  WARSZAWA: Wilanów

  2019

  wolna praktyka

  PDF

  MACIEJ

  KLOCKIEWICZ

  07731

  Nr 10:
  WARSZAWA: SGGW nazwiska A-M

  1993

  szkoła wyższa

  PDF

  JUSTYNA

  KONDRACKA

  71214

  Nr 43:
  powiat ziemski SOCHACZEW

  2009

  wolna praktyka

  PDF

  PAWEŁ

  KOBYLARZ

  25109

  Nr 41:
  powiat ziemski SIEDLCE

  2005

  inspekcja weterynaryjna

  PDF

  RAFAŁ

  KORALEWSKI

  70740

  Nr 33:
  powiat ziemski PIASECZNO

  2005

  wolna praktyka

  PDF

  GRZEGORZ

  KOTOMSKI

  08496

  Nr 9:
  WARSZAWA: Wilanów

  1995

  wolna praktyka

  PDF

  TOMASZ

  KOWALCZYK

  70392

  Nr 30:
  powiat ziemski OSTROŁĘKA

  2003

  wolna praktyka

  PDF

  KAMILA

  KOWALCZYK - IWAN

  70773

  Nr 22:
  powiat ziemski KOZIENICE

  2005

  inspekcja weterynaryjna

  PDF

  MAKSYMILIAN

  KOWALSKI

  70989

  Nr 39:
  powiat ziemski PUŁTUSK

  2007

  inspekcja weterynaryjna

  PDF

  KAMILA

  KOZUB

  70305

  Nr 2a:
  WARSZAWA: Praga Południe, Praga Północ, Rembertów

  2002

  inspekcja weterynaryjna

  PDF

  PAWEŁ

  KRZYŻANOWSKI

  08698

  Nr 33:
  powiat ziemski PIASECZNO

  1997

  wolna praktyka

  PDF

  TOMASZ

  KUJAWKA

  08254

  Nr 52:
  powiat ziemski WARSZAWA ZACHODNIA

  1993

  wolna praktyka
  inspekcja weterynaryjna

  PDF

  RADOSŁAW

  KULAWIEC

  71375

  Nr 44:
  powiat ziemski SOKOŁÓW PODLASKI

  2010

  inne miejsce zatrudnienia (jako lekarz weterynarii)

  PDF

  KRZYSZTOF

  KWIATKOWSKI

  55654

  Nr 30:
  powiat ziemski OSTROŁĘKA

  2010

  wolna praktyka

   

  WIESŁAW

  ŁADA

  07175

  Nr 34:
  powiat ziemski PŁOCK

  1993

  wolna praktyka

  PDF

  PRZEMYSŁAW

  LAUDAŃSKI

  07802

  Nr 6:
  WARSZAWA: Ursus, Włochy

  1993

  wolna praktyka
  inspekcja weterynaryjna

  PDF

  TOMASZ

  LENDZISZEWSKI

  65245

  Nr 48:
  powiat ziemski WYSZKÓW

  2007

  wolna praktyka

   

  ŁUKASZ

  LIS

  55502

  Nr 17:
  powiat ziemski CIECHANÓW

  2007

  wolna praktyka

  PDF

  JAN

  MADEJ

  07177

  Nr 13:
  powiat grodzki PŁOCK

  1993

  wolna praktyka
  inspekcja weterynaryjna

  PDF

  GRAŻYNA

  MALCZEWSKA

  08310

  Nr 32:
  powiat ziemski OTWOCK

  1993

  wolna praktyka
  inspekcja weterynaryjna

   

  MICHAŁ

  MAŁECKI

  71641

  Nr 4b:
  WARSZAWA: Bemowo, Bielany, Żoliborz

  2012

  inspekcja weterynaryjna

  PDF

  MAREK

  MASTALEREK

  07296

  Nr 40:
  powiat ziemski RADOM

  1993

  wolna praktyka

  PDF

  JAN

  MASZKIEWICZ

  07434

  Nr 18:
  powiat ziemski GARWOLIN

  1993

  wolna praktyka

  PDF

  EDMUND

  MATEY

  07435

  Nr 48:
  powiat ziemski WYSZKÓW

  1993

  inspekcja weterynaryjna

   

  AGNIESZKA

  MAZAN

  55415

  Nr 14:
  powiat grodzki RADOM

  2006

  inspekcja weterynaryjna

  PDF

  PAWEŁ

  MEYER

  70205

  Nr 15:
  powiat grodzki SIEDLCE

  2001

  inspekcja weterynaryjna

  PDF

  TOMASZ

  MIESZCZYŃSKI

  55490

  Nr 34:
  powiat ziemski PŁOCK

  2007

  wolna praktyka
  inne miejsce zatrudnienia (jako lekarz weterynarii)

  PDF

  JAN

  MOLAK

  72242

  Nr 51:
  powiat ziemski ŻYRARDÓW

  2002

  inne miejsce zatrudnienia (jako lekarz weterynarii)

  PDF

  EMILIA

  MORAWSKA - MICHALAK

  08689

  Nr 19:
  powiat ziemski GOSTYNIN

  1997

  inspekcja weterynaryjna

  PDF

  PIOTR

  NAKONIECZNY

  08741

  Nr 9:
  WARSZAWA: Wilanów

  1997

  wolna praktyka

   

  CEZARY

  NEJMAN

  70661

  Nr 30:
  powiat ziemski OSTROŁĘKA

  2005

  wolna praktyka

   

  MICHAŁ

  OLSZEWSKI

  08513

  Nr 28:
  powiat ziemski MŁAWA

  1995

  wolna praktyka

   

  PAWEŁ

  OSTRACH

  07305

  Nr 14:
  powiat grodzki RADOM

  1993

  wolna praktyka

  PDF

  LUDMIŁA

  PACUŁA

  70541

  Nr 34:
  powiat ziemski PŁOCK

  2004

  wolna praktyka

  PDF

  BOGDAN

  PAŁKA

  08227

  Nr 9:
  WARSZAWA: Wilanów

  1993

  wolna praktyka

   

  TOMASZ

  PAŁKA

  07306

  Nr 45:
  powiat ziemski SZYDŁOWIEC

  1993

  wolna praktyka

   

  MONIKA

  PAŁYSZKA

  01245

  Nr 51:
  powiat ziemski ŻYRARDÓW

  1993

  inspekcja weterynaryjna

   

  FILIP

  PAWŁOWSKI

  70701

  Nr 28:
  powiat ziemski MŁAWA

  2005

  wolna praktyka

   

  KATARZYNA

  PIASEK

  72511

  Nr 2b:
  WARSZAWA: Praga Południe, Praga Północ, Rembertów

  2018

  wolna praktyka

  PDF

  ALICJA

  PIETRZAK

  70076

  Nr 52:
  powiat ziemski WARSZAWA ZACHODNIA

  2000

  inspekcja weterynaryjna

   

  IWONA

  PIJARSKA - BIŃKOWSKA

  70186

  Nr 9:
  WARSZAWA: Wilanów

  2001

  wolna praktyka

  PDF

  SYLWIA

  PLAŻUK

  71193

  Nr 9:
  WARSZAWA: Wilanów

  2009

  wolna praktyka

  PDF

  ŁUKASZ

  PLUTA

  71737

  Nr 24:
  powiat ziemski LIPSKO

  2012

  wolna praktyka

   

  JOANNA

  PŁAWIŃSKA - CZARNAK

  70051

  Nr 11:
  WARSZAWA: SGGW nazwiska N-Ż

  2000

  szkoła wyższa

   

  JAN

  PRANDOTA

  08297

  Nr 11:
  WARSZAWA: SGGW nazwiska N-Ż

  1993

  szkoła wyższa

  PDF

  MARIUSZ

  ROGÓLSKI

  07322

  Nr 40:
  powiat ziemski RADOM

  1993

  wolna praktyka

  PDF

  AGNIESZKA

  RÓWNA

  50038

  Nr 31:
  powiat ziemski OSTRÓW MAZOWIECKA

  2001

  wolna praktyka

  PDF

  DOMINIKA

  RUBASZYŃSKA

  72472

  Nr 9:
  WARSZAWA: Wilanów

  2018

  inspekcja weterynaryjna

   

  MICHAŁ

  RYBICKI

  56063

  Nr 17:
  powiat ziemski CIECHANÓW

  2017

  wolna praktyka
  inspekcja weterynaryjna

  PDF

  DOROTA

  RYGIEL-JANISZEWSKA

  72466

  Nr 9:
  WARSZAWA: Wilanów

  2018

  inspekcja weterynaryjna

   

  MAREK

  SANKIEWICZ

  07210

  Nr 34:
  powiat ziemski PŁOCK

  1993

  inspekcja weterynaryjna

  PDF

  ANTONI

  SCHOLLENBERGER

  08658

  Nr 11:
  WARSZAWA: SGGW nazwiska N-Ż

  1996

  niewykonywanie zawodu lekarza weterynarii

   

  PIOTR

  SIEMIENIUK

  70041

  Nr 44:
  powiat ziemski SOKOŁÓW PODLASKI

  2000

  wolna praktyka

  PDF

  MICHAŁ

  SKIBNIEWSKI

  70094

  Nr 11:
  WARSZAWA: SGGW nazwiska N-Ż

  2000

  wolna praktyka
  szkoła wyższa

   

  MAŁGORZATA

  SOBCZAK - FILIPIAK

  08558

  Nr 11:
  WARSZAWA: SGGW nazwiska N-Ż

  1995

  szkoła wyższa

   

  WOJCIECH

  SPRUCH

  08153

  Nr 47:
  powiat ziemski WOŁOMIN

  1993

  wolna praktyka

  PDF

  ANNA

  STASZEWSKA

  07316

  Nr 49:
  powiat ziemski ZWOLEŃ

  1993

  inspekcja weterynaryjna

  PDF

  NATALIA

  STROKOWSKA

  11360

  Nr 2b:
  WARSZAWA: Mokotów

  2014

  wolna praktyka

  PDF

  TOMASZ

  SZARA

  08022

  Nr 11:
  WARSZAWA: SGGW nazwiska N-Ż

  1993

  szkoła wyższa

  PDF

  MARTA

  SZULC - CIENSZKOWSKA

  70630

  Nr 9:
  WARSZAWA: Wilanów

  2004

  inspekcja weterynaryjna

   

  MAREK

  SZULGA

  07332

  Nr 14:
  powiat grodzki RADOM

  1993

  wolna praktyka

  PDF

  TOMASZ

  SZYDŁOWSKI

  07216

  Nr 34:
  powiat ziemski PŁOCK

  1993

  wolna praktyka

  PDF

  RAFAŁ

  TERPIŁOWSKI

  71894

  Nr 14:
  powiat grodzki RADOM

  2013

  wolna praktyka

  PDF

  STANISŁAW

  TĘSIOROWSKI

  01169

  Nr 51:
  powiat ziemski ŻYRARDÓW

  1993

  inspekcja weterynaryjna

   

  MONIKA

  TOBOREK

  71095

  Nr 9:
  WARSZAWA: Wilanów

  2008

  wolna praktyka

  PDF

  BEATA

  TOMANEK

  07335

  Nr 24:
  powiat ziemski LIPSKO

  1993

  inspekcja weterynaryjna

  PDF

  MICHAŁ

  TRACZ

  70336

  Nr 11:
  WARSZAWA: SGGW nazwiska N-Ż

  2002

  szkoła wyższa

   

  TOMASZ

  TYBURSKI

  07338

  powiat ziemski ZWOLEŃ

  1985

  szkoła wyższa

  PDF

  KATARZYNA

  WALEŚKIEWICZ

  71563

  Nr 39:
  powiat ziemski PUŁTUSK

  2011

  inspekcja weterynaryjna

  PDF

  ARTUR

  WANCERZ

  70161

  Nr 40:
  powiat ziemski RADOM

  2001

  wolna praktyka

  PDF

  JĘDRZEJ

  WĄSOWSKI

  71115

  Nr 37:
  powiat ziemski PRZASNYSZ

  2008

  wolna praktyka

   

  JAROSŁAW

  WILK

  71245

  Nr 14:
  powiat grodzki RADOM

  2009

  wolna praktyka

  PDF

  CEZARY

  WITESZCZAK

  08739

  Nr 23:
  powiat ziemski LEGIONOWO

  1997

  wolna praktyka

  PDF

  LUCJAN

  WITKOWSKI

  70324

  Nr 11:
  WARSZAWA: SGGW nazwiska N-Ż

  2002

  szkoła wyższa

  PDF

  BARTOSZ

  WOŹNIAK

  71571

  Nr 44:
  powiat ziemski SOKOŁÓW PODLASKI

  2011

  wolna praktyka

  PDF

  GRZEGORZ

  ZABORSKI

  08477

  Nr 14:
  powiat grodzki RADOM

  1993

  wolna praktyka

  PDF

  ANDRZEJ

  ZARAJCZYK

  70585

  Nr 2b:
  WARSZAWA: Praga Południe, Praga Północ, Rembertów

  2004

  wolna praktyka

   

  ANNA

  ZAWADZKA

  70861

  Nr 37:
  powiat ziemski PRZASNYSZ

  2006

  inspekcja weterynaryjna

   

  MARTA

  ZARĘBA

  70598

  Nr 30:
  powiat ziemski OSTROŁĘKA

  2004

  niewykonywanie zawodu lekarza weterynarii

  PDF

  KRZYSZTOF

  ZDEB

  70592

  Nr 23:
  powiat ziemski LEGIONOWO

  2004

  wolna praktyka

  PDF

  TADEUSZ

  ŻOŁYNIAK

  07346

  Nr 16:
  powiat ziemski BIAŁOBRZEGI

  1993

  wolna praktyka

   

Rada Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej przypomina podmiotom prowadzącym zakłady lecznicze dla zwierząt o bezwzględnym obowiązku przestrzegania wobec zatrudnianych przez nich lekarzy weterynarii przepisów o bezpieczeństwie w trakcie wykonywania czynności zawodowych i obowiązku minimalizowania zagrożeń występujących w pracy. Jest to szczególnie ważne w czasie pandemii, gdy na wielu płaszczyznach aktualizuje się obowiązek dbałości o zdrowie zatrudnionych lekarzy weterynarii, bez względu na formę tego zatrudnienia. W tym kontekście Rada Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej przypomina zwłaszcza o art. 34 Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii. Przepis ten wyraźnie stanowi, że stosunki między członkami społeczności zawodowej – w tym także między lekarzami weterynarii zatrudniającymi i zatrudnianymi – powinny opierać się na wzajemnej życzliwości, gotowości w okazywaniu koleżeńskiej pomocy i solidarności zawodowej.

Warszawska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

ul. Nowoursynowska 159,
bud. 24, pok. 11,
02-776 Warszawa

Skontaktuj się z nami