Okręgowa Komisja Wyborcza w składzie:

Krzysztof Anusz – Przewodniczący Komisji
Michał Ceregrzyn – członek Komisji
Monika Toborek – członek Komisji

przedstawia wynik wyborów Delegatów na Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy Weterynarii Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VIII Kadencji

 1. ANUSZ KRZYSZTOF
 2. BACZYŃSKI TOMASZ
 3. BARSZCZ KAROLINA
 4. BIAŁOWĄS JÓZEF
 5. BIELAWSKI PIOTR
 6. BŁASZCZAK BORYS
 7. BOCHYŃSKI KRZYSZTOF
 8. BOCZOŃ - BORKOWSKA ANNA
 9. BOJANOWSKI ANDRZEJ
 10. BOROWY MARCIN
 11. BRODZIK ROMAN
 12. BRUCZYŃSKA MAŁGORZATA
 13. BUKALSKI MARIUSZ
 14. CEREGRZYN MICHAŁ
 15. CHALAMOŃSKI TOMASZ
 16. CHĘDOSZKO - PAPIS ANNA
 17. CHODKOWSKI JERZY
 18. CHRZANOWSKI JACEK
 19. CIĄGARLAK RAFAŁ
 20. CIECHOWICZ SŁAWOMIR
 21. CYGAŃSKA MONIKA
 22. DĄBROWSKI MARIUSZ
 23. DEPTUŁA PAWEŁ
 24. DERES-NYKOWSKA WIKTORIA
 25. DOBOSZ MARIUSZ
 26. DOBRZYŃSKI ARTUR
 27. DURAS ANNA
 28. DYMON AGNIESZKA
 29. FIKUS ALEKSANDER
 30. FLORCZAK GRZEGORZ
 31. FLORYSZCZYK IZABELA
 32. FLORYSZCZYK BOGUSŁAW
 33. GARCZYŃSKI KRZYSZTOF
 34. GNIOT MIROSŁAW
 35. GOTZ MACIEJ
 36. GRUSZCZYŃSKI JACEK
 37. GRYGO-MAŁUJ KATARZYNA
 38. GULIŃSKA OLIWIA
 39. JAKUBCZAK PAWEŁ
 40. JANK MICHAŁ
 41. JAROCKI ZBIGNIEW
 42. JURKA PIOTR
 43. KANIEWSKI MARIUSZ
 44. KAROLEWSKI MATEUSZ
 45. KIZOWSKA JOANNA
 46. KLOCKIEWICZ MACIEJ
 47. KONDRACKA JUSTYNA
 48. KOTOMSKI GRZEGORZ
 49. KOWALCZYK TOMASZ
 50. KOWALCZYK - IWAN KAMILA
 51. KOWALSKI MAKSYMILIAN
 52. KUJAWKA TOMASZ
 53. KULAWIEC RADOSŁAW
 54. LENDZISZEWSKI TOMASZ
 55. LIS ŁUKASZ
 56. ŁADA WIESŁAW
 57. MADEJ JAN
 58. MALCZEWSKA GRAŻYNA
 59. MASTALEREK MAREK
 60. MASZKIEWICZ JAN
 61. MATEY EDMUND
 62. MAZAN AGNIESZKA
 63. MEYER PAWEŁ
 64. MOLAK JAN
 65. MORAWSKA - MICHALAK EMILIA
 66. NEJMAN CEZARY
 67. OLSZEWSKI MICHAŁ
 68. OSTRACH PAWEŁ
 69. PACUŁA LUDMIŁA
 70. PAŁKA TOMASZ
 71. PAŁYSZKA MONIKA
 72. PAWŁOWSKI FILIP
 73. PIETRZAK ALICJA
 74. PLAŻUK SYLWIA
 75. PLUTA ŁUKASZ
 76. PŁAWIŃSKA - CZARNAK JOANNA
 77. PRANDOTA JAN
 78. ROGÓLSKI MARIUSZ
 79. RÓWNA AGNIESZKA
 80. RYBICKI MICHAŁ
 81. SANKIEWICZ MAREK
 82. SCHOLLENBERGER ANTONI
 83. SIEMIENIUK PIOTR
 84. SKIBNIEWSKI MICHAŁ
 85. SOBCZAK - FILIPIAK MAŁGORZATA
 86. SOLDATY - BISSENIK JOANNA
 87. SPRUCH WOJCIECH
 88. STASZEWSKA ANNA
 89. SZARA TOMASZ
 90. SZOTOWSKA INES
 91. SZULGA MAREK
 92. SZYDŁOWSKI TOMASZ
 93. TERPIŁOWSKI RAFAŁ
 94. TĘSIOROWSKI STANISŁAW
 95. TOBOREK MONIKA
 96. TOMANEK BEATA
 97. TRACZ MICHAŁ
 98. TYBURSKI TOMASZ
 99. WALEŚKIEWICZ KATARZYNA
 100. WANCERZ ARTUR
 101. WILK JAROSŁAW
 102. WITKOWSKI LUCJAN
 103. WOŹNIAK BARTOSZ
 104. ZABORSKI GRZEGORZ
 105. ŻOŁYNIAK TADEUSZ

 

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zgodnie Uchwałą Nr 2349/VII/2021 Rady Warszawskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej z dnia 12 lipca 2021 r. wybory Delegatów na Zjazd Lekarzy Weterynarii Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej przeprowadzane w trybie korespondencyjnym są na końcowym etapie przyjmowania kart z głosami. Planowany termin opublikowania przez Komisję Wyborczą listy Delegatów na Zjazd Lekarzy Weterynarii WILW to 28 września br.

 

Przewodniczący Komisji Wyborczej

Prof. dr hab. Krzysztof Anusz

Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie,

Higiena zwierząt rzeźnych
i żywności pochodzenia zwierzęcego

Czas trwania studiów: 4 semestry; październik 2021 r. – wrzesień 2023 r.

 

Termin składania dokumentów: do 15 września 2021 r.

 

Kierownik studiów: dr Michał Tracz tel. 510 084 088

Sekretariat studiów: Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego, WMW, SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, tel./fax: 22 593 60 70,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wymagane dokumenty: 1) Podanie o przyjęcie na studia 2) Kwestionariusz osobowy kandydata na studia 3) Odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia ukończenia studiów wyższych weterynaryjnych 4) Aktualne zaświadczenie o przynależności do izby lekarsko-weterynaryjnej, nie starsze niż 3 miesiące 5) Dowód wniesienia opłaty za wpisowe.

Zasady rekrutacji: Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń i stażu pracy oraz uprzednio ukończonych kursów specjalistycznych.

Wzory dokumentów do pobrania znajdują się na stronie studium: http://wmw.sggw.pl/tag/higiena/

liczba miejsc: 45

 

Oplata: 12 000 zł (4 x 3000 zł), wpisowe 250 zł

 

Sposób składania dokumentów: 1) Formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej studiów podyplomowych 2) poczta tradycyjna na adres: Katedra HŻiOZP 3) Osobiście w sekretariacie Katedry HŻiOZP,

 

Wymagania wobec kandydatów: 1) Posiadanie dyplomu lekarza weterynarii 2) Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii 3) Członkostwo w okręgowej izbie lekarsko weterynaryjnej 4) 2-letni staż pracy w zawodzie lekarza weterynarii 5) Złożenie kompletnej dokumentacji 6) uiszczenie opłaty wpisowej i przynajmniej pierwszą ratę czesnego zgodnie z zasadami odpłatności

 

Więcej informacji: http://wmw.sggw.pl/tag/higiena/ lub dr Michał Tracz tel. 510 084 088

Szanowni Państwo!

Z uwagi na sygnały z drukarni na temat potencjalnych błędów w partii druków paszportów, które trafiły do sprzedaży w czerwcu i lipcu br. zalecamy sprawdzanie każdego druku przed jego wydaniem i zwracanie szczególnej uwagi na zgodność numerów paszportu widniejących na okładce i poszczególnych stronach druku. Wadliwe druki należy reklamować poprzez Biuro Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Od 1 lipca 2021 r. lekarze weterynarii mogą składać wnioski o przydział zakresu liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty kat. „Rp” na produkty lecznicze zawierające środek odurzający, substancję psychotropową.

Do wniosku należy załączyć aktualne zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii.

 
Wniosek o przydział zakresu liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty na leki posiadające kategorię dostępności „Rp” znajduje  się  na  stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Warszawie w zakładce:

ZAŁATWIANIE SPRAW/FORMULARZE/WETERYNARIA.

Podpisany wniosek można wysłać pocztą, kurierem, poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą  ePUAP lub złożyć osobiście w siedzibie urzędu (ul. Floriańska 10, 03-707 Warszawa).

Pismo Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii znak  WIW-ZOZ-II.913.15.55.2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie aktualnej sytuacji epizootycznej w zakresie wścieklizny u zwierząt wolnożyjących w województwie mazowieckim.

Plik w formacie PDF

Warszawska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

ul. Nowoursynowska 159,
bud. 24, pok. 11,
02-776 Warszawa

Skontaktuj się z nami