Apel Prezydium Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie objęcia zakładów leczniczych dla zwierząt zakresem szczególnego wsparcia i uznania ich działalności za usługi o kluczowym znaczeniu dla państwa.

Plik w formacie PDF

Pomoc rządowa dla przedsiębiorców wynikająca z tzw. tarczy antykryzysowej

 

W związku z wejściem z życie tzw. tarczy antykryzysowej przypominamy o możliwości uzyskania wsparcia przez przedsiębiorców, w tym przedsiębiorców prowadzących zakłady lecznicze dla zwierząt. Kryteria poszczególnych rodzajów wparcia dla przedsiębiorców są zróżnicowane, dlatego zachęcamy prowadzących zakładały lecznicze dla zwierząt do zapoznania się z informacjami na ten temat znajdującymi się pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/wyszukaj-wsparcie-dla-swojej-firmy

Więcej informacji na stronie Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej - czytaj

Przypominamy właścicielom i kierownikom zakładów leczniczych dla zwierząt, że zgodnie z § 9 ust. 7 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (dalej jako: rozporządzenie) zakłady lecznicze dla zwierząt będące zakładami pracy mają obowiązek zapewnienia:

a) osobom zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk,

b) odległości pomiędzy stanowiskami pracy wynoszącej co najmniej 1,5 m.

Szanowni Państwo!

W związku z pismem Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej o sygnaturze KILW/0280/03/20 z dnia 31 marca br. zwracam się z prośbą o uzupełnienie załączonej ANKIETY.

 

 

Z poważaniem,

Prezes Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
lek. wet. Marek Mastalerek

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy Lekarze Weterynarii, Szanowni Państwo,

z uwagi na obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego chciałbym przypomnieć o szczególnej potrzebie kierowania się wiedzą lekarsko-weterynaryjną na temat zabezpieczenia przed chorobą zakaźną w zakładach leczniczych dla zwierząt. Konieczne jest rygorystyczne przestrzeganie zasad ochrony przed zakażeniem wirusem, które nam lekarzom weterynarii są dobrze znane, a także informowanie o tych zasadach klientów - właścicieli zwierząt oraz wymaganie od nich ich przestrzegania. Obowiązek ten ciąży w równej mierze na wszystkich lekarzach weterynarii bez względu na to, czy są pracownikami zakładów leczniczych dla zwierząt, czy pracodawcami. Sposób jego realizacji powinien być dostosowany do konkretnych uwarunkowań lokalowych i organizacyjnych, a także specyfiki działania danego zakładu leczniczego dla zwierząt. Jednocześnie przypominam podmiotom prowadzącym zakłady lecznicze dla zwierząt i kierownikom tych zakładów o konieczności podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 pracowników i klientów zakładu leczniczego dla zwierząt.

lek. wet. Marak Mastalerek
Prezes Rady Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

W związku pojawieniem się w Polsce koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19, poniżej umieszczamy informację o najważniejszych zasadach ochrony przed wirusem, które nam lekarzom są dobrze znane. Jednocześnie prosimy o zachowanie rozsądku i dzielenie się niezbędną wiedzą z właścicielami zwierząt oraz klientami, by nie prowadzić do nieuzasadnionej paniki. Zamieszczone poniżej ulotki i informacje można umieścić w poczekalniach zakładów leczniczych dla zwierząt lub inspektoracie weterynarii.

Plakat ogólny.

Jak zapobiegać zakażeniu.

Dezynfekcja rąk.

Warszawska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

ul. Nowoursynowska 159,
bud. 24, pok. 11,
02-776 Warszawa

Skontaktuj się z nami