Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania 
ZAPRASZA 
producentów, dystrybutorów produktów leczniczych i wyrobów medycznych;
przedstawicieli podmiotów leczniczych 

na szkolenie z zakresu: „Traceability w ochronie zdrowia”
SZKOLENIE ON-LINE (na żywo): 27.10.2021, w godz. 10:00-15:00 

Chcesz zgodnie z wymogami prawnymi Komisji Europejskiej podnieść bezpieczeństwo pacjentów?
Usprawnić procesy logistyczne w swojej firmie/instytucji?
Skorzystaj z naszego szkolenia:)
!  Przedstawimy założenia rozporządzenia w zakresie FMD i UDI zgodnie z wymogami prawnymi Komisji Europejskiej.
!! Wskażemy możliwości wykorzystania nowych rozwiązań na rzecz poprawy funkcjonowania organizacji i skutecznych działań w obszarze traceability w ochronie zdrowia.
!!! Zaprezentujemy praktyczne wdrożenia z wykorzystaniem UDI i serializacji produktów ochrony zdrowia na rzecz poprawy traceability. 

Szkolenie prowadzi: dr Anna Gawrońska – ekspert, lider obszaru ds. standardów GS1 w ochronie zdrowia w ŁUKASIEWICZ - Instytucie Logistyki i Magazynowania. Uczestniczka wielu międzynarodowych i krajowych projektów badawczych dotyczących e-zdrowia. Ściśle współpracuje z NFZ, Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Więcej informacji o szkoleniu na stronie internetowej >> 

Cena szkolenia online: 780 zł (VAT zw.)*/1 osobę
RABAT: 10%  dla drugiej i każdej następnej osoby przy zgłoszeniu dwóch lub więcej osób z tej samej firmy na w/w szkolenie.
*Usługa zwolniona od podatku na podstawie par. 3 ust.1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z  2018 r.‚ poz. 701)

JAK SIĘ ZAPISAĆ? 

Zapisy przyjmowane są poprzez formularz online - FORMULARZ ZGŁOSZENIA >>
(UWAGA: liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń)
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU:)

KONTAKT: 
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i  Magazynowania
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
tel. 61 666 48 56 
www.e-bit.edu.pl 
www.ilim.lukasiewicz.gov.pl

Rada Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej przypomina Członkom Izby o konieczności skrupulatnego przestrzegania „Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów Dla Zwierząt Towarzyszących”.

Dostępne: https://vetpol.org.pl/images/uchwaly/VII_kadencja/zal_do_uchwaly_nr_26-2018-VII_Dobra_Praktyka_Wystawiania_Paszportow.pdf

Stanowczo podkreślamy bezwzględną konieczność każdorazowej obecności zwierzęcia w celu odczytania czytnikiem elektronicznym transportera przed wydaniem paszportu oraz przed każdym wpisem. Odczytanie czytnikiem elektronicznym transportera musi być poprzedzone zdjęciem zwierzęciu obroży (ewentualnie także innych ozdób). Podczas wystawiania paszportu bezwzględnie wymagana jest również obecność właściciela zwierzęcia, który własnoręcznym podpisem potwierdza prawdziwość danych w wystawionym dokumencie. Fakt wszczepienia transpondera i wykonania ewentualnych szczepień oraz innych zabiegów u zwierzęcia należy odnotować w książce leczenia zwierząt. Zwracamy Państwa uwagę na potrzebę szczególnej uważności i ostrożności w podejmowanych czynnościach związanymi z wydawaniem i wpisami do paszportów dla zwierząt towarzyszących, zwłaszcza że w przestrzeni medialnej pojawiają się niepokojące informacje na temat przemytu tych zwierząt:

Link: https://tvn24.pl/programy/przemyt-zwierzat-5087489

Polecamy również Państwa szczególnej uwadze Komunikat Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej wydany w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami przy wystawaniu paszportów dla zwierząt towarzyszących.

Dostępny: komunikat-_paszporty_dla_zwierząt-1.jpg (1654×2340) (vetpol.org.pl)

Okręgowa Komisja Wyborcza w składzie:

Krzysztof Anusz – Przewodniczący Komisji
Michał Ceregrzyn – członek Komisji
Monika Toborek – członek Komisji

przedstawia wynik wyborów Delegatów na Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy Weterynarii Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej VIII Kadencji

 1. ANUSZ KRZYSZTOF
 2. BACZYŃSKI TOMASZ
 3. BARSZCZ KAROLINA
 4. BIAŁOWĄS JÓZEF
 5. BIELAWSKI PIOTR
 6. BŁASZCZAK BORYS
 7. BOCHYŃSKI KRZYSZTOF
 8. BOCZOŃ - BORKOWSKA ANNA
 9. BOJANOWSKI ANDRZEJ
 10. BOROWY MARCIN
 11. BRODZIK ROMAN
 12. BRUCZYŃSKA MAŁGORZATA
 13. BUKALSKI MARIUSZ
 14. CEREGRZYN MICHAŁ
 15. CHALAMOŃSKI TOMASZ
 16. CHĘDOSZKO - PAPIS ANNA
 17. CHODKOWSKI JERZY
 18. CHRZANOWSKI JACEK
 19. CIĄGARLAK RAFAŁ
 20. CIECHOWICZ SŁAWOMIR
 21. CYGAŃSKA MONIKA
 22. DĄBROWSKI MARIUSZ
 23. DEPTUŁA PAWEŁ
 24. DERES-NYKOWSKA WIKTORIA
 25. DOBOSZ MARIUSZ
 26. DOBRZYŃSKI ARTUR
 27. DURAS ANNA
 28. DYMON AGNIESZKA
 29. FIKUS ALEKSANDER
 30. FLORCZAK GRZEGORZ
 31. FLORYSZCZYK IZABELA
 32. FLORYSZCZYK BOGUSŁAW
 33. GARCZYŃSKI KRZYSZTOF
 34. GNIOT MIROSŁAW
 35. GOTZ MACIEJ
 36. GRUSZCZYŃSKI JACEK
 37. GRYGO-MAŁUJ KATARZYNA
 38. GULIŃSKA OLIWIA
 39. JAKUBCZAK PAWEŁ
 40. JANK MICHAŁ
 41. JAROCKI ZBIGNIEW
 42. JURKA PIOTR
 43. KANIEWSKI MARIUSZ
 44. KAROLEWSKI MATEUSZ
 45. KIZOWSKA JOANNA
 46. KLOCKIEWICZ MACIEJ
 47. KONDRACKA JUSTYNA
 48. KOTOMSKI GRZEGORZ
 49. KOWALCZYK TOMASZ
 50. KOWALCZYK - IWAN KAMILA
 51. KOWALSKI MAKSYMILIAN
 52. KUJAWKA TOMASZ
 53. KULAWIEC RADOSŁAW
 54. LENDZISZEWSKI TOMASZ
 55. LIS ŁUKASZ
 56. ŁADA WIESŁAW
 57. MADEJ JAN
 58. MALCZEWSKA GRAŻYNA
 59. MASTALEREK MAREK
 60. MASZKIEWICZ JAN
 61. MATEY EDMUND
 62. MAZAN AGNIESZKA
 63. MEYER PAWEŁ
 64. MOLAK JAN
 65. MORAWSKA - MICHALAK EMILIA
 66. NEJMAN CEZARY
 67. OLSZEWSKI MICHAŁ
 68. OSTRACH PAWEŁ
 69. PACUŁA LUDMIŁA
 70. PAŁKA TOMASZ
 71. PAŁYSZKA MONIKA
 72. PAWŁOWSKI FILIP
 73. PIETRZAK ALICJA
 74. PLAŻUK SYLWIA
 75. PLUTA ŁUKASZ
 76. PŁAWIŃSKA - CZARNAK JOANNA
 77. PRANDOTA JAN
 78. ROGÓLSKI MARIUSZ
 79. RÓWNA AGNIESZKA
 80. RYBICKI MICHAŁ
 81. SANKIEWICZ MAREK
 82. SCHOLLENBERGER ANTONI
 83. SIEMIENIUK PIOTR
 84. SKIBNIEWSKI MICHAŁ
 85. SOBCZAK - FILIPIAK MAŁGORZATA
 86. SOLDATY - BISSENIK JOANNA
 87. SPRUCH WOJCIECH
 88. STASZEWSKA ANNA
 89. SZARA TOMASZ
 90. SZOTOWSKA INES
 91. SZULGA MAREK
 92. SZYDŁOWSKI TOMASZ
 93. TERPIŁOWSKI RAFAŁ
 94. TĘSIOROWSKI STANISŁAW
 95. TOBOREK MONIKA
 96. TOMANEK BEATA
 97. TRACZ MICHAŁ
 98. TYBURSKI TOMASZ
 99. WALEŚKIEWICZ KATARZYNA
 100. WANCERZ ARTUR
 101. WILK JAROSŁAW
 102. WITKOWSKI LUCJAN
 103. WOŹNIAK BARTOSZ
 104. ZABORSKI GRZEGORZ
 105. ŻOŁYNIAK TADEUSZ

 

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zgodnie Uchwałą Nr 2349/VII/2021 Rady Warszawskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej z dnia 12 lipca 2021 r. wybory Delegatów na Zjazd Lekarzy Weterynarii Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej przeprowadzane w trybie korespondencyjnym są na końcowym etapie przyjmowania kart z głosami. Planowany termin opublikowania przez Komisję Wyborczą listy Delegatów na Zjazd Lekarzy Weterynarii WILW to 28 września br.

 

Przewodniczący Komisji Wyborczej

Prof. dr hab. Krzysztof Anusz

Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie,

Higiena zwierząt rzeźnych
i żywności pochodzenia zwierzęcego

Czas trwania studiów: 4 semestry; październik 2021 r. – wrzesień 2023 r.

 

Termin składania dokumentów: do 15 września 2021 r.

 

Kierownik studiów: dr Michał Tracz tel. 510 084 088

Sekretariat studiów: Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego, WMW, SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa, tel./fax: 22 593 60 70,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wymagane dokumenty: 1) Podanie o przyjęcie na studia 2) Kwestionariusz osobowy kandydata na studia 3) Odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia ukończenia studiów wyższych weterynaryjnych 4) Aktualne zaświadczenie o przynależności do izby lekarsko-weterynaryjnej, nie starsze niż 3 miesiące 5) Dowód wniesienia opłaty za wpisowe.

Zasady rekrutacji: Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń i stażu pracy oraz uprzednio ukończonych kursów specjalistycznych.

Wzory dokumentów do pobrania znajdują się na stronie studium: http://wmw.sggw.pl/tag/higiena/

liczba miejsc: 45

 

Oplata: 12 000 zł (4 x 3000 zł), wpisowe 250 zł

 

Sposób składania dokumentów: 1) Formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej studiów podyplomowych 2) poczta tradycyjna na adres: Katedra HŻiOZP 3) Osobiście w sekretariacie Katedry HŻiOZP,

 

Wymagania wobec kandydatów: 1) Posiadanie dyplomu lekarza weterynarii 2) Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii 3) Członkostwo w okręgowej izbie lekarsko weterynaryjnej 4) 2-letni staż pracy w zawodzie lekarza weterynarii 5) Złożenie kompletnej dokumentacji 6) uiszczenie opłaty wpisowej i przynajmniej pierwszą ratę czesnego zgodnie z zasadami odpłatności

 

Więcej informacji: http://wmw.sggw.pl/tag/higiena/ lub dr Michał Tracz tel. 510 084 088

Szanowni Państwo!

Z uwagi na sygnały z drukarni na temat potencjalnych błędów w partii druków paszportów, które trafiły do sprzedaży w czerwcu i lipcu br. zalecamy sprawdzanie każdego druku przed jego wydaniem i zwracanie szczególnej uwagi na zgodność numerów paszportu widniejących na okładce i poszczególnych stronach druku. Wadliwe druki należy reklamować poprzez Biuro Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Warszawska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

ul. Nowoursynowska 159,
bud. 24, pok. 11,
02-776 Warszawa

Skontaktuj się z nami