• Apel Komitetu Protestacyjnego APEL DO WSZYSTKICH LEKARZY WETERYNARII oraz PRACOWNIKÓW INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ w sprawie poparcia i uczestnictwa w akcji protestacyjnej wraz z załącznikami - plik w formacie PDF;
    Załączniki:
    1.    Projekt rozporządzenia w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii  z dnia 27 stycznia 2022 roku autorstwa Porozumienia Warszawskiego - plik w formacie PDF;
    2.    Projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii - plik w formacie PDF.
  • List otwarty do Henryka Kowalczyka Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - plik w formacie PDF;

Link:

https://secure.avaaz.org/community_petitions/pl/petycja_wzywajaca_mrirw_do_podjecia_rozmow_w_spraw_henryk_kowalczyk_wiceprezes_rady_ministrow_minister_rolnictwa_i_rozwoju_wsi/?cKonAsb&utm_source=sharetools&utm_medium=copy&utm_campaign=petition-1601464-henryk_kowalczyk_wiceprezes_rady_ministrow_minister_rolnictwa_i_rozwoju_wsi&utm_term=cKonAsb%2Bpl

pod którym można złożyć podpis pod załączonym listem otwartym do Ministra wyrażającym sprzeciw wobec treści projektu rozporządzenia w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii.

 

Duża liczba zebranych podpisów będzie miała ogromny wpływ na realizację naszych postulatów zawartych w załączonym materiale.

Wszystko zależy od Waszej aktywności i zaangażowania w akcję!

 

Treść pisma - plik w formacie PDF

Stanowisko Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej - plik w formacie PDF

Sekcji Krajowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Weterynarii - plik w formacie PDF

Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Wolnej Praktyki „MEDICUS VETERINARIUS” - plik w formacie PDF

Stanowisko Stowarzyszenia Urzędowych Lekarzy Weterynarii - plik w formacie PDF

Treść oświadczenia - plik PDF

W dniu 12.07.2022 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyły się rozmowy na temat projektu „rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii”. W spotkaniu ze strony rządu wzięli udział wiceminister rolnictwa Lech Kołakowski oraz Magdalena Bartosińska zastępca dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii. Krajową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną reprezentowali Marek Mastalerek Prezes Krajowej Rady Lekarsko - Weterynaryjnej, Tomasz Górski Wiceprezes KRLW oraz Wiesław Łada członek KRLW.  
Podczas spotkania przedstawiciele Samorządu negatywnie zaopiniowali projekt rozporządzenia i poinformowali, że w obecnej formie jest nie do przyjęcia dla lekarzy weterynarii wykonujących czynności zlecone. Na wniosek strony rządowej w najbliższym czasie zostaną opracowane i  dostarczone do MRiRW uwagi  Porozumienia Warszawskiego na temat rozporządzenia.  Jednocześnie pragniemy podkreślić, że oczekiwania wyznaczonych lekarzy weterynarii są bardzo dobrze znane stronie rządowej, gdyż były wielokrotnie wyrażane w wielu pismach kierowanych do MRiRW.
W dalszych negocjacjach będziemy kierować się zasadą, że żadna grupa lekarzy weterynarii wykonujących czynności zlecone nie może zostać poszkodowana w wyniku procedowanej nowelizacji rozporządzenia o wynagrodzeniach. W obecnej sytuacji gospodarczej kraju niedopuszczalne jest zwłaszcza obniżanie niektórych stawek. Za kuriozalne przyjmujemy oparcie przez MRiRW wyliczeń stawek wynagrodzeń na podstawie sprawozdań budżetowych powiatowych inspektoratów weterynarii z 2019 roku.
W najbliższy poniedziałek spotkają się w tej sprawie sygnatariusze Porozumienia Warszawskiego, aby uzgodnić wspólne stanowisko i zaplanować dalsze posunięcia.   Liczymy, że zaplanowane kolejne negocjacje z MRiRW w tej sprawie przyniosą rozwiązanie w postaci uwzględnienia zgłaszanych przez nas szczegółowych uwag do projektu rozporządzenia. Jeżeli tak się nie stanie będziemy informować o podjęciu bardziej stanowczych działań oczekiwanych przez nasze środowisko. 

Plik w formacie PDF

Warszawska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

ul. Nowoursynowska 159,
bud. 24, pok. 11,
02-776 Warszawa

Skontaktuj się z nami