Szanowne Koleżanki i Koledzy, lekarze weterynarii upoważnieni do wystawiania paszportów dla zwierząt towarzyszących podróżnym,

poniżej prezentujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące procesu wydawania paszportów dla zwierząt towarzyszących.

Mamy nadzieję, że pomoże to Państwu w prawidłowym przeprowadzaniu niezbędnych czynności i właściwym wypełnianiu dokumentu.

link

Małopolska Izba Lekarsko – Weterynaryjna
oraz
Dolnośląska  Izba  Lekarsko – Weterynaryjna
przy wsparciu Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
zapraszają lekarzy weterynarii wraz z rodzinami na
XIII Mistrzostwa  Polski  Lekarzy  Weterynarii
w  Narciarstwie  Alpejskim

Zawody odbędą się 4 marca 2023r. (sobota),
w Stacji Narciarskiej Kaniówka w Białce Tatrzańskiej.
Początek ok. godz. 9.30.
W zawodach mogą wziąć udział lekarze weterynarii i ich dzieci.
Konkurencją sportową będzie slalom gigant (2 przejazdy).
Koszt uczestnictwa w zawodach to 70 zł od osoby
(cena obejmuje udział w zawodach, karnet, ubezpieczenie).
Wpłaty w biurze zawodów.
Dzieci i młodzież do 15 roku życia startują w zawodach bezpłatnie.
Program imprezy i regulamin zawodów dostępny na
www.milw.pl
Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz na stronie
www.narty.edu.pl

FVE uruchomiła trzecią edycję VetSurvey2022, kompleksowego badania zawodów weterynaryjnych w Europie (raport z badania w 2018 r. dostępny TUTAJ)

 

Jak Brexit, COVID-19 i wojna na Ukrainie ukształtowały zawód lekarza weterynarii?

 

Ogólnym celem VetSurvey2022 jest zebranie nowych spostrzeżeń i danych na temat demografii, rynku pracy, mobilności, satysfakcji i wskaźników ekonomicznych w całym regionie europejskim.

 

Wyniki pomogą zaktualizować i dokładnie ocenić obecną sytuację zawodu lekarza weterynarii oraz określić priorytetowe działania mające na celu poprawę i kształtowanie przyszłości naszego zawodu. Ta ankieta pomoże nie tylko Tobie i Twojej przyszłości jako lekarza weterynarii, ale także przyszłym pokoleniom.

 

VetSurvey2022 jest przeznaczona dla każdego lekarza weterynarii, pracującego w każdym sektorze.

 

Niezwykle ważne jest jak najszersze rozpowszechnianie VetSurvey2022 wśród lekarzy weterynarii.

Zawiadomienie o Mistrzostwach Polski Lekarzy Weterynarii 2023
- zmiana terminu

 

Organizator: Małopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna z Dolnośląską Izbą Lekarsko-Weterynaryjną i Krajową Izbą Lekarsko-Weterynaryjną

Organizatorem technicznym zawodów jest Szkoła Narciarska LIDER 31-155 Kraków ul. Warszawska 24

Termin i miejsce zawodów: 4 marca 2023 Stacja Narciarska Kaniówka – Białka Tatrzańska

Konkurencja: slalom gigant  (GS)

Start godz.: 10:30 – oglądanie trasy godz. 10:00

Biuro zawodów - Karczma u Dziubasa – Stacja Narciarska Kaniówka czynne w dniu zawodów od godz. 8:30 do 10:00

 

Zasady ogólne zawodów:

  1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz na stronie https://www.narty.edu.pl. Bezpośredni link do formularza zostanie przekazany zainteresowanym.
  2. Dokonanie zgłoszenia do zawodów jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów.
  3. Planowane są 2 przejazdy GS . Do klasyfikacji liczona jest suma czasów z dwóch przejazdów.
  4. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania drugiego przejazdu ze względu na warunki atmosferyczne i śniegowe mając na celu bezpieczeństwo uczestników.
  5. Organizatorzy zalecają wykupienie ubezpieczenia od NNW .
  6. Opłata startowa: 70 zł
  7. Każdy uczestnik zawodów zobligowany jest do podpisania w biurze zawodów oświadczenia: a. o braku przeciwskazań zdrowotnych do uprawiania narciarstwa i starcie w zawodach na własną odpowiedzialność, b. o zgodzie na start dziecka w zawodach (rodzice dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia), c. o zgodzie na wykorzystanie wizerunku utrwalonego w postaci zdjęć, nagrań filmowych i wywiadów w materiałach promocyjnych oraz na fb,
  8. Zawodnik odbiera numer startowy w biurze zawodów,
  9. Start następuje wg. kolejności numerów startowych w poszczególnych kategoriach.
  10. Zawodnicy będą losowani w swoich grupach
  11. Kolejność startu w drugim przejeździe wg. kolejności numerów startowych w poszczególnych kategoriach.
  12. Zawody przeprowadzone zostaną na podstawie NRS
  13. W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych program zawodów może ulec zmianie.
  14. Przed i po zakończeniu zawodów przejazd trasa GS jest niedozwolony.
  15. Organizator nie odpowiada za uszkodzenia sprzętu sportowego zawodników.
  16. Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia NNW.
  17. Jeśli osoba startuje w zawodach pod wpływem alkoholu może zostać zdyskwalifikowana.
  18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w regulaminie i programie zawodów. Za stan zdrowia uczestników i umiejętności narciarskie organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności. Uczestnictwo w zawodach odbywa się na własną odpowiedzialność zainteresowanych. Interpretacja regulaminu należy do organizatorów zawodów. Dokonanie zgłoszenia do zawodów jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów

Za organizatora

SN Lider

Pismo Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - plik w formacie PDF

Uchwała Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie projektu nowelizacji ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw - plik w formacie PDF

Załącznik stanowiący projekt nowelizacji przedmiotowej ustawy - plik w formacie PDF

 

Treść stanowiska - plik w formacie PDF

Warszawska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

ul. Nowoursynowska 159,
bud. 24, pok. 11,
02-776 Warszawa

Skontaktuj się z nami