FVE uruchomiła trzecią edycję VetSurvey2022, kompleksowego badania zawodów weterynaryjnych w Europie (raport z badania w 2018 r. dostępny TUTAJ)

 

Jak Brexit, COVID-19 i wojna na Ukrainie ukształtowały zawód lekarza weterynarii?

 

Ogólnym celem VetSurvey2022 jest zebranie nowych spostrzeżeń i danych na temat demografii, rynku pracy, mobilności, satysfakcji i wskaźników ekonomicznych w całym regionie europejskim.

 

Wyniki pomogą zaktualizować i dokładnie ocenić obecną sytuację zawodu lekarza weterynarii oraz określić priorytetowe działania mające na celu poprawę i kształtowanie przyszłości naszego zawodu. Ta ankieta pomoże nie tylko Tobie i Twojej przyszłości jako lekarza weterynarii, ale także przyszłym pokoleniom.

 

VetSurvey2022 jest przeznaczona dla każdego lekarza weterynarii, pracującego w każdym sektorze.

 

Niezwykle ważne jest jak najszersze rozpowszechnianie VetSurvey2022 wśród lekarzy weterynarii.

Zawiadomienie o Mistrzostwach Polski Lekarzy Weterynarii 2023
- zmiana terminu

 

Organizator: Małopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna z Dolnośląską Izbą Lekarsko-Weterynaryjną i Krajową Izbą Lekarsko-Weterynaryjną

Organizatorem technicznym zawodów jest Szkoła Narciarska LIDER 31-155 Kraków ul. Warszawska 24

Termin i miejsce zawodów: 4 marca 2023 Stacja Narciarska Kaniówka – Białka Tatrzańska

Konkurencja: slalom gigant  (GS)

Start godz.: 10:30 – oglądanie trasy godz. 10:00

Biuro zawodów - Karczma u Dziubasa – Stacja Narciarska Kaniówka czynne w dniu zawodów od godz. 8:30 do 10:00

 

Zasady ogólne zawodów:

 1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz na stronie https://www.narty.edu.pl. Bezpośredni link do formularza zostanie przekazany zainteresowanym.
 2. Dokonanie zgłoszenia do zawodów jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów.
 3. Planowane są 2 przejazdy GS . Do klasyfikacji liczona jest suma czasów z dwóch przejazdów.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania drugiego przejazdu ze względu na warunki atmosferyczne i śniegowe mając na celu bezpieczeństwo uczestników.
 5. Organizatorzy zalecają wykupienie ubezpieczenia od NNW .
 6. Opłata startowa: 70 zł
 7. Każdy uczestnik zawodów zobligowany jest do podpisania w biurze zawodów oświadczenia: a. o braku przeciwskazań zdrowotnych do uprawiania narciarstwa i starcie w zawodach na własną odpowiedzialność, b. o zgodzie na start dziecka w zawodach (rodzice dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia), c. o zgodzie na wykorzystanie wizerunku utrwalonego w postaci zdjęć, nagrań filmowych i wywiadów w materiałach promocyjnych oraz na fb,
 8. Zawodnik odbiera numer startowy w biurze zawodów,
 9. Start następuje wg. kolejności numerów startowych w poszczególnych kategoriach.
 10. Zawodnicy będą losowani w swoich grupach
 11. Kolejność startu w drugim przejeździe wg. kolejności numerów startowych w poszczególnych kategoriach.
 12. Zawody przeprowadzone zostaną na podstawie NRS
 13. W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych program zawodów może ulec zmianie.
 14. Przed i po zakończeniu zawodów przejazd trasa GS jest niedozwolony.
 15. Organizator nie odpowiada za uszkodzenia sprzętu sportowego zawodników.
 16. Organizatorzy nie zapewniają ubezpieczenia NNW.
 17. Jeśli osoba startuje w zawodach pod wpływem alkoholu może zostać zdyskwalifikowana.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w regulaminie i programie zawodów. Za stan zdrowia uczestników i umiejętności narciarskie organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności. Uczestnictwo w zawodach odbywa się na własną odpowiedzialność zainteresowanych. Interpretacja regulaminu należy do organizatorów zawodów. Dokonanie zgłoszenia do zawodów jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów

Za organizatora

SN Lider

Informujemy,

że 11 stycznia 2023 r. (środa)

Biuro Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

będzie czynne
w godzinach 8.00-11.30

Pismo Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - plik w formacie PDF

Uchwała Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie projektu nowelizacji ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw - plik w formacie PDF

Załącznik stanowiący projekt nowelizacji przedmiotowej ustawy - plik w formacie PDF

 

Treść stanowiska - plik w formacie PDF

Zapraszamy na konferencję dla lekarzy weterynarii „Kompetencje osobiste kluczowe w rozwoju zawodowym lekarza weterynarii. Jak uniknąć wypalenia zawodowego”

 

KIEDY: 10.12.2022 r.

godz. 10:00-14:00 (rejestracja start 09:30, lunch o 14:00-15:00)

GDZIE: Hotel **** Four Points by Sheraton Warszawa

 

Dla kogo:

‍Konferencja jest bezpłatna dla lekarzy weterynarii. Liczba miejsc ograniczona.

 

Kompetencje osobiste lekarzy weterynarii stają się równie ważne, dla wykonywania zawodu, co kompetencje stricte medyczne. Umiejętności osobiste mają wpływ nie tylko na współpracę z klientem, kooperację w zespole medycznym, ale rzutują też m.in.: na organizację czasu pracy, umiejętność łączenia życia zawodowego i prywatnego, kompetencje zarządzania emocjami, rozwiązywanie konfliktów, budowanie motywacji własnej i współpracowników.  

Podczas konferencji w gronie lekarzy weterynarii, praktyków, wykładowców akademickich, przedstawicieli samorządu lekarsko-weterynaryjnego będziemy rozmawiać na temat tego jak poza umiejętnościami medycznymi, kompetencje osobiste stają się coraz ważniejsze w praktyce profesjonalisty. Czy można osiągać równowagę w rozwoju osobistym i zawodowym lekarza weterynarii, by zawczasu zapobiegać wypaleniu zawodowemu. I czy może być to rozwijające i wzmacniające, zarówno zawodowo jaki i prywatnie.  

Dlaczego to tak ważne? Lekarze weterynarii, jako jedna z profesji medycznych, są zagrożeni wypaleniem zawodowym, częściej niż przedstawiciele innych zawodów. Mówi się, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć. W przypadku wypalenia zawodowego, którym są zagrożeni lekarze weterynarii, jest to szczególnie prawdziwe. 

Na zapobieganie i radzenie sobie z wypaleniem zawodowym składają się kompetencje osobiste, które można nazwać filarami dbania o siebie profesjonalnego medyka. By skutecznie zapobiegać wypaleniu zawodowemu i podnosić swoje kompetencje warto doskonalić swoją wiedzę i umiejętności w obszarach: komunikacji interpersonalnej, budowania asertywnej postawy i komunikacji, zarządzaniu czasem, zarządzaniu stresem oraz współpracy w zespole. 

Wypaleniu zawodowemu można i trzeba zapobiegać, a jeżeli już profesjonalista znajdzie się na tej ścieżce, to można z niej zawrócić. Kluczowe w tym procesie jest budowanie ww. kompetencji osobistych. 

Dlatego warto wiedzieć czym kompetencje osobiste dla lekarza weterynarii są, jaką mają rolę w zapobieganiu wypaleniu zawodowemu, czy i jak można je doskonalić i co dobrego podnoszenie kwalifikacji w tym obszarze nam przynosi. Więcej w tych tematach na konferencji. Zapraszamy!  

Konferencja jest objęta honorowym patronatem:

Krajowej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej, Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej oraz  Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

Udział w konferencji dla lekarzy weterynarii jest bezpłatny.  Liczba miejsc ograniczona - obowiązują zapisy 

Link do rejestracji https://wiedza.comvet.pl/konferencja

Konferencja jest organizowana przez COMVET w ramach międzynarodowego Projektu Partnerstw Strategicznych eCOMVET pt. “Developing advanced communications competences among veterinary doctors” współfinansowanego z  Programu ERASMUS+ Unii Europejskiej.

 

Link:

https://wiedza.comvet.pl/konferencja

Warszawska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

ul. Nowoursynowska 159,
bud. 24, pok. 11,
02-776 Warszawa

Skontaktuj się z nami